EHBO volgens 4 vaste stappen

3 years ago


Text only:

Wordt deze mail van Het Nederlandse Rode Kruis niet volledig getoond, klik dan hier.
 
 
EHBO volgens 4 vaste stappen
15 oktober 2015
 
Bekijk ons nieuwe cursusoverzicht

Denk je er over na om een EHBO-cursus te gaan doen, maar weet je nog niet zo goed welke cursus? Bekijk ons nieuwe EHBO cursusoverzicht om helder en overzichtelijk te zien welke EHBO cursussen er zijn, hoe lang een cursus duurt en wat de cursus inhoudt.


Bekijk hier het EHBO cursusoverzicht
EHBO verlenen volgens 4 vaste stappen

EHBO is helemaal niet moeilijk, iedereen kan het leren. Zeker, als je in iedere noodsituatie uitgaat van de volgende 4 vaste stappen:
STAP 1: Zorg voor veiligheid


Zorg voor je eigen veiligheid. Zet je eigen veiligheid nooit op het spel!


STAP 2: Beoordeel de toestand van het slachtoffer


Als de werkomgeving veilig is, kijk dan of het slachtoffer wel of niet bij bewustzijn is. Het is de bedoeling om snel de algemene toestand van het slachtoffer in te schatten. Wat doe ik als iemand bewusteloos is en niet ademt?


STAP 3: Alarmeer de hulpdiensten


Bel of laat als dat nodig is 112 bellen of ga met een slachtoffer naar de huisarts. Lees hieronder in welke gevallen je 112 moet bellen of wanneer je met een slachtoffer naar de huisarts moet.
Organiseer in een noodsituatie als het kan zo snel mogelijk hulp om je heen. Roep om hulp, omdat je dit later nodig kan hebben, bijvoorbeeld om 112 te bellen of een AED te halen. Spreek een omstander duidelijk aan: “Wilt u bij mij blijven? Ik heb uw hulp misschien nodig.”


STAP 4: Verleen verdere Eerste Hulp


Blijf kalm wanneer je Eerste Hulp verleent. Controleer regelmatig het bewustzijn en de ademhaling van het slachtoffer. Een EHBO cursus bereid je voor, zodat je in iedere situatie weet hoe je EHBO moet verlenen.


Wanneer 112 en wanneer de huisarts?

Wanneer naar de huisarts?


Voor de meeste (kleine) letsels geldt dat de huisarts deze kan behandelen. Voorbeelden zijn: kleine verwondingen zoals snijwonden of oppervlakkige bijtwonden, plotselinge hoofdpijn, buikpijn of hoge koorts. De eerste hulpverlener verwijst indien nodig bij minder spoedeisende zaken naar de huisarts of huisartsenpost. Het slachtoffer moet dan zelf contact opnemen met de huisarts, ook bij aanhoudende of terugkerende klachten.


Indien een huisarts de wonden niet zelf behandelt, zal hij het slachtoffer doorverwijzen naar de Spoedeisende Hulp (SEH) van een ziekenhuis. Voor veel letsels wordt op de SEH gevraagd om een doorverwijzing van de huisarts.


Wanneer kun je zelf naar de Spoedeisende Hulp (SEH)?


Je hebt voor de SEH in principe dus een doorverwijzing van de huisarts nodig.  Voor sommige letsels kan men wel op eigen gelegenheid naar de SEH gaan. Zoals bij verwondingen in het gezicht, verwondingen op een lastige plaats, wanneer er misschien gehecht moet worden of een mogelijke breuk van pols, arm, sleutelbeen of enkel.


 


Wanneer 112 bellen?


Bij twijfel kan altijd 112 gebeld worden! De centralist zal dan aangeven wat te doen.


In spoedeisende gevallen, of wanneer het slachtoffer niet gewoon vervoerd kan worden dient 112 gebeld te worden. Indicaties voor het bellen van 112 zijn bijvoorbeeld:


Ernstige stoornissen in de luchtwegen, ademhaling, circulatie of het bewustzijn.
Ernstig trauma, zoals verkeersongevallen.
Een val van grote hoogte of een val op het hoofd.
(Mogelijk) wervel- of nekletsel of ernstig hersenletsel.
Vergiftiging.
Ernstige brandwonden.

Ga door met het verlenen van de EHBO totdat de ambulancehulpverleners de hulp overnemen. In de eerste paar minuten na aankomst van de ambulance moet er veel gebeuren. Vaak is er in deze periode geen tijd voor een overdracht. Ga echter niet weg bij de plek van het ongeval of incident. Jouw informatie kan een belangrijke bijdrage leveren aan de hulpverlening van het slachtoffer.


Zorg dat je weet wat je moet doen! Volg een EHBO-cursus
 
 
 
Volg het Rode Kruis op:

Afmelden
| Doorsturen | Wijzig e-mailadres | Privacy statement

Rodekruis.nl

Categories: Business goods Charity | Funds Hobby | Leisure Care | Help | First Aid
Age: 14 until 18 year 19 until 30 year 31 until 64 years

Deel deze nieuwsbrief op

© 2018