CCV-nieuwsbrief Geweld

7 years ago


Text only:

Indien deze email niet goed wordt weergegeven, klik dan hier voor de webversie.

 CCV e-Nieuws | Juli 2011 | Nummer 23      nieuwsVerdachten sneller in hechtenis na geweldsincidentVerplichte registratie (gewelds)incidenten op schoolToename anti-homogeweldStartsein preventietour ‘Laat je niet overvallen’Subsidieregeling Slachtoffers Overval verlengdCCV lanceert ‘Aanpak overvallen’Nieuw webdossier Loverboys   publicatiesInfosheet Alcohol en agressieAgressie en geweld; weten wat helptLeren van incidentenFactsheet overvalcriminaliteit agendaThemabijeenkomst 'Goed evenementenbeleid loont'Veiligheidscongres over publiek-private samenwerking     nieuws Verdachten sneller in hechtenis na geweldsincident Verdachten van uitgaansgeweld of geweld tegen personen met een publieke taak (zoals politie, brandweer en ambulancepersoneel) kunnen binnenkort in afwachting van hun berechting via snelrecht worden vastgehouden. Om dit mogelijk te maken willen minister Opstelten en staatssecretaris Teeven (V&J) het snelrecht uitbreiden en de mogelijkheden voor voorlopige hechtenis verruimen.
  Door verdachten tot hun snelrechtzitting in hechtenis te houden, is het mogelijk direct op een strafbaar feit te reageren. Nu worden verdachten na hun arrestatie vaak weer heengezonden en mogen ze hun proces in vrijheid afwachten. De bewindslieden vinden een onmiddellijke reactie (lik-op-stukbeleid) noodzakelijk om zowel verdachten als de samenleving duidelijk te maken dat uitgaansgeweld en geweld tegen personen met een publieke taak onaanvaardbaar is.   Verplichte registratie (gewelds)incidenten op school Onderwijsinstellingen in het basis-, speciaal-, voortgezet en middelbaar beroepsonderwijs worden verplicht om (gewelds)incidenten te registreren. Dat staat in een wetsvoorstel van minister Van Bijsterveldt (OCW), waarmee de ministerraad heeft ingestemd.
  Het registratiesysteem ondersteunt scholen in het creëren van een veiliger schoolklimaat en geeft inzicht in de landelijke ontwikkelingen van (gewelds)incidenten en veiligheid op de onderwijsinstellingen. Het kabinet streeft ernaar dat de verplichte incidentenregistratie per 1 september 2012 van kracht gaat.   Toename anti-homogeweld Het aantal geregistreerde gevallen van discriminatie en geweld tegen homo's, biseksuelen en transgenders steeg vorig jaar in Nederland met 54 procent, van 428 incidenten in 2009 naar 659 in 2010. Dit blijkt uit politiegegevens die de ministeries V&J en BZK vorige week hebben gepubliceerd.
  "Deze toename is uiterst verontrustend", vindt voorzitter Vera Bergkamp van COC Nederland. Zij pleit voor een snelle invoering van verplichte voorlichting over homo- en transseksualiteit op elke school om geweld te voorkomen.   Startsein preventietour ‘Laat je niet overvallen’ Minister Opstelten (V&J) heeft eind vorige maand het startsein gegeven voor de preventietour 'Laat je niet overvallen'. In opdracht van het ministerie organiseert het Hoofdbedrijfschap Detailhandel (HBD) een serie voorlichtingsbijeenkomsten om winkeliers te leren hoe zij het risico op overvallen, geweld of agressie kunnen verkleinen.
  De minister heeft de sleutels van een speciaal promotiebusje ‘Winkelier laat je niet overvallen' overhandigd aan de vertegenwoordigers van de gezamenlijke detailhandel. De preventietour is één van de maatregelen uit het Actieprogramma Ketenaanpak Overvalcriminaliteit. Een overzicht van de bijeenkomsten staat op de website laatjenietovervallen.nl.   Subsidieregeling Slachtoffers Overval verlengd Het aantal overvallen is in het eerste kwartaal van 2011 met veertien procent gedaald. Om het aantal overvallen nog verder terug te dringen én om preventie te stimuleren, kunnen slachtoffers van een overval subsidie krijgen voor preventieve maatregelen. Minister Opstelten (V&J) heeft de tijdelijke subsidieregeling uit 2010 met een jaar verlengd.
  Bewoners of bedrijven die zijn overvallen, kunnen in het kader van de regeling een subsidie van maximaal 1.000 euro aanvragen voor het nemen van preventieve maatregelen. Preventieve maatregelen die vergoed kunnen worden, zijn bijvoorbeeld camera’s, kierstandhouders of een overvaltraining. De regeling wordt uitgevoerd door het Schadefonds Geweldsmisdrijven.   CCV lanceert ‘Aanpak overvallen’ Overvallen hebben een grote impact op de slachtoffers en op de maatschappij. Om gemeenten te ondersteunen bij hun rol om bedrijfs- en woningovervallen tegen te gaan, heeft het CCV de ‘Aanpak overvallen’ ontwikkeld.
  De aanpak bestaat uit een stappenplan, een rolbeschrijving voor de betrokken partners en een database met concrete maatregelen. Maatregelen uit deze database helpen bij verkleinen van een kans op een overval.   Nieuw webdossier Loverboys Wat zijn loverboys precies en wat is er over loverboys bekend? Hoe zijn signalen te herkennen en wat hiermee te doen? Zijn er praktijkvoorbeelden van aanpakken om loverboys tegen te gaan? Antwoord op deze en andere vragen zijn te vinden in het nieuwe CCV-webdossier Loverboys.
  Loverboys zijn mensenhandelaren die personen doelbewust emotioneel afhankelijk maken en uitbuiten om er geld mee te verdienen. Dit gebeurt bijvoorbeeld door (de belofte van) het aangaan van een liefdesrelatie, maar ook door dwang en geweld. Naast algemene informatie over loverboys en praktijkvoorbeelden, bevat het nieuwe webdossier informatie over de omvang en aanpak van het probleem. Verder bundelt het webdossier de laatste relevante nieuwsberichten en documenten over loverboys.  publicaties Infosheet Alcohol en agressie 

De relatie tussen alcohol en uitgaansagressie staat centraal in deze infosheet van het Centrum Veilig en Gezond Uitgaan.
 

 

Wat is precies de invloed van alcohol op het ontstaan van uitgaansagressie? Dat is een vraag die beleidsmakers en andere betrokkenen steeds vaker bezighoudt. De nieuwe infosheet gaat hierop in en bevat tevens een overzicht van hulpmiddelen en voorbeelden voor de aanpak van uitgaansagressie.

   Agressie en geweld; weten wat helpt 'Agressie en geweld; weten wat helpt' is een overzichtsstudie van internationale preventieve interventies tegen geweld in de openbare ruimte. Het onderzoek heeft twee bewezen effectieve interventies en een groot aantal veelbelovende interventies opgeleverd.
  

Veel van deze interventies worden ook in Nederland toegepast, of kennen hier een vergelijkbaar programma. Dit wijst erop dat het merendeel van de interventies (eventueel na aanpassing) in Nederland toepasbaar is. De effecten van deze interventies zijn volgens het onderzoek in Nederland echter niet of nauwelijks onderzocht.

   Leren van incidenten Deze publicatie bestaat uit een stappenplan die scholen helpt bij het opstellen van veiligheidsbeleid. Met behulp van dit stappenplan kan de school doelgericht voorzorgsmaatregelen nemen, effectief optreden bij een incident en goede nazorg verlenen.
  Het stappenplan kan gebruikt worden om te toetsen of de school voldoende is voorbereid op het omgaan met incidenten. Ook krijgt de school inzicht in verbeterpunten van het veiligheidsbeleid. Bij elke stap hoort een checklist met de belangrijkste randvoorwaarden en tips.   Factsheet overvalcriminaliteit Op welke manieren kunnen gemeenten het aantal overvallen reduceren? Met welke veiligheidsthema's heeft overvalcriminaliteit raakvlakken? Antwoord op deze en andere vragen zijn te vinden in de VNG-factsheet Overvalcriminaliteit.
  Deze factsheet, met informatie over de rol van de gemeente op het gebied van overvallen, verwijst tevens naar relevante publicaties. Het CCV heeft deze factsheet opgenomen in het digitale instrument Aanpak overvallen.  agenda Themabijeenkomst 'Goed evenementenbeleid loont' Vrijdag 7 oktober 2011, Utrecht
  Het Centrum Veilig en Gezond Uitgaan houdt op 7 oktober 2011 de bijeenkomst Goed evenementenbeleid loont. Het centrale thema van deze dag is: ‘Hoe kan de omgeving van een evenement zodanig worden beïnvloed, dat er zo min mogelijk veiligheids- en gezondheidsrisico’s zijn?’.

Om een goed evenementenbeleid te maken, heeft iedereen die betrokken is bij het organiseren van een evenement (gemeente, instelling voor verslavingszorg, GGD, politie, beveiligers, organisatoren) elkaar nodig. Belangrijk is dat niet alleen de veiligheid, maar ook de gezondheid van bezoekers gewaarborgd is; zowel tijdens als na afloop van het evenement.

   Veiligheidscongres over publiek-private samenwerking Woensdag 12 oktober 2011, Amersfoort
  Het CCV en de Stichting Maatschappij, Veiligheid en Politie (SMVP) houden op woensdag 12 oktober 2011 een veiligheidscongres over publiek-private samenwerking (PPS): Wie maakt Nederland Veiliger?

Dit congres is bedoeld voor iedereen die zich bezighoudt met (integraal) veiligheidsbeleid en PPS in het bijzonder. Het korte plenaire programma bevat een aantal inhoudelijke bijdragen vanuit de wetenschap en de praktijk. Daarna krijgt u de kans om tijdens drie workshoprondes uw praktijkervaring te toetsen en te leren hoe u PPS in de praktijk kunt brengen.

      Service Stuur nieuwsbrief door Aanmelden Afmelden Reageer     Veiligheid door samenwerken Powered by E-mark  

E-mark.nl

Categories: Media advertising agency Internet Others | Miscellaneous
Age: 31 until 64 years 19 until 30 year

Deel deze nieuwsbrief op

© 2018