Eindtoets second opinion, schooladvies leidend - OCW presenteert actieplan en alliantie voor gelijke kansen - Nieuwsbrief funderend onderwijs

2 years ago


Text only:

 Nieuwsbrief slecht leesbaar?
Klik hier voor de online versie


 Nieuwsbrief funderend onderwijs - nummer 5
Eindtoets second opinion, schooladvies leidend 
Het is onwenselijk dat veel basisscholen uitsluitend een enkelvoudig schooladvies geven. Staatssecretaris Dekker staat het uitsluiten van meervoudige adviezen in plaatsingswijzers bijvoorbeeld niet toe en wil dit wettelijk verankeren. Dit schrijft hij op
1 november in een brief aan de Tweede Kamer. Voor het eerst in jaren is het aantal leerlingen dat een meervoudig advies van de basisschool kreeg toegenomen.
OCW presenteert actieplan en alliantie voor gelijke kansen
Soepeler overgangen tussen schoolsoorten, leren van elkaars ervaringen, bewustwording bij alle betrokkenen, ruimte om te experimenteren en een investering van 87 miljoen euro de komende drie jaar. Daarmee gaan minister Bussemaker en staatssecretaris Dekker,
samen met betrokkenen binnen en buiten het onderwijs, bevorderen dat kinderen met gelijke talenten ook gelijke kansen krijgen in het onderwijs. Hun actieplan en het initiatief voor een Gelijke Kansen Alliantie, beschrijven ze in een brief aan de Tweede Kamer.
Stichting van het Onderwijs roept politiek op bezuinigingen
ongedaan te maken

De Stichting van het Onderwijs, waar de AVS ook een bestuurszetel in heeft, heeft opnieuw de politiek per brief opgeroepen daadwerkelijk te investeren in onderwijs en bezuinigingen ongedaan te maken. Volgende week is de behandeling van de Onderwijsbegroting
2017 in de Tweede Kamer.
Herstel balans tussen juffen en meesters
Kamerlid Bruins van de Christen Unie heeft de Initiatiefnota Kerels voor de klas, onderwijsmaatregelen die goed zijn voor jongens en meisjes (en ook voor juffen en meesters bij de Tweede Kamer ingediend. Bruins breekt met zijn nota een lans voor het herstellen
van de balans tussen juffen en meesters in het basisonderwijs. In de nota motiveert hij zijn standpunten om zowel aan de regelring als aan het onderwijsveld voorstellen te doen. 
Boek cadeau voor nieuwe leden
 
Overig nieuws
Overzicht verlofvormen verschenen
Een derde schoolbesturen werkt samen vanwege leerlingendaling
Kamer wil ouders instemming geven op handelingsdeel
ontwikkelingsperspectief
 
Amsterdam maakt 700.000 euro vrij voor integrale kindcentra
Ontwikkeling digitale leermiddelen gaat niet snel genoeg
Een derde asielkinderen volgt onderwijs onder niveau   
Subsidie duurzame inzetbaarheid in november aanvragen
Regeling bekostiging personeel PO
en aanpassing bedragen leerlingenondersteuning PO en VO 2016-2017

Vraag een Quickstart Medezeggenschap aan
Tijd voor onderwijsverbetering: praat mee! 
Meer nieuws
Advertentie
Presentaties ESHA 2016 online
Op
www.avs.nl/esha2016
kunt u diverse presentaties en hand-outs downloaden van workshops en sessies tijdens de ESHA-conferentie, die van 19 tot en met 21 oktober plaatsvond in Maastricht.
Advertentie
AVS Centrum Educatief leiderschap
Geluk voor leidinggevenden - 14 november
2016
Leergang Opbrengstgericht Leiderschap in een lerende school: van moetisme naar moreel besef - 18 november 2016
Meerscholendirecteur? Dat is echt wat anders! - 25
november 2016
Stimulerend beoordelen, het gesprek - 1
december 2016
Begroten, budgetteren en bezuinigen,
verdieping
 - 8 december 2016
Roll out Onderwijs en Zorg: Puur en Praktisch - 12
december 2016
Meer professionaliseringsaanbod

* Deze trainingen en leergangen zijn gecertificeerd (in het kader van de herregistratie) of als bron opgenomen bij het Schoolleidersregister PO.
Uitgelicht
Bewezen aanpak:
Bouw! en Bereslim Krijg inzicht in de unieke evidence-based aanpak om leesproblemen te voorkomen en diagnoses dyslexie te verminderen.
Gezamenlijke (bovenschoolse) aanpak
Krijg meer informatie over de succesvolle bovenschoolse aanpak voor leerlingen met risico op leesproblemen en leerlingen met dyslexie. U komt toch ook?

Lees meer
 
Vacatures
Vacature schoolleider Violenschool (Hilversum)
Vacature schoolleider Sterrenschool (Hilversum)
Kits Primair zoekt Directeur-Bestuurder (Beilen)
Zelf een vacature plaatsen ||
Meer vacatures  
Agenda
Alliantiefabriek (9 november 2016)
WMS-congres (9 november 2016)
Joep Dohmen: 'Moderne Bildung redt ons onderwijs' (14 november 2016)
Ervaar De Gezonde Basisschool van de Toekomst (15 november 2016)
Meer gebeurtenissen
Pocketversie van de CAO PO 2016-2017 en Het ABC van de CAO PO
 
Nu verkrijgbaar!
Disclaimer
Ondanks het feit dat de AVS zorgvuldigheid in acht neemt bij het samenstellen en onderhouden van deze nieuwsbrief en zij daarbij gebruik maakt van bronnen die betrouwbaar geacht worden, kan zij niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van
de geboden informatie en kan zij hiervoor niet aansprakelijk gesteld worden.
U ontvangt deze nieuwsbrief omdat u lid van de AVS bent of omdat u zich heeft geabonneerd op deze nieuwsbrief.
Afmelden voor deze nieuwsbrief?  
U kunt zich afmelden via deze link:
http://www.avs.nl/avsnieuwsbrief/afmelden?emailadres=newsletter@newslettercollector.com

 

www.avs.nl |
Uitgebreide disclaimer
|
AVS Helpdesk
| info@avs.nl


Avs.nl

Categories: Training | Studies | Education School | Study | Diploma
Age: 14 until 18 year 19 until 30 year 31 until 64 years 65 and older

Deel deze nieuwsbrief op

© 2018