CAO Primair Onderwijs opgezegd - Subsidieregeling vervangingskosten schoolleiders bij studie verruimd - Nieuwsbrief Funderend onderwijs

1 year ago


Text only:

 Nieuwsbrief slecht leesbaar?
Klik hier voor de online versie


 Nieuwsbrief funderend onderwijs - nummer 17
CAO Primair Onderwijs opgezegd
De AVS en de overige vakbonden hebben op 28 juni 2017 de lopende cao voor het primair onderwijs officieel opgezegd. De opzegging heeft geen directe gevolgen voor werkgevers en werknemers, maar wel wordt met deze formele handeling richting de PO-Raad voorkomen
dat de cao stilzwijgend wordt verlengd en er een juridische belemmering ontstaat voor het voeren van acties voor een hoger salaris en een lagere werkdruk.
Subsidieregeling vervangingskosten schoolleiders bij studie
verruimd

De subsidieregeling Regeling tegemoetkoming vervangingskosten schoolleiders is op twee onderdelen aangepast.  Schoolleiders die op of na 8 oktober 2016 zijn gestart met een masteropleiding, komen nu ook in aanmerking voor subsidie voor het resterende deel van
hun studie vanaf het moment van aanvraag van de subsidie. Ook wordt in de regeling rekening gehouden met het volgen van een premastertraject. 
Functiemix geen oplossing voor lerarentekort
Het tekort aan basisschoolleraren dreigt in 2025 op te lopen tot ruim 12 procent. In het debat op 29 juni in de Kamer zijn Kamer en bewindslieden het eens dat maatregelen moeten worden genomen om het nijpender wordende lerarentekort tegen te gaan. Over de manier
waarop, lopen de meningen uiteen.
Actie - Word lid van de AVS
Overig nieuws
Nieuwe subsidieregeling opleiding Cultuurbegeleider primair
onderwijs

Onderwijsraad: Maatschappelijk belang van onderwijs weegt
het zwaarst

Terugblik op slotbijeenkomst Regels ruimen
Schoolleiders vinden veiligheid op internet belangrijk
Steeds meer Vlaamse en Duitse vo-leraren voor de klas
Openbaar bestuur, zorg en onderwijs zorgen voor veel werkgelegenheid 
Test de gebruiksvriendelijkheid van het schoolleidersregister
Meer nieuws
AVS Centrum Educatief leiderschap
Leergang -
Op weg naar Excellent Schoolleiderschap
* (start 2 november 2017)
Training -
Bezoek onderwijsinspecteur: leiden of lijden, lust of last?
* (14 september 2017)
Leergang -
Strategische Communicatie en PR
*  (start 21 september 2017)
Leergang -
Veranderen in de onderstroom
* (start 12 oktober 2017)
Leergang -
Action Learning
* (start 3 november 2017)
Leergang -
Persoonlijk leiderschap
* (start 5 oktober 2017)
Meer professionaliseringsaanbod
* Deze trainingen en leergangen zijn gecertificeerd (in het kader van de herregistratie) of als bron opgenomen bij het Schoolleidersregister PO.
Vacatures
Haren
Teamleider onderbouw
 (per 1-8-2017)
Diemen
Ben jij de directeur voor basisschool de Venser?
 (per direct)
Zierikzee
Algemeen directeur
 (per 1-8-2017)
Meer vacatures 
Agenda
Educatieve reis - Noordse driehoek, een zoektocht in Noord Europa
- 8 oktober 2017 t/m 14 oktober 2017
Nationale Schoolleiders Top primair onderwijs - 25 november 2017
Meer gebeurtenissen
Disclaimer
Ondanks het feit dat de AVS zorgvuldigheid in acht neemt bij het samenstellen en onderhouden van deze nieuwsbrief en zij daarbij gebruik maakt van bronnen die betrouwbaar geacht worden, kan zij niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van
de geboden informatie en kan zij hiervoor niet aansprakelijk gesteld worden.
U ontvangt deze nieuwsbrief omdat u lid van de AVS bent of omdat u zich heeft geabonneerd op deze nieuwsbrief.
Afmelden voor deze nieuwsbrief?  
U kunt zich afmelden via deze link:
http://www.avs.nl/avsnieuwsbrief/afmelden?emailadres=newsletter@newslettercollector.com

www.avs.nl |
Uitgebreide disclaimer
|
AVS Helpdesk
| info@avs.nl


Avs.nl

Categories: Training | Studies | Education School | Study | Diploma
Age: 14 until 18 year 19 until 30 year 31 until 64 years 65 and older

Deel deze nieuwsbrief op

© 2018