AGB Nieuwsbrief

3 years ago
  • Html
  • Text

 

 

 

 

 

 

Nummer 10 - oktober 2015

 

 

Nieuwe website agbcode.nl

Misschien hebt u het al gemerkt: begin september is onze nieuwe website agbcode.nl in de lucht gegaan! De nieuwe site is gebruikersvriendelijker en sluit beter aan op de vragen van bezoekers. Met de vernieuwing helpen wij u om makkelijker de weg te vinden en u beter van dienst te zijn. Toch kan het zijn dat u iets mist op onze website of een suggestie voor verbetering hebt. Dit kunt u mailen naar info@agbcode.nl.

 

 

Externe bronnen

Met de komst van het vernieuwde AGB-register is de mogelijkheid geboden meer informatie over u als zorgaanbieder vast te leggen; dat leidt tot betere vindbaarheid van de zorg die u levert. Hiervoor is in samenwerking met het Kwaliteitsregister Paramedici op donderdag 30 september jl. succesvol een omvangrijke kwaliteitsactie in AGB uitgevoerd. Dankzij de koppeling met meer dan bijna veertig externe bronnen is op dit moment al bij meer dan 15.000 zorgverleners een nieuwe erkenning toegevoegd in het AGB-register. De komende weken verwachten we de erkenning van een aantal andere bronregisters ook nog te kunnen toevoegen. Alle zorgverleners die bij de komende kwaliteitsactie een erkenning toegevoegd krijgen, ontvangen persoonlijk een gestandaardiseerd totaaloverzicht van de registratie in het AGB-register.

 

 

Kwaliteitsactie

Als van u een valide e-mailadres bij uw AGB-registratie bekend is, hebben wij u voor de zomer gevraagd om te reageren op onze kwaliteitsactie. We hebben veel reacties ontvangen en waarderen dit enorm. Dank hiervoor.

 

Als uw e-mailadres niet juist of onbekend is of als u via de e-mail niet hebt gereageerd op de kwaliteitsactie, ontvangt u de komende maanden een brief met een login en wachtwoord. Hierin vragen we u als AGB-houder om uw gegevens te verifiëren, aan te vullen en akkoord te gaan met de algemene voorwaarden. Meer informatie vindt u op onze site www.agbcode.nl en het nieuwsbericht 'Kwaliteitsactie AGB-registratie'.

 

 

Aanpassen registratie in AGB conform de werkelijkheid

Om uw gegevens op een plek bij te houden, is er een koppeling tot stand gebracht met het Handelsregister (KvK). Voortaan hanteren wij in AGB dezelfde structuur als het Handelsregister. Nu blijkt dat de registratie in AGB niet altijd conform de werkelijkheid en/of de bronregistratie in het Handelsregister is. Er is hard gewerkt om met behoud van de brongegevens (en AGB-code) de gewenste aanpassing in het AGB-register te kunnen gaan uitvoeren. Binnenkort starten we met deze aanpassing, vooral in geval van apothekers die zijn aangesloten bij een rechtspersoon en bij de Wlz-instellingen. Nadat de aanpassing is doorgevoerd ontvangt de betreffende zorgpartij een actueel overzicht van de AGB-registratie. Met deze aanpassing sluit uw registratie in het AGB-register aan op de registratie in het Handelsregister (KvK) als authentieke bron.

 

 

Wijziging AGB-registratie wijkverpleging

In 2015 is de wijkverpleging overgeheveld van Wlz naar de Zorgverzekeringswet. Deze overgang houdt in dat ook de AGB-registraties in het AGB-register geschikt moeten zijn voor het ondersteunen van de verschillende processen binnen de Zorgverzekeringswet. In een gezamenlijke notitie van zorgverzekeraars en brancheverenigingen worden de veranderingen toegelicht. Hiervoor verwijzen wij u graag naar de nieuwsbrieven van Actiz en/of BTN. Voor de registratie in het AGB-register als wijkverpleegkundige verwijzen wij u graag naar de informatie op agbcode.nl.

 

 

ZZP'ers

De in de vorige alinea beschreven wijzigingen geldt ook voor ZZP'ers. Hiervoor is een specifieke procedure. Deze procedure kunt u vinden op onze website www.agbcode.nl onder het subkopje 'Wijziging registratie ZZP'ers in de wijkverpleging'.

 

 

Declaren zorg Wmo en/of Jeugdwet

Wilt u zorg declareren bij een gemeente, dan is alleen de erkenning Wmo en/of Jeugdwet laten toevoegen bij uw AGB-code niet voldoende. Daarmee heeft uw organisatie nog niet automatisch toegang tot de Wmo- en/of Jeugdwet-diensten bij VECOZO. Als de erkenning aan de AGB-code is toegevoegd, vraag dan bij VECOZO de overeenkomst voor Wmo en/of Jeugdwet aan. Vergeet daarbij niet de juiste autorisaties voor gebruikers in te regelen. Als dat is afgehandeld, kunnen uw gebruikers voor uw organisatie de declaraties ook bij de gemeente indienen.

 

 

Voor meer informatie kunt u contact opnemen via telefoonnummer 0900-agbcode (0900-2422633) of u kunt een e-mail sturen naar info@agbcode.nl.
 
Afmelden voor de Nieuwsbrief, klik hier.
 

 

Share this newsletter on

Related newsletters

© 2019