11e NUZO Nieuwsbrief juli 2013

5 years ago


Text only:

"Iemand met overzicht die met me meedenkt" View this email in your browser


Nieuwsbrief juli 2013 "Implementatie & Samen doen"


Het NUZO staat niet stil.  In de 11e nieuwsbrief, in een nieuw jasje, willen wij u graag op de hoogte brengen van de vorderingen binnen ons netwerk. 
De netwerkpartners leggen dit jaar het accent op het verspreiden en gebruiken van de projectresultaten. En op het samen nieuwe concrete projecten oppakken en uitvoeren ten behoeve van de ouderen in onze regio.
In deze fase implementeren en verspreiden  we de resultaten van 4 projecten binnen de NUZO-regio; te weten het eerstelijns screening- en zorgprogramma OM U, het project Is Alles Besproken, de toolkit Mondzorg Ouderen en de Transmurale Zorgbrug.
De implementatie  en verspreiding wordt  uitgevoerd door netwerkpartners uit de huisartsenpraktijk, ouderenorganisaties, mondzorg, een ziekenhuis en een eerstelijns thuiszorgorganisatie. Daarbij ondersteund door kennispartners en implementatiepartners. De implementatie is dit voorjaar gestart.  In het voorjaar van 2014 verwachten we de eerste implementatieresultaten. Waarbij NUZO monitort op:
 
1. Meerwaarde  bredere implementatie vanuit ouderenperspectief 
2. Meerwaarde bredere verspreiding onder professionals en ouderen
3. Evaluatie gebruikte implementatiewerkwijze.
Sinds een jaar is het NUZO netwerk zelfstandig. De partners investeren in het netwerk. Bijvoorbeeld door inzet van mensen, middelen en geld. Een zevental partners ondersteunt het netwerk financieel. Het accent ligt op samen doen, het oppakken en uitvoeren van concrete projecten.  Samen welzijn en zorg in de NUZO regio verbeteren  ten behoeve van de ouderen in de regio.
Dit vraagt een nieuwe werkwijze van de partners. Om de behoeften en thema’s op te halen bij de ouderen is het NUZO ouderenpanel opgericht. De eerste 25 ouderen hebben zich aangemeld. Ook is de  NUZO stuurgroep omgevormd naar NUZO programmacommissie. De leden van de programmacommissie sturen op matchmaking van de thema’s.  Het netwerk is  daarbij het vehikel, een middel om tot veranderingen te komen.  De vraag wat de ouderen in onze regio hierbij belangrijk vinden en de stem van de professionals in de regio is cruciaal. Samen kunnen we stappen maken!
We nodigen u van harte uit de nieuwsbrief door te sturen aan uw achterban, eigen netwerk, collega's of andere relaties. 
 
Meta de Graaff
Coördinator NUZO


Interview met
prof.dr. Marieke Schuurmans:
“Kwaliteit ouderenzorg bepaalt aantrekkelijkheid gemeente”
De kwaliteit van de ouderenzorg wordt de komende jaren steeds belangrijker in de keuze van mensen om zich in een bepaalde gemeente te vestigen. Dat voorspelt Marieke Schuurmans in een interview met vngutrecht.nl. Schuurmans is voorzitter van het Netwerk Utrecht Zorg Ouderen, hoogleraar Verplegingswetenschap aan de Universiteit Utrecht en lector Ouderenzorg aan de Hogeschool Utrecht. Lees het volledige interview met Marieke Schuurmans.




OM U
"Proactieve ouderenzorg in de praktijk"
 
Streven naar meer zelfredzaamheid en meer kwaliteit van leven. Hierdoor minder ziekhuisopnames en doelmatige zorg van goede kwaliteit. Uit dit project is een ICT-toepassing voortgekomen en een Toolkit dat als hulpmiddel dient om samen met de oudere een op maat gemaakt behandelplan op te stellen. Lees meer over het implementatieproject: Om U
 
MONDZORG
" Hogeschool Utrecht studenten in training om mondzorg bij ouderen te verbeteren"
 
Mondzorg is een informatieve campagne met als doel mondverzorging onder de aandacht te brengen bij ouderen, verzorgenden en naasten, om zo de mondgezondheid te optimaliseren. Lees meer over het implementatie project Mondzorg of lees meer over de Best Practice op NUZO-website
 
TRANSMURALE ZORGBRUG
" Eerste Utrechtse Transitiecoach in training"
 
De transitiecoach  begeleidt ouderen bij ontslag met de overgang van ziekenhuis naar thuis. Zodra bekend is dat de oudere met ontslag kan komt de transitiecoach op bezoek in het ziekenhuis.  Samen met de oudere wordt het zorgbehandelplan doorgenomen en afgesproken wat nodig is om de overgang naar thuis voorspoedig te laten verlopen.  Lees meer over het implementatieproject Transmurale Zorgbrug
"Is Alles Besproken" trekt de NUZO regio in!
Veel ouderen bespreken niet alles met hun hulpverlener, huisarts of andere hulpverlener, soms vanwege tijdgebrek van de hulpverlener maar ook omdat ouderen zelf niet altijd weten hoe men deze vragen kan bespreken met hulpverleners. De NUZO Ethiek-commissie heeft een folder ontwikkeld, een soort 'boodschappenlijstje' dat als hulmiddel kan worden gebruikt om het gesprek tussen ouderen en hulpverleners tot stand te laten komen. Samen kan men kijken naar de kwaliteit van leven in verschillende domeinen. Deze folder wordt breed onder de aandacht gebracht bij ouderen en professionals in de regio Utrecht. Lees meer over de implementatie Is Alles Besproken of lees meer over de Best Practice op de NUZO-website
NUZO Themabijeenkomst over Welzijn en Zorg voor Ouderen
 
Op 10 juni vond de eerste Themabijeenkomst voor Ouderen plaats. Het doel van deze bijeenkomst was om ouderen aan het NUZO te verbinden door ze te informeren en met hen in gesprek te gaan over projecten, activiteiten en resultaten binnen het netwerk in regio Utrecht. Lees hier de impressie van de bijeenkomst.
NUZO Brede Netwerkbijeenkomst 2013
 
De Brede Netwerkbijeenkomst vond plaats op 24 juni. Het onderwerp was deze keer: " Ouderen en studenten, vernieuwing in de zorg?" Tijdens deze netwerkbijeenkomst kwamen zorgprofessionals uit het onderwijs, vertegenwoordigers uit betrokken beroepsgroepen, gemeente en kenniscentra bij elkaar om over dit onderwerp in gesprek te gaan. Ook participeerden ouderen zelf in deze bijeenkomst. Benieuwd hoe deze dag is verlopen? Lees hier de impressie van de netwerkbijeenkomst.
Nieuws van ZonMw
"Regionale implementatieronde; 7e NPO call"
De focus binnen het Nationaal Programma Ouderenzorg verschuift steeds meer in de richting van kennisbenutting en borging van de beweging die in gang is gezet in het programma. Onder andere hierover spraken vertegenwoordigers van ZonMw, NPO-programmacommissie, NFU en CSO begin juni 2013 met Martin van Rijn, staatssecretaris van VWS.  Er is onder andere gesproken over hoe de opbrengsten uit het NPO kunnen bijdragen aan de hervorming van de langdurige ondersteuning en zorg.
In 2012 was de 6e NPO call gericht op het implementeren van concrete producten uit de NPO projecten.  Inmiddels zijn alle netwerken dit jaar druk bezig met het uitvoeren van deze plannen. Het NUZO is gestart met 4 implementatieprojecten. Waarover wij u elders in deze nieuwsbrief verder informeren.
ZonMw heeft besloten de ronde voor regionale implementatieplannen te herhalen. Momenteel wordt deze ronde uitgedacht. Uitgangspunten zijn waarschijnlijk:
• Meer nadruk op implementatie over de regionale netwerken heen 
• Cofinanciering 50%
• Inhoudelijk en procesmatige relatie naar landelijke activiteiten: kennisbenutting via consortium. Vilans/CBO/Movisie en het creëren van bestuurlijk draagvlak voor borgen gedachtengoed NPO
 
Meer informatie over de 7e subsidieronde volgt.
Bezoek de website van ZonMw
Overzicht van NUZO Partners
Copyright © 2013 NUZO, All rights reserved.
U ontvangt deze nieuwsbrief, omdat u zich heeft ingeschreven voor de nieuwsbrief op de NUZO-website.
Wilt u voortaan de nieuwsbrief rechtstreeks ontvangen? Stuur een e-mail, of bel met het NUZO-secretariaat.
NUZO-Secretariaat
Telefoon: 088-7568122
E-mail: secretariaatnuzo@umcutrecht.nl
Aanwezig op dinsdag en donderdag
Julius Centrum, UMC Utrecht
unsubscribe from this list    update subscription preferences 

Nuzo-utrecht.nl

Categories: Health Health | Welfare Elderly | 65+
Age: 19 until 30 year 31 until 64 years 65 and older

Deel deze nieuwsbrief op

© 2019