Experiment begeleid rijden 17-jarigen na succes definitief ingevoerd

3 years ago


Text only:

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


Experiment begeleid rijden 17-jarigen na succes definitief ingevoerd


2 november 2015 - 16:19Minister Schultz van Haegen gaat het experiment 2toDrive definitief invoeren. Met 2toDrive kunnen jongeren vanaf 17 jaar hun rijbewijs halen en onder begeleiding rijden tot ze 18 zijn. Uit een evaluatie blijkt dat de jonge automobilisten het begeleid rijden serieus nemen en alvast veel belangrijke rijervaring opdoen. Zo leren ze op een veilige manier autorijden voordat ze alleen de weg op gaan. Hiermee is de opzet van 2toDrive geslaagd.
 
Eenmaal zelfstandig op de weg rijden 2toDrivers gemiddeld 561 kilometer per maand. Dat is ruim 150 kilometer per maand meer dan jongeren die niet hebben meegedaan aan 2toDrive. Het ongevalsrisico per kilometer onder 2toDrivers die de vragenlijst invulden, is 26% lager dan voor bestuurders die niet meededen aan 2toDrive. Dit komt overeen met ervaringen uit het buitenland: in Zweden daalde het ongevalsrisico van de groep begeleidrijders over twee jaar met ongeveer 40%, en in Duitsland daalde dit risico met 16 tot 30%.
 
Dit blijkt uit een evaluatie van Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid (SWOV), waarvoor de stichting in 2014 alle 18 tot 20-jarige jongeren benaderde die minstens een halfjaar hun rijbewijs hadden. 30.763 jongeren (31,7%) stuurden een ingevulde vragenlijst op.
 
“Jongeren zijn een kwetsbare doelgroep in het verkeer, en hun onervarenheid speelt hier een belangrijke rol in. Met 2toDrive zorgen we ervoor dat jongeren onder begeleiding van een vriend of familielid kilometers maken, voordat ze in hun eentje de weg op gaan.
Daardoor zitten ze straks veilig en vol zelfvertrouwen op de weg”, aldus minister Schultz.
 
Verder blijkt uit de evaluatie dat 18% van de 2toDrivers wel eens zonder begeleider heeft gereden tijdens de begeleidrijdenfase, van wie het merendeel dit overigens ‘vrijwel nooit’ deed. Van de jongeren die niet hebben meegedaan aan 2toDrive gaf 48% aan wel eens zonder rijinstructeur te hebben gereden voordat zij een rijbewijs hadden. Beide groepen deden dit voornamelijk op privéterrein of bos- en landweggetjes.
 
Daarnaast heeft SIRA Consulting de processen van 2toDrive geëvalueerd. Hieruit blijkt dat alle betrokken organisaties (CBR, RDW, BOVAG, VRB en FAM) positief zijn over het experiment, en goed samenwerken.
 
Het experiment loopt sinds november 2011 en duurt tot 31 oktober 2017. Daarna wordt het begeleid rijden definitief ingevoerd. De beginnersperiode voor 2toDrivers wordt dan ook verkort van 7 jaar naar de gebruikelijke 5 jaar voor beginnende automobilisten. In maart 2015 slaagde de 100.000e 17-jarige via 2toDrive voor het rijexamen.
https://www.rijksoverheid.nl/regering/inhoud/bewindspersonen/melanie-schultz-van-haegen-maas-geesteranus/nieuws/2015/11/02/experiment-begeleid-rijden-17-jarigen-na-succes-definitief-ingevoerd


 

Mededeling aan redacties (niet voor publicatie)Voor meer informatie:
Ministerie van Infrastructuur en Milieu
Anne van Pinxteren, woordvoerder
Email: anne.van.pinxteren@minienm.nl
Mob: 06 11 75 35 83


 

Colofon


Afzenders


Ministerie van Infrastructuur en Milieu (kerndepartement)


Thema's


Milieu, ruimte en water


 
Wilt u geen persberichten meer ontvangen? Meld u dan nu af
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is toegezonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen. De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten.
This message may contain information that is not intended for you. If you are not the addressee or if this message was sent to you by mistake, you are requested to inform the sender and delete the message. The State accepts no liability for damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic transmission of messages.


persberichten.rijksoverheid.nl

Categories: New newsletter subcribe Town Information Army | Military Local Government Police County Science News
Age: 14 until 18 year 19 until 30 year 31 until 64 years 65 and older 7 until 13 year

Deel deze nieuwsbrief op

© 2019