Dekker: scholen en regios moeten werken aan terugdrin gen thuiszitters - Nieuwsbrief funderend onderwijs

2 years ago


Text only:

 Nieuwsbrief slecht leesbaar?
Klik hier voor de online versie


 Nieuwsbrief funderend onderwijs - nummer 4
Dekker: scholen en regios moeten
werken aan terugdringen thuiszitters
 
Duizenden kinderen zitten volstrekt onnodig thuis doordat een deel van de scholen en gemeenten onvoldoende zijn best doet een passende onderwijsplek te vinden. Dit stelt voormalig Kinderombudsman Marc Dullaert in de Volkskrant. Het aantal kinderen dat maanden
of jaren geen onderwijs krijgt, ligt in Nederland al jaren rond de tienduizend.
Wijzigingen bekostiging nieuwkomers voor po en vo 
Voor zowel het primair als het voortgezet onderwijs wijzigt de bekostiging voor nieuwkomers. In de nieuwe regeling kan ieder kwartaal bekostiging aangevraagd worden. Voor het po zijn de teldata 1 augustus (met terugwerkende kracht), 1 november, 1 februari en
1 mei.
Subsidie beschikbaar voor gezond en duurzaam schoolgebouw 
De overheid stelt vanaf 3 oktober een subsidie beschikbaar waarmee schoolbesturen extern advies kunnen inhuren voor verduurzaming van hun schoolgebouwen. De subsidie bedraagt 50 procent van de advieskosten tot een maximum van 3.500 euro. Hiervan kunnen honderdvijftig
schoolbesturen gebruik maken. De subsidie maakt onderdeel uit van de Green Deal Scholen die besturen op weg helpt met praktische informatie en stappenplannen.
Programma ESHA-conferentie compleet: inschrijven nog mogelijk 
Van 19 tot en met 21 oktober 2016 is de AVS (mede)organisator van de tweejaarlijkse conferentie van de European School Heads Association (ESHA) in Maastricht. Het programma hiervoor is rond met de toezegging van Ibrahim Issa, Palestijnse directeur van de Hope
Flowers School in Bethlehem, als workshopspreker. Keynote-sprekers zijn: Zachary Walker, Daan Roosengaarde, Michael Fullan en Mark van Vught.
Esha Conferentie in Maastricht
Overig nieuws
Meest talentvolle jonge leraren 2016 
Handreiking gegevensuitwisseling Passend onderwijs
Onderwijsraad: Versterk de positie van de leraar vanuit het team 
Veel verbinding en inspiratie rondom thema professionalisering
personeelsbeleid

Bedragen personele bekostiging voor het schooljaar 2015
2016 aangepast
 
Lesmateriaal duurder sinds wet gratis schoolboeken
OCW wil betere loopbaanbegeleiding leerlingen 
Onderwijscampagne: scholen, ga aan de slag met informatiebeveiliging
en privacy
 
Winnaars eTwinning-prijs 2016 bekend
NRO-onderzoek: stel keuze voor vo nog even uit
Advertentie
Agenda
Nationale Schoolleiders Top voor het primair onderwijs (8 oktober)
Workshop Wijzigingen in de CAO PO 2016-2017 en het op
te stellen vervangingsbeleid
(10, 24, 31 oktober en 1 november)
ESHA-conferentie 2016 in Maastricht  (19 tot en met 21 oktober)
Meer agenda
Advertentie
 
Workshop vervangingsbeleid (CAO PO 2016-2017)
AVS Centrum Educatief leiderschap
Leergang -
Directeur Integraal KindCentrum (IKC)
* (Limburg) - inschrijven nog mogelijk
Leergang -
Action Learning
* - start 4 november
Training -
Begroten, budgetteren en bezuinigen, de basis
* - 4 november
Leergang - Professioneel Kapitaal en Uplifting Leadership: opwaartse kracht in de school* (start 10 november)
Leergang - Bouwen aan een lerende school - Werken met de vijf disciplines in de dagelijkse praktijk* (start 11 november)
Meer professionaliseringsaanbod
* Deze trainingen en leergangen zijn gecertificeerd (in het kader van de herregistratie) of als bron opgenomen bij het Schoolleidersregister PO.
Uitgelicht
Het leerlingvolgsysteem van Boom test Onderwijs bestaat uit de Schoolvaardigheidstoetsen Technisch Lezen, Begrijpend Lezen, Hoofdrekenen, Rekenen-Wiskunde en Spelling. De toetsen zijn snel af te nemen, op het moment dat uitkomt.

Lees meer
 
Vacatures
Teamleider onderbouw havo (Hengelo)
2 Leden Raad van Toezicht (Leiden)
SPCO Groene Hart zoekt per 1 januari 2017 een MEDEWERKER ONDERWIJS & KWALITEIT (16-24 uur) (Woerden)
Zelf een vacature plaatsen ||
Meer vacatures  
Pocketversie van de CAO PO 2016-2017 en Het ABC van de CAO PO
 
Nu verkrijgbaar!
Disclaimer
Ondanks het feit dat de AVS zorgvuldigheid in acht neemt bij het samenstellen en onderhouden van deze nieuwsbrief en zij daarbij gebruik maakt van bronnen die betrouwbaar geacht worden, kan zij niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van
de geboden informatie en kan zij hiervoor niet aansprakelijk gesteld worden.
U ontvangt deze nieuwsbrief omdat u lid van de AVS bent of omdat u zich heeft geabonneerd op deze nieuwsbrief.
Afmelden voor deze nieuwsbrief?  
U kunt zich afmelden via deze link:
http://www.avs.nl/avsnieuwsbrief/afmelden?emailadres=newsletter@newslettercollector.com

 

www.avs.nl |
Uitgebreide disclaimer
|
AVS Helpdesk
| info@avs.nl


Avs.nl

Categories: Training | Studies | Education School | Study | Diploma
Age: 14 until 18 year 19 until 30 year 31 until 64 years 65 and older

Deel deze nieuwsbrief op

© 2018