De nieuwe Defensiekrant (26-2015)

2 years ago


Text only:

Bekijk de online versie
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


DefensiekrantJaargang 2, Nummer 26, 24 december 2015De nieuwe Defensiekrant is uit. Meer weten over Defensie?
Klik op één van de links in de inhoudsopgave hieronder.


 

Kerstblogvan minister van Defensie Jeanine Hennis-Plasschaert: “Kerstbomen in het zand”
Lees verder...


 

Kerstverhaal uit Mali
“Je weet dat er aan je gedacht wordt.”


Lees verder...
 

Jaaroverzicht Defensie 2015Alle medewerkers van het Mediacentrum Defensie wensen u een voorspoedig 2016!
Lees verder...


 

Colofon


Ministerie van Defensie

Mediacentrum Defensie

defensiekrant@mindef.nl


Directie Communicatie

De Defensiekrant is een uitgave van de Directie Communicatie, geproduceerd door het Mediacentrum Defensie.


 
Wilt u deze nieuwsbrief niet meer ontvangen? Meld u dan nu af
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is toegezonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen. De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten.

Rijksoverheid.nl

Categories: Government
Age: 65 and older 31 until 64 years 19 until 30 year 14 until 18 year 7 until 13 year

Deel deze nieuwsbrief op

© 2018