Cao-overleg primair onderwijs afgebroken - Nieuwsbrief funderend onderwijs

2 years ago


Text only:

Klik hier voor de online versie


Nieuwsbrief funderend onderwijs - maart 2016 - nummer 13
Cao-overleg primair onderwijs afgebroken
Sociale partners, waaronder de AVS, hebben het overleg over een nieuwe cao voor het primair onderwijs op woensdag 30 maart 2016 afgebroken. De PO-Raad en de bonden konden het niet eens worden over afspraken die pasten binnen de nieuwe Wet werk en zekerheid
(Wwz).
Ontmoet Europese collegas in Maastricht
Van 19 tot en met 21 oktober organiseert de AVS de tweejaarlijkse conferentie van de European School Heads Association (ESHA). Dit jaar vormt Maastricht het decor waar schoolleiders uit verschillende landen elkaar ontmoeten.
15 april: Schoolleidersregister On Tour
Schoolleidersregister PO organiseert op 15 april voor schoolleiders een kostenloze bijeenkomst met informatie over basis- en herregistratie. Op diezelfde dag is er voor P&O- en HR-functionarissen een bijeenkomst (11.00-12.30 uur) over hetzelfde onderwerp, beide
in de Jaarbeurs MeetUp in Utrecht. Het AVS Centrum Educatief Leiderschap is hier ook bij aanwezig.
Conferentie Met alle respect
op 19 april
Netwerkbijeenkomst: positieve gezondheid en Gezonde School
Onderwijsverlatersdag voor leidinggevenden
Advertentie
Provinciale bijeenkomsten over bewegingsonderwijs 
Survivalgids voor leerlingen in de medezeggenschapsraad
Gratis gebruik schoolleidersplatform Educatiemaster
Advertentie
Trainingen, opleidingen en leergangen
Pensioen in zicht voor een van uw teamleden: wat zijn de pensioenregels en hoe voert u een gesprek?* - 12 mei 2016
Van goed naar excellent! - 13 mei 2016
Diferenci, de wereld van verschillen - Basis* - 23 mei 2016
Eerder stoppen? Wil ik dat?* - 26 mei 2016
Leergang Directeur Integraal KindCentrum (IKC)* - 1 juli 2016
Leergang Professioneel Bestuurder - 15 september 2016
* Deze trainingen en leergangen zijn gecertificeerd (in het kader van de herregistratie) of als bron opgenomen bij het Schoolleidersregister PO.
** Deze leergang is gevalideerd door registerleraar.nl
 
E-mailadres gewijzigd? Nieuwsbrief op een ander adres?
Niet-leden van de AVS kunnen zich afmelden voor deze nieuwsbrief via deze link:

http://www.avs.nl/avsnieuwsbrief/afmelden?emailadres=newsletter@newslettercollector.com

Esha conferentie 2016
Agenda
Schoolleidersregister On Tour
15 april 2016
Gezonde School en Positieve gezondheid 18 mei 2016
Vernieuwend Leiderschap in de school
24 mei 2016
ESHA-conferentie 2016 in Maastricht
19 tot en met  21 oktober 2016
Meer gebeurtenissen
U I T G E L I C H T
Met het interventieprogramma Bouw! bij de 25% risicoleerlingen in groep 2-3 verbetert u het leesniveau van de zwakste leerlingen significant en vermindert u het aantal diagnoses dyslexie substantieel. Onderzoek van de UvA bewijst: preventie met Bouw! is effectiever
dan remediren als leesachterstanden zijn ontstaan.
Meer informatie
Vacatures
Directeur Agatha Snellenschool te Utrecht m/v (0,8 - 1,0 fte) (Utrecht)
Directeur obs De Klinker (Oud-Beijerland)
Directeur obs De Pijler (Maasdam)
Meer vacatures
 

Avs.nl

Categories: Training | Studies | Education School | Study | Diploma
Age: 14 until 18 year 19 until 30 year 31 until 64 years 65 and older

Deel deze nieuwsbrief op

© 2018