Deze week:

2 years ago


Text only:

Bekijk de online versie
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


Nieuwsbrief ministerie van Economische Zaken17 december 2015De volgende nieuwsbrief verschijnt in het nieuwe jaar. Het ministerie van Economische Zaken wenst u prettige feestdagen en een succesvol 2016!


 

Inhoud


In eigen huis voordelig duurzame energie opwekken? Goed resultaat voor Nederland bij akkoord visquota 2016Nieuwe natuurwet aangenomen door de Eerste Kamer 

In eigen huis voordelig duurzame energie opwekken?Burgers en ondernemers die zelf in huis of in het bedrijf duurzame energie willen opwekken kunnen vanaf 4 januari 2016 09.00 uur subsidie aanvragen voor zonneboilers, warmtepompen en pelletkachels.
Lees het nieuwsbericht op Rijksoverheid.nl


 

Goed resultaat voor Nederland bij akkoord visquota 2016In Brussel hebben de EU-lidstaten en de Europese Commissie een akkoord bereikt over de visquota voor 2016. Belangrijke elementen in het akkoord zijn verruiming van de vangstmogelijkheden voor tong en een onveranderd aantal dagen waarop gevist kan worden.
Lees het nieuwsbericht op Rijksoverheid.nl


 

Nieuwe natuurwet aangenomen door de Eerste KamerRegels worden eenvoudiger want de nieuwe Wet Natuurbescherming vervangt 3 wetten; de Natuurbeschermingswet 1998, de Boswet en de Flora- en Faunawet. De provincies gaan samen met de gemeenten de wet uitvoeren.
Bekijk de animatie voor uitleg over de veranderingen


 

Bescherming met 1 octrooi in 26 EU lidstaten komt dichterbij!Ondernemers die met innovatieve producten de Europese markt op willen, kunnen hun uitvindingen vanaf 2017 met één octrooi beschermen in uiteindelijk 26 landen. Op 15 december is de laatste drempel voor invoering weggenomen.
Lees meer in het nieuwsbericht


 

Colofon


Volg EZ op Twitter, op Instagram of YouTube!
Like EZ op Facebook!


Lees over innovatie in EZ in Beeld, het e-zine van EZ


rijksoverheid.nl/ez


 
Wilt u deze nieuwsbrief niet meer ontvangen? Meld u dan nu af
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is toegezonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen. De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten.

Rijksoverheid.nl

Categories: Government
Age: 65 and older 31 until 64 years 19 until 30 year 14 until 18 year 7 until 13 year

Deel deze nieuwsbrief op

© 2018