AGB Nieuwsbrief

4 years ago
  • Html
  • Text

 

 

 

 

 

 

Nummer 9 - juli 2015


Geachte lezer,
De laatste nieuwsbrief die u ontving dateert van maart dit jaar,voor ons gevoel nog maar kort geleden. En nu staan de zomervakanties alweer voor de deur! Het kwartaal vloog voorbij. Graag geven wij u een update vande zaken die afgelopen periode de revue passeerden rond de ontwikkeling van het AGB-register en nemen wij u mee in de plannen voor de tweede helft van2015.
Hebt u vragen over de nieuwsbrief? Stuurt u dan een e-mail naar info@agbcode.nl

 

 

 

 

Registratie in AGB-register uitgebreider
Door afstemming met meerderekwaliteitsregisters zijn de gegevens in het AGB-register uitgebreid. Van 25 branche- en beroepsverenigingen heeft het AGB-team inmiddels deinitiële lijst met erkenningen verwerkt. De informatie is inmiddels ook zichtbaar in het register. Deze toevoegingen van erkenningen maken hetregister completer en levert u veel gebruikersgemak op: eenmalige vastlegging en meervoudig gebruik. Daarnaast is de informatie zo ookgesynchroniseerd: de verschillend bronnen bevatten dezelfde informatie en u hoeft in toekomst slechts op een plek uw wijzigingen door tegeven.
Bent u werkzaam voor een kwaliteitsregister of branche- of beroepsvereniging en geïnteresseerd in aansluiting bij hetAGB-register? Neemt u dan contact met ons op. U kunt hiervoor mailen naar referentieproducten@vektis.nl of bellen naar 030 8008 300.

Kwaliteitsactie gestart

Zoals in eerdere nieuwsbrieven aangekondigd is gestart met een grootscheepse kwaliteitsactie voorhet AGB-register. De eerste mailing aan 100.000 AGB-codehouders met het verzoek gegevens te verifiëren, heeft een grote stap naar een verbeterde('schonere') registratie in het register opgeleverd. Het gaat hier om verschillende mutaties: van codes beëindigen, naam- en adreswijzigingendoorvoeren, tot het aanvullen van een e-mailadres of Kamer van Koophandel-registratienummer. Door de toename van de kwaliteit van het AGB- registerneemt het gebruiksgemak van het AGB-register toe.
Hebt u wijzigingen in uw registratie in het AGB-register dan kunt u met behulp van uwVECOZO-certificaat en het selfserviceportaal zelf direct een aantal mutaties doorvoeren. Andere mutaties kunnen via het tabblad 'Wijzigingen' op dehomepage van www.agbcode.nl worden doorgegeven.

Website aanpassing

Naar aanleiding van feedback van gebruikers van www.agbcode.nl is gestart met de verbetering van dewebsite agbcode.nl. Deze kan veel overzichtelijker, gebruikersvriendelijker en intuïtiever: De eerste aanpassingen zijn voor u in het najaarmerkbaar. Wij houden u op de hoogte.

 

Helpdeskhulp

De AGB-helpdesk ontvangt dagelijks telefoontjes met diverse vragen van zorgverleners. Wij helpengraag iedereen zo goed en zo snel mogelijk. Als u uw AGB-code bij de hand houdt als u contact opneemt met AGBcode.nl of 0900-AGBCODE (0900-2422633,10ct per minuut), dan kunnen wij snel uw gegevens opzoeken en van dienst zijn.

 

Belang AGB-code in berichtenuitwisseling Wmo en/of Jeugdwet

Declareert u geleverde zorg bij een gemeente? Dan is voor een snelle afwikkeling de juiste AGB-codevan belang. Het gaat hierbij om de AGB-code van de instantie mét erkenning Wmo en/of Jeugdwet, én een overeenkomst met VECOZO énautorisatie voor toegang tot de Wmo- en Jeugdwetdiensten. Gemeenten hebben een gemeentecode. Aan de hand van deze codes worden de verzender enontvanger van het bericht geïdentificeerd. Ontbreken deze gegevens, dan komen de berichten niet aan.
U kunt een AGB-code ofaanvullende erkenning aanvragen via www.agbcode.nl. Hebt u al een AGB-code en bent u bekend bij VECOZO? Dan kunt u de erkenning behorende bij deAGB-code voor de WMO en/ of Jeugdwet eenvoudig aanvragen via het selfserviceportaal van VECOZO.

 


 

 

 

 

 

 

 

 

Voor meer informatie kunt u contact opnemen via telefoonnummer 0900-agbcode (0900-2422633) of u kunt eene-mail sturen naar info@agbcode.nl.
 
Afmelden voor de Nieuwsbrief, klik hier.
 

 

Share this newsletter on

© 2019