AGB Nieuwsbrief

3 years ago
  • Html
  • Text

 

 

 

 

 

 

Nummer 12 - juli 2016

 

 

Minder administratie huisartsen dankzij centrale uitvraag praktijkinformatie

De Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV) en de zorgverzekeraars hebben met elkaar afgesproken dat zorgverzekeraars vanaf nu nog maar een keer per jaar centraal basispraktijkinformatie opvragen bij huisartsen. Deze centrale uitvraag vermindert de administratieve last onder huisartsen. Vektis coördineert de uitvraag en informeert in juni en juli alle huisartsen.

 

Tot nu toe vroeg elke zorgverzekeraar de basispraktijkinformatie vaak elk jaar opnieuw op bij huisartsen. Het gaat bijvoorbeeld om adresgegevens, informatie over de bereikbaarheid van de praktijk en kwalificaties van het personeel. Door de uitvraag digitaal en centraal uit te voeren is dit nu niet meer nodig.

 

Bovendien is een deel van de informatie van tevoren al ingevuld. Veel van de basispraktijkinformatie van huisartsen staat namelijk al in het AGB-register of is bekend bij de Kamer van Koophandel (KvK). Deze gegevens zijn al overgenomen. Via het portaal van VECOZO hoeven huisartsen deze informatie alleen te controleren en ontbrekende gegevens aan te vullen. Doordat de gegevens op één centrale plek zijn vastgelegd, maken alle zorgverzekeraars bovendien gebruik van dezelfde actuele informatie, wat verschillen of fouten voorkomt.

 

 

Herregistratie BIG

Graag attenderen wij u op de berichtgeving vanuit het BIG-register over herregistratie in het BIG-register. Mogelijk heeft dit invloed op uw registratie in AGB. In het kader van kwaliteit in de zorg moeten vanaf 2016 ook tandartsen, apothekers, GZ psychologen en psychotherapeuten zich herregistreren in het BIG-register.

 

Als u de herregistratie niet op tijd uitvoert, wordt uw BIG-registratie beëindigd. Een voorwaarde voor een AGB-code is een actieve BIG-registratie. Zonder actieve BIG-registratie wordt de AGB-code voorzien van een einddatum en kunt u niet meer declareren. Zorgt u daarom voor een tijdige herregistratie. Meer informatie over de herregistratie kunt u vinden op de website van het BIG-register en in de nieuwsbrieven van februari en mei van het BIG-register.(https://www.bigregister.nl/nieuwsbrief/).

 

 

Landelijk Register van Zorgaanbieders gaat op 1 juli live

Op 1 januari 2016 is de Wet kwaliteit klachten en geschillen zorg (Wkkgz) ingegaan. In het verlengde van deze wet, zal het ministerie van VWS het Landelijk Register van Zorgaanbieders (LRZa) opleveren. In het LRZa zijn alle zorgaanbieders opgenomen én alle vestigingen waar zorg wordt geleverd. Het LRZa is een virtueel register dat meerdere bronnen koppelt. Een belangrijke bron voor het LRZa is het AGB-register van Vektis. Vanuit AGB worden de AGB-codes, de kwalificaties en erkenningen van zorgverleners en de onderlinge relaties tussen zorgpartijen (onderneming, vestiging en zorgverleners) aan het LRZa geleverd. Het up-to-date houden van uw registratie is hiermee nog belangrijker geworden.

 

De koppeling van het AGB-register met het LRZa zorgt er ook voor dat u een aantal wijzigingen in de toekomst niet meer aan ons hoeft door te geven. Zo ontvangt het AGB-register uw gewijzigde gegevens uit bijvoorbeeld het Handelsregister van de KvK. Dit leidt tot eenduidigheid in de diverse registraties en, belangrijk voor u, minder administratieve lasten.

 

 

 

 

Voor meer informatie kunt u contact opnemen via telefoonnummer 0900-agbcode (0900-2422633) of u kunt een e-mail sturen naar info@agbcode.nl.
 
Afmelden voor de Nieuwsbrief, klik hier.
 

 

Share this newsletter on

Related newsletters

© 2019