€ 3,3 miljoen voor negen onderzoeken FOM Projectruimt e | Nieuwsbrief SubsidieTotaal Overheden & Non-profit

3 years ago


Text only:

Kunt u deze e-mail niet goed lezen, klik dan hier
E-mailnieuwsbrief | 23 december 2015
 
Nieuws
€ 3,3 miljoen voor negen onderzoeken FOM Projectruimte
Creative Europe publiceert nieuw overzicht MEDIA-oproepen
Kunst- en cultuurprojecten van Stichting DOEN vanaf 2016 in nieuw fonds
Grote Trials binnen Goed Gebruik Geneesmiddelen gepubliceerd
Subsidiekader 2016 Vrijwilligerswerk bij de Sanctietoepassing gepubliceerd
ZonMw publiceert Palliantie Ronde 2016, B-projecten
Call ERA-Net Neuron aangekondigd
Mondriaanfonds opent nieuwe aanvraagronde voor Tijdelijke Binnenland ateliers
Budget Regeling BVE-subsidies aangepast
Subsidie voor woningen vergunninghouders 1 februari geopend
Four new projects awarded in NWO Open Programme ALW
Eleven projects for preservation cultural heritage granted
New NICHE tender for Mozambique published
JTI Innovative Medicines Initiative 2 launches call 7 and 8
Subsidie voor instandhouding schaapskuddes Drenthe binnenkort ingetrokken, nieuwe regeling volgt
Limburg maakt subsidieplafonds voor 2016 bekend
Programma Steengoed Benutten Gelderland krijgt vervolg
Groningen wijzigt subsidies voor Groen Gas
Nieuwe subsidie voor buurtbussen in Zeeland
Zeeland opent subsidie voor kavelaanvaardingswerken
Zuid-Holland wijzigt Uitvoeringsregeling Groen 2014, nieuwe regeling verwacht
Drenthe stelt subsidieplafonds vast voor 2016
Overijssel publiceert subsidieplafonds voor 2016
Nieuwe subsidieregeling voor biodiversiteit in Noord-Brabant
Opnieuw subsidie mogelijk voor kavelruil in Friesland
Uitvoeringsbesluit Overijssel 2011 aanzienlijk gewijzigd
Nieuwe subsidieplafonds voor plattelandsactiviteiten in Friesland gepubliceerd
 
 
Nieuws
€ 3,3 miljoen voor negen onderzoeken FOM Projectruimte
De Stichting voor Fundamenteel Onderzoek der Materie (FOM) heeft deze maand aan negen projecten € 3,3 miljoen toegekend in de FOM-Projectruimte. De Projectruimte is bestemd voor aanvragen voor vernieuwend, risicovol fundamenteel onderzoek met een fysische vraagstelling die van hoge kwaliteit en wetenschappelijke, industriële of maatschappelijke urgentie zijn.
lees verder
 
Creative Europe publiceert nieuw overzicht MEDIA-oproepen
Het subprogamma MEDIA van Creative Europe verbetert de toegang tot professionele audiovisuele beurzen, exposities en markten. Daarnaast bevordert het zowel het online gebruik van bedrijfsmiddelen binnen en buiten Europa als de wereldwijde verspreiding van Europese en internationale films op alle distributieplatforms.
lees verder
 
Kunst- en cultuurprojecten van Stichting DOEN vanaf 2016 in nieuw fonds
Stichting DOEN is het fonds van de drie goededoelenloterijen: de Nationale Postcode Loterij, de VriendenLoterij en de BankGiro Loterij. Vanaf januari 2016 brengt Stichting DOEN de ondersteuning van kunst- en cultuurprojecten in Nederland onder in het nieuwe Bankgiro Loterij Fonds. Aanvragen kunnen vanaf 7 januari 2016 bij het nieuwe fonds worden ingediend.
lees verder
 
Grote Trials binnen Goed Gebruik Geneesmiddelen gepubliceerd
ZonMw heeft de al eerder aangekondigde oproep voor projectideeën voor Grote Trials binnen het programma Goed Gebruik Geneesmiddelen (GGG). Aanvragen kunnen worden ingediend tot en met 17 maart 2016.
lees verder
 
Subsidiekader 2016 Vrijwilligerswerk bij de Sanctietoepassing gepubliceerd
Met het Subsidiekader 2016 Vrijwilligerswerk bij de Sanctietoepassing wordt subsidie verstrekt aan vrijwilligersorganisaties die actief zijn in de inrichtingen en instellingen van de Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI). Niet alleen activiteiten tijdens het verblijf in een inrichting komen voor financiering in aanmerking, maar ook vrijwilligersactiviteiten die tot een half jaar na de beëindiging van het verblijf in een justitiële inrichting verricht worden.
lees verder
 
ZonMw publiceert Palliantie Ronde 2016, B-projecten
ZonMw heeft de ronde voor 2016, B-projecten opengesteld van het programma Palliantie. Aanvragen kunnen tot en met 3 maart 2016 worden ingediend.
lees verder
 
Call ERA-Net Neuron aangekondigd
Naar verwachting wordt op 11 januari 2016 een joint call geopend in het kader van het ERA-NET NEURON, een netwerk voor onderzoek in neurologie. Het thema van de call is ‘External Insults to the Nervous System’.
lees verder
 
Mondriaanfonds opent nieuwe aanvraagronde voor Tijdelijke Binnenland ateliers
Het Mondriaanfonds biedt ook komend jaar voor beeldend kunstenaars en bemiddelaars weer de mogelijkheid, een werkperiode aan te vragen voor een tijdelijk atelier in het binnenland. Het gaat om een werkperiode van twee tot en met zes maanden.
lees verder
 
Budget Regeling BVE-subsidies aangepast
Minister Bussemaker van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap heeft het budget van de Regeling BVE-subsidies aangepast. Het budget voor 2016 bedraagt € 800.000.
lees verder
 
Subsidie voor woningen vergunninghouders 1 februari geopend
Vanaf 1 februari 2016 kunnen gemeenten, woningcorporaties en andere verhuurders die nieuwe huisvesting voor asielzoekers met een verblijfsvergunning realiseren hiervoor subsidie aanvragen bij RVO. De instroom van asielzoekers vergroot momenteel de druk op de woningmarkt.
lees verder
 
Four new projects awarded in NWO Open Programme ALW
The division of Earth and Life Sciences (ALW) of NWO has funded four new projects with a grant from the Open Programme. The Open Programme wants to be a breeding ground for innovation and talent.
lees verder
 
Eleven projects for preservation cultural heritage granted
Within the first call for proposals by NICAS (Netherlands Institute for Conservation, Art and Science), six full proposals and five seed money proposals have been awarded. A total budget of € 1,500,000 was available for the call, which aimed to consolidate and develop the connections between science, conservation and art history in the form of a cohesive research programme in close cooperation with the cultural heritage field.
lees verder
 
New NICHE tender for Mozambique published
Nuffic has published a new NICHE call for subsidy tenders for a project in Mozambique. The closing date for applications is March 1, 2016.
lees verder
 
JTI Innovative Medicines Initiative 2 launches call 7 and 8
IMI has launched its 7th and 8th Calls under IMI 2 on 18 December 2015. The IMI2 7th call for proposals - H2020-JTI-IMI2-2015-07-TWO-STAGE- has a budget of € 93,604,000.
lees verder
 
Subsidie voor instandhouding schaapskuddes Drenthe binnenkort ingetrokken, nieuwe regeling volgt
De Subsidieregeling instandhouding schaapskuddes wordt met ingang van 1 januari 2016 ingetrokken. Dit hebben Gedeputeerde Staten van Drenthe besloten. Met de regeling kon een subsidie worden verstrekt voor projecten, die een bijdrage leveren aan doelmatig beheer door middel van gehoede schaapskuddes in natuurterreinen.
lees verder
 
Limburg maakt subsidieplafonds voor 2016 bekend
Limburg heeft voor diverse subsidie- en beleidsregels subsidieplafonds voor 2016 vastgesteld.
lees verder
 
Programma Steengoed Benutten Gelderland krijgt vervolg
Het Programma Steengoed Benutten van de provincie Gelderland draagt bij aan de ruimtelijke kwaliteit en het bestrijden van leegstand in de provincie. Het programma ging in het najaar van 2015 van start en krijgt een vervolg in de eerste helft van 2016.
lees verder
 
Groningen wijzigt subsidies voor Groen Gas
Gedeputeerde Staten van Groningen hebben in hun vergadering van 8 december besloten, de subsidies voor groen gas aan te passen. De Subsidieregeling Vulpunten Groen Gas is met ingang van 9 december 2015 ingetrokken.
lees verder
 
Nieuwe subsidie voor buurtbussen in Zeeland
De Provinciale verordening buurtbusprojecten Zeeland is met ingang van 11 december 2015 ingetrokken. Om ook in de toekomst het vervoer per buurtbus te blijven bevorderen, is het Algemeen subsidiebesluit Zeeland 2013 uitgebreid met een hoofdstuk Bijzondere bepalingen voor verstrekking van subsidie in het kader van openbaar vervoer per buurtbus.
lees verder
 
Zeeland opent subsidie voor kavelaanvaardingswerken
Het Algemeen subsidiebesluit Zeeland 2013 is uitgebreid met een hoofdstuk Bijzondere bepalingen voor verstrekking van subsidie voor kavelaanvaardingswerken. Dit zijn cultuurtechnische werken, die een bijdrage leveren aan de landbouwkundige structuurverbetering van toegedeelde kavels in een kavelruil.
lees verder
 
Zuid-Holland wijzigt Uitvoeringsregeling Groen 2014, nieuwe regeling verwacht
De Uitvoeringsregeling Groen Zuid-Holland 2014 (URG) zal in de toekomst meer integraal en gebiedsgericht worden ingezet. Daarom werkt de provincie aan een nieuwe regeling, waarbij de sectorale subsidies worden geïntegreerd in de integrale en gebiedsgerichte subsidies.
lees verder
 
Drenthe stelt subsidieplafonds vast voor 2016
Gedeputeerde Staten van de provincie Drenthe hebben de subsidieplafonds voor 2016 gepubliceerd. De subsidieplafonds hebben betrekking op de regelingen uit de Subsidiegids Platteland (voorheen provinciaal Meerjarenprogramma Landelijk Gebied), regelingen op het gebied van Natuur, water, milieu en bodem en regelingen gericht op Economie.
lees verder
 
Overijssel publiceert subsidieplafonds voor 2016
De provincie Overijssel heeft voor 2016 nieuwe subsidieplafonds vastgesteld op basis van het Uitvoeringsbesluit subsidies Overijssel 2011. Met dit uitvoeringsbesluit kan de provincie subsidie verstrekken op verschillende gebieden, waaronder cultuur, leefomgeving en milieu.
lees verder
 
Nieuwe subsidieregeling voor biodiversiteit in Noord-Brabant
Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant hebben de subsidieregeling biodiversiteit Noord-Brabant vastgesteld. De nieuwe regeling is met ingang van 16 december 2015 in werking getreden.
lees verder
 
Opnieuw subsidie mogelijk voor kavelruil in Friesland
Met de subsidieregeling Kavelruil Fryslân wil Friesland ruilverkaveling realiseren, om zo de agrarische infrastructuur, de ecologische hoofdstructuur en de weidevogelkerngebieden te verbeteren. De subsidieregeling is op een aantal punten gewijzigd.
lees verder
 
Uitvoeringsbesluit Overijssel 2011 aanzienlijk gewijzigd
Met ingang van 1 januari 2016 heeft Overijssel het Uitvoeringsbesluit subsidies 2011 op een groot aantal punten gewijzigd. Vanuit het uitvoeringsbesluit kan subsidie worden verstrekt voor (het starten van) activiteiten.
lees verder
 
Nieuwe subsidieplafonds voor plattelandsactiviteiten in Friesland gepubliceerd
Met de Subsidieregeling plattelân Fryslân kan de provincie Friesland subsidie verstrekken voor verschillende activiteiten op het platteland. De regeling bestaat uit onder andere een hoofdstuk Plattelandsbeleid, dat is opgebouwd uit paragrafen voor Bouw, verbouw en verduurzamen van dorpshuizen, Leefbaarheidsinitiatieven 'fan ûnderen op' en Provinciale Leefbaarheidsinitiatieven.
lees verder
 
 
 
Wilt u zich aanmelden voor deze nieuwsbrief? Klik dan hier
Wilt u zich afmelden voor deze nieuwsbrief? Klik dan hier
Wit u uw e-mailadres wijzigen? Klik dan hier
© 23 december 2015 Copyright SubsidieTotaal
  Contact  privacystatement

Subsidietotaal.nl

Categories: Business goods Financially Consumer Government
Age: 14 until 18 year 19 until 30 year 31 until 64 years

Deel deze nieuwsbrief op

© 2019