Duidelijk signaal AVS - Nieuwsbrief funderend onderwijs

1 year ago


Text only:

 Nieuwsbrief slecht leesbaar?
Klik hier voor de online versie


 Nieuwsbrief funderend onderwijs - nummer 2
Duidelijk
signaal AVS

De AVS komt op voor de belangen van schoolleiders en heeft van meet af aan duidelijk aangegeven het manifest en de claim van leerkrachten te steunen, maar een bredere agenda te hebben voor de schoolleiders en het primair onderwijs. Het is daarom dat de AVS
oproept het manifest en de staking op 5 oktober van de leerkrachten onverkort te steunen, maar niet oproept tot staking van haar leden. Onze opstelling betekent dat wij een duidelijk signaal afgeven, zegt AVS-voorzitter Petra van Haren. Straks aan de cao-tafel
geven wij de belangen van schoolleiders en de bredere agenda een prominente plek.
Nog geen duidelijkheid over extra geld voor lerarensalarissen
Het is al weken in het nieuws: komt er wel of geen extra geld voor lerarensalarissen en zo ja, hoeveel? Eind augustus werd bekend dat er nog geen extra geld wordt uitgetrokken voor lerarensalarissen, maar wel een substantieel bedrag op een later moment. Zolang
de formatieonderhandelingen voortduren blijft er echter onduidelijkheid over het bedrag dat beschikbaar is voor hogere lerarensalarissen in het primair onderwijs.
Bekostiging primair onderwijs alleen voldoende voor wettelijke
minimumeisen

De bekostiging van het primair onderwijs is op dit moment alleen voldoende om aan de wettelijke minimumeisen te voldoen, maar niet om aan de aanvullende doelstellingen vanuit de politiek, het onderwijsveld en de samenleving tegemoet te komen. Dit blijkt uit
het onafhankelijke onderzoek Een confrontatie tussen de eisen, kosten en bekostiging in het primair onderwijs, uitgevoerd door SEO Economisch Onderzoek in opdracht van de PO-Raad.
Fiscaal voordeel - verrekening vakbondscontributie
Overig nieuws
Aantal aanmeldingen voor pabo stijgt 
Stille reserves onderwijsarbeidsmarkt onderzocht
Budgetten scholenbouw zijn te laag
Pensioenregeling eenvoudiger en pensioenrekenleeftijd naar 68
13 september: opening sportieve schooljaar 
Nieuwe handreiking Starter in de (G)MR en vernieuwde website
Meer nieuws
Advertentie
Educatieve reizen 2017-2018
 
Advertentie
AVS Centrum Educatief leiderschap
Training -
Bezoek onderwijsinspecteur
* (14 september 2017)
Training -
Hoe lees ik een begroting, jaarrekening en kengetallen?
* (25 september 2017)
Leergang -
Action Learning
*  (3 november 2017)
Leergang -
Middenkader
** (8 november 2017)
Leergang -
Bouwen aan een lerende school - Werken met de vijf disciplines in de dagelijkse praktijk
* (10 november 2017)
Leergang -
Bildung voor schoolleiders
* (17 november 2017)
Meer professionaliseringsaanbod
* Deze trainingen en leergangen zijn gecertificeerd (in het kader van de herregistratie) of als bron opgenomen bij het Schoolleidersregister PO.
** Deze leergang is gevalideerd door het Registerleraar
Uitgelicht
Hoe vorm je een breed beeld van de leerling? En hoe onderbouw je daarmee je schooladvies?
Aansluiting PO-VO brengt vaardigheden, capaciteiten n gedrag en houding van de leerling in kaart. Inclusief inbreng van ouders n leerkracht. Lees

hier
verder.
Vacatures
Oud Beijerland -
Directeur
 (per direct)
Gouda -
Rector Carmelcollege Gouda
(per 1-1-2018)
Hengelo -
Rector Scholengroep Carmel Hengelo - Centrale directie
(per 1-1-2018)
Utrecht -
Bestuursassistent AVS
(per 1-9-2017)
Meer vacatures 
Agenda
Nationale Sportweek (9 september 2017 tot en met 17 september 2017)
Meet VSO Onderwijs - werken in Afrika en Azi (13 september 2017)
Week tegen pesten (18 september 2017 tot en met 22 september 2017)
Uit de risicozone, in actie (21 september 2017)
Meer gebeurtenissen
Disclaimer
Ondanks het feit dat de AVS zorgvuldigheid in acht neemt bij het samenstellen en onderhouden van deze nieuwsbrief en zij daarbij gebruik maakt van bronnen die betrouwbaar geacht worden, kan zij niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van
de geboden informatie en kan zij hiervoor niet aansprakelijk gesteld worden.
U ontvangt deze nieuwsbrief omdat u lid van de AVS bent of omdat u zich heeft geabonneerd op deze nieuwsbrief.
Afmelden voor deze nieuwsbrief?  
U kunt zich afmelden via deze link:
http://www.avs.nl/avsnieuwsbrief/afmelden?emailadres=newsletter@newslettercollector.com

www.avs.nl |
Uitgebreide disclaimer
|
AVS Helpdesk
| info@avs.nl


Avs.nl

Categories: Training | Studies | Education School | Study | Diploma
Age: 14 until 18 year 19 until 30 year 31 until 64 years 65 and older

Deel deze nieuwsbrief op

© 2018