AGB Nieuwsbrief november 2016

2 years ago
  • Html
  • Text

 

 

 

 

 

 

Nummer 13 - november 2016

 

 

Koppeling van AGB aan Landelijk Register van Zorgaanbieders

In onze vorige nieuwsbrief berichtten wij u al dat het Landelijk Register van Zorgaanbieders (LRZa) vanaf 1 juli 2016 beschikbaar is. Het LRZa is een virtueel register dat meerdere bronnen aan elkaar koppelt, waaronder AGB, Kamer van Koophandel (KvK) en BIG. Dit leidt tot eenduidigheid in de diverse registraties en, belangrijk voor u, minder administratieve lasten.

 

De afgelopen maanden is de koppeling gemaakt tussen alle zorgverleners met een BIG-registratie en het LRZa. Aansluitend wordt nu de koppeling gemaakt tussen het AGB-register en het Handelsregister van de KvK, waarbij onder andere de handelsnaam in AGB is overgenomen. De koppeling zorgt ervoor dat u in de toekomst een aantal wijzigingen niet meer aan ons hoeft door te geven. Na een (automatische) aanpassing van uw registratie in AGB, ontvangt van ons een actueel overzicht van uw gegevens.

 

 

Kwaliteitsimpuls registratie complementaire en aanvullende zorg in AGB

Vektis wil samen met de beroepsorganisaties in de complementaire en aanvullende zorg de verschillende registraties beter op elkaar afstemmen. Het gaat om de registratie van u als zorgverlener bij de betreffende beroepsorganisatie – gerelateerd aan de geldende kwaliteitscriteria vanaf 1 januari 2017 – en uw registratie in het AGB-register. Een goede afstemming leidt tot gemak bij u als zorgverlener: de registratie bij uw beroepsorganisatie is de bron voor uw registratie in het AGB-register.

 

In oktober gaan Vektis en zes koepelorganisaties hierover met elkaar in overleg. Het gaat om de Complementaire BeweegZorg Groep (CBZG), de Klachtencommissie Alternatieve Behandelwijzen (KAB), het register van de Nederlandse Associatie voor Psychotherapie (NAP), de Nederlandse Vereniging van Antroposofische Zorgaanbieders (NVAZ), het Register Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg (RBCZ) en de Stichting Registratie Beroepsbeoefenaren Aanvullende Gezondheidszorg (SRBAG). In de volgende nieuwsbrief informeren we u over de uitkomst van dit overleg.

 

 

Centrale uitvraag praktijkinformatie huisartsen succesvol

In de vorige nieuwsbrief informeerden we u over de centrale uitvraag onder huisartsen van basisinformatie over hun praktijk. Deze centrale uitvraag leidt tot minder administratie voor huisartsen. Bovendien gebruiken de zorgverzekeraars de in formatie voor hun zorginkoop en contractering, naast de informatie die al in het AGB-register staat. In 2017 zullen zorgverzekeraars de overeenkomsten baseren op de basispraktijkinformatie. Zonder deze gegevens kunnen de zorgverzekeraars in 2017 geen overeenkomst meer aanbieden aan huisartsen. Het is dus belangrijk dat huisartsen de informatie aanleveren. Gelukkig hebben veel huisartsen dit inmiddels ook gedaan.

 

Het succes van deze centrale uitvraag van basisinformatie over de praktijk krijgt een vervolg bij andere zorgsoorten. Samen met het Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie (KNGF) en de zorgverzekeraars zetten we de eerste stappen om ook voor Fysiotherapeuten een centrale uitvraag te realiseren. Ook voor de Fysiotherapeuten geldt dan dat zij de informatie nog maar één keer moeten aanleveren.

 

 

 

 

Voor meer informatie kunt u contact opnemen via telefoonnummer 0900-agbcode (0900-2422633) of u kunt een e-mail sturen naar info@agbcode.nl.
 
Afmelden voor de Nieuwsbrief, klik hier.
 

 

Share this newsletter on

© 2019