Extra investering van € 1,5 miljoen in weidevogelbescher ming | Nieuwsbrief SubsidieTotaal Overheden & Non-profit

3 years ago


Text only:

Kunt u deze e-mail niet goed lezen, klik dan hier
E-mailnieuwsbrief | 11 december 2015
 
Nieuws
Extra investering van € 1,5 miljoen in weidevogelbescherming
Wijziging voor calls van Fonds duurzaam ondernemen en voedselzekerheid en Ghana WASH Window gepubliceerd
Dubbele subsidie mogelijk bij sanering asbestdaken van agrarische gebouwen
Geen aanvraag meer mogelijk voor herdenking slaverijverleden
Compensatieregeling ganzenrust- en ganzenfoerageergebieden vastgesteld
ZonMw publiceert nieuwe oproep Effectief werken in de Jeugdsector - Programmalijn 2a: beroepsbeoefenaren
'Een nieuw middenrif voor kinderen met een congenitale hernia diafragmatica' winnaar van eerste ZonMW Medische Inspirator Prijs
Fulbright Beurzen Graduate Studie 2016/2017 ($ 12.500)
Retina - IRRF Postdoctoral Scholar Awards 2016 ($ 35,000 p/y)
NWO opens PRICE call
Noord-Holland maakt regeling bekend voor eenmalige tegemoetkoming agrarisch natuurbeheer
Nieuwe subsidie voor natuur en samenleving Noord-Brabant
Friesland stelt subsidie vast voor duurzame transportmiddelen
Volgend jaar nog € 3,5 miljoen beschikbaar voor Friese Energiepremie
 
 
Nieuws
Extra investering van € 1,5 miljoen in weidevogelbescherming
De komende drie jaar zal, naast de al bestaande maatregelen, nog eens jaarlijks € 500.000 worden vrijgemaakt voor de bescherming van weidevogels. Onlangs stemde een meerderheid van de Tweede Kamer in met een motie van Rik Grashoff (GroenLinks) over dit onderwerp, tijdens de behandeling van de begroting van het minsterie van Economische Zaken.
lees verder
 
Wijziging voor calls van Fonds duurzaam ondernemen en voedselzekerheid en Ghana WASH Window gepubliceerd
De wijziging heeft betrekking op de tweede call van het Fonds Duurzaam Ondernemen en Voedselzekerheid en de derde openstelling Ghana WASH Window van het Fonds Duurzaam Water, met een sluitingsdatum van respectievelijk 1 december 2014 en 16 februari 2015.
lees verder
 
Dubbele subsidie mogelijk bij sanering asbestdaken van agrarische gebouwen
Agrarische bedrijven en eigenaren van voormalige agrarische gebouwen kunnen in 2016 dubbel subsidie aanvragen voor het saneren van asbestdaken. Dit bevestigt het ministerie van Infrastructuur en Milieu.
lees verder
 
Geen aanvraag meer mogelijk voor herdenking slaverijverleden
Het Mondriaan Fonds heeft een wijziging op de Deelregeling Herdenking slaverijverleden bekendgemaakt. De deelregeling is vanaf nu van kracht tot en met 31 december 2015. Voor de herdenking in 2015 konden tot en met 20 februari aanvragen worden ingediend.
lees verder
 
Compensatieregeling ganzenrust- en ganzenfoerageergebieden vastgesteld
Gedeputeerde Staten van Noord-Holland hebben een Compensatieregeling ganzenrustgebieden en ganzenfoerageergebieden vastgesteld. Met deze regeling wordt het mogelijk, een vergoeding uit te keren aan grondgebruikers, van wie gronden zijn aangewezen als ganzenfoerageer- of ganzenrustgebied.
lees verder
 
ZonMw publiceert nieuwe oproep Effectief werken in de Jeugdsector - Programmalijn 2a: beroepsbeoefenaren
Bij ZonMw kunnen tot en met 15 maart 2016 aanvragen worden ingediend voor een nieuwe oproep binnen het programma Effectief werken in de Jeugdsector. Het gaat om de oproep beroepsbeoefenaren binnen programmalijn 2a.
lees verder
 
'Een nieuw middenrif voor kinderen met een congenitale hernia diafragmatica' winnaar van eerste ZonMW Medische Inspirator Prijs
Een nieuw middenrif voor kinderen met een congenitale hernia diafragmatica (CHD) is de winnaar geworden van de Medische Inspirator Prijs, een beloning van het meest inspirerende samenwerkingsverband van ZonMw. Juryvoorzitter Elizabeth Vroom reikte de prijs uit aan Frank Meijer, medeoprichter van Platform CHD en onderzoeker dr. Sanne Botden van het Radboudumc.
lees verder
 
Fulbright Beurzen Graduate Studie 2016/2017 ($ 12.500)
Tot en met 28 januari 2016 kunnen bij het Fulbright Center aanvragen worden ingediend voor de Fulbright Beurzen Graduate Studie. De beurzen worden gezamenlijk gefinancierd door de Nederlandse en de Amerikaanse overheid.
lees verder
 
Retina - IRRF Postdoctoral Scholar Awards 2016 ($ 35,000 p/y)
The International Retinal Research Foundation (IRRF) invites nominations for its Postdoctoral Scholar Award Programme. The closing date for submitting nominations is March 1, 2016.
lees verder
 
NWO opens PRICE call
In cooperation with the National Science Foundation (NSF), NWO invites applications for the programme Privacy Research in Cyber Environment (PRICE). Deadline for submitting a summary of a joint research proposal is January 15, 2016.
lees verder
 
Noord-Holland maakt regeling bekend voor eenmalige tegemoetkoming agrarisch natuurbeheer
Noord-Holland krijgt een Uitvoeringsregeling eenmalige tegemoetkoming agrarisch natuurbeheer. Dit hebben Gedeputeerde Staten vastgesteld in hun vergadering van 8 december jongstleden. Voor deze nieuwe regeling komt een subsidieplafond van € 100.000 beschikbaar.
lees verder
 
Nieuwe subsidie voor natuur en samenleving Noord-Brabant
De Subsidieregeling natuur en samenleving Noord-Brabant 2016 is gepubliceerd. De regeling is met ingang van 9 december 2015 in werking getreden. Het is de opvolger van de Subsidieregeling natuur en samenleving uit 2014, die is komen te vervallen.
lees verder
 
Friesland stelt subsidie vast voor duurzame transportmiddelen
Gedeputeerde Staten van Friesland hebben het hoofdstuk Duurzaam vervoer van de Subsidieregeling economie, recreatie en toerisme Fryslân uitgebreid met een paragraaf voor Duurzame transportmiddelen. Doel van deze nieuwe regeling is het terugdringen van het broeikaseffect, door de aanschaf van transportmiddelen op duurzame brandstoffen en de ombouw van bestaande transportmiddelen op duurzame brandstoffen te stimuleren.
lees verder
 
Volgend jaar nog € 3,5 miljoen beschikbaar voor Friese Energiepremie
De provincie Fryslân meldt dat er nog € 3,5 miljoen beschikbaar is voor de Friese Energiepremie. Ook in 2016 kunnen geïnteresseerde woningeigenaren een premie aanvragen.
lees verder
 
 
 
Wilt u zich aanmelden voor deze nieuwsbrief? Klik dan hier
Wilt u zich afmelden voor deze nieuwsbrief? Klik dan hier
Wit u uw e-mailadres wijzigen? Klik dan hier
© 11 december 2015 Copyright SubsidieTotaal
  Contact  privacystatement

Subsidietotaal.nl

Categories: Business goods Financially Consumer Government
Age: 14 until 18 year 19 until 30 year 31 until 64 years

Deel deze nieuwsbrief op

© 2019