Dekker wil kwaliteit eindtoetsen onderzoeken - 5,5 miljoen om scholen aan internet te helpen - Nieuwsbrief funderend onderwijs

1 year ago


Text only:

 Nieuwsbrief slecht leesbaar?
Klik hier voor de online versie


 Nieuwsbrief funderend onderwijs - nummer 9
Dekker wil kwaliteit eindtoetsen onderzoeken
Staatssecretaris Dekker van Onderwijs vraagt zich af of het toelaten van verschillende eindtoetsen meerwaarde heeft. Daarvoor wil hij de mogelijke positieve effecten en keerzijden in kaart brengen. Daarnaast wil hij de ontwikkeling van de schooladvisering en
kansengelijkheid nauwlettend volgen. Dat schrijft de staatssecretaris in een brief aan de Tweede Kamer waarin de tussentijdse evaluatie van de Wet eindtoets primair onderwijs aan de orde komt.
VO-raad wil herijking schooladvies in tweede jaar vo
De VO-raad vindt het eindadvies in het primair onderwijs momenteel te doorslaggevend. Zij vindt dat het schooladvies in groep 8 een advies voor de start in de onderbouw is en niet een advies over het eindniveau. Dat schrijft de raad in een brief aan de Tweede
Kamer. AVS-voorzitter Petra van Haren vindt het idee van Rosenmller erg sympathiek, maar vreest dat er met dit plan weinig verandert, zegt ze in NRC.
5,5 miljoen om scholen aan internet te helpen
Meer dan 800 scholen die geen of slecht internet hebben, kunnen met hulp van de overheid een snelle verbinding aan laten leggen. Het gaat om basis- en middelbare scholen die nu geen kabel of glasvezelverbinding hebben, maar het nog moeten doen met een koperen
lijntje. Door het gebrek aan voldoende snel internet is het voor deze scholen moeilijk om optimaal gebruik te maken van  eigentijdse leermiddelen, zoals digitale reken- of taallessen op een iPad of digibord.
Plenaire sessie over organiseren van 21e eeuws leren op AVS-congres
2017

De wereld kantelt, er is sprake van een tweede renaissance door de digitale revolutie waarin robots en slimme machines ons helpen en soms zelfs vervangen. Het onderwijs lijkt vooralsnog slechts voorzichtig mee te bewegen. Innovatiemanager Erno Mijland laat
schoolleiders zien hoe ze hier daadkrachtiger op in kunnen spelen.
AVS-congres 2017
Overig nieuws

Te weinig geld voor lesmaterialen en schoolgebouwen

Financile ondersteuning onvoldoende voor ambities Techniekpact
Eerste Kamer neemt wetsvoorstel samenwerkingsschool nog
niet in behandeling

Pensioen niet verlaagd in 2017 
Tips uit het veld voor de medezeggenschap
Advertentie
Word lid van de AVS
Advertentie
AVS Centrum Educatief leiderschap
Masterclass -
Loopbaangesprekken
* - 13 maart 2017
Leergang -
Directeur Integraal KindCentrum (IKC)
* - 23 maart 2017
Training -
De CAO-PO nieuw en anders
* - 10 maart 2017
Leergang -
Strategische Communicatie en PR
* - 30 maart 2017
Meer professionaliseringsaanbod

* Deze trainingen en leergangen zijn gecertificeerd (in het kader van de herregistratie) of als bron opgenomen bij het Schoolleidersregister PO.
 
Uitgelicht
Voedingsbeleid maakt gezond eten op school makkelijker
Iedereen vindt gezond eten belangrijk, ook op school. Een voedingsbeleid maakt het voor iedereen duidelijk. Het Voedingscentrum adviseert bij het ontwikkelen en implementeren daarvan, o.a. met een helder voorbeeld op de site.

Meer informatie

Vacatures
Vorden en Doetinchem:
Twee daadkrachtige directeuren
 (per 1-5-2017)
Brussel:
Directeur basisschool
 (per 1-8-2017)
Agenda
Goed partnerschap met ouders - 8 februari 2017
Ruimte voor meesterschap - 8 februari 2017
Seminar Digitaal onderwijs voor iedereen  - 14 maart 2017
AVS-congres 2017 - 17 maart 2017 - Profiteer nu nog van vroegboekkorting!
Meer gebeurtenissen
Disclaimer
Ondanks het feit dat de AVS zorgvuldigheid in acht neemt bij het samenstellen en onderhouden van deze nieuwsbrief en zij daarbij gebruik maakt van bronnen die betrouwbaar geacht worden, kan zij niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van
de geboden informatie en kan zij hiervoor niet aansprakelijk gesteld worden.
U ontvangt deze nieuwsbrief omdat u lid van de AVS bent of omdat u zich heeft geabonneerd op deze nieuwsbrief.
Afmelden voor deze nieuwsbrief?  
U kunt zich afmelden via deze link:
http://www.avs.nl/avsnieuwsbrief/afmelden?emailadres=newsletter@newslettercollector.com

www.avs.nl |
Uitgebreide disclaimer
|
AVS Helpdesk
| info@avs.nl


Avs.nl

Categories: Training | Studies | Education School | Study | Diploma
Age: 14 until 18 year 19 until 30 year 31 until 64 years 65 and older

Deel deze nieuwsbrief op

© 2018