Filahome Postzegel Nieuwsbief

7 years ago
  • Html
  • Text
   Verzonden aan abonnee: Nnewsletter@newslettercollector.com 
Afmelden
Als u zich wilt afmelden voor deze informatieve nieuwsbrief:
KLIK op de link onderaan in dit bericht bij
To UNSUBSCRIBE.
Onze sites:
Filahome.nl Postzegels
Encyclopedie
Postzegellanden
Nieuwe uitgiften
Postdiensten
Winkel
Filahome Stamps
GratisAanbiedingen.nl
HierBestellen.nl
AbsoluteFacts.nl
CultuurArchief.nl
AbsoluteFigures.nl
KennisQuiz.nl
Startpagina
Onze uitgaven:
Boekjes & cd-roms
Digitale boeken
Kastelen
Kunst
Literatuur
Royalty
Beroemde vrouwen
Onze auteurs:
Ruud van Capelleveen
Ben Hendriks
L.A. Dumonde
J.C.M. Wiesman
Filahome.nl Nieuwsbrief
Thema: Post
Naast onze normale nieuwsbrief, die wij u eens per veertien dagen op woensdag sturen, zenden wij u af en toe een speciale nieuwsbrief met een bepaald postzegelthema.
In deze aflevering informeren wij u over de posterijen.
Heinrich von Stephan
De posthervormer Heinrich von Stephan werd in 1997 ter gelegenheid van zijn honderdste sterfdag door de Duitse post herdacht met een fraaie postzegel. Heinrich von Stephan was misschien net zo belangrijk voor de ontwikkeling van het postwezen in de negentiende eeuw als de Engelsman Rowland Hill.
Lees verder: Heinrich von Stephan
Postcode
De introductie van de postcode in 1977 betekende een grote stap voorwaarts. Met de postcode kon de post zowel op plaatsnaam als op wijk automatisch gesorteerd worden. PTT Post gebruikte de postcode bij de automatisering van de postsortering. Bij de introductie van de postcode in Nederland kwam PTT Post met een dik boek, waarin alle postcodes gerubriceerd op plaats en straat werden vermeld.
Lees verder: Postcode in Nederland
Postreorganisatie in Franse Tijd
Enkele jaren nadat in Frankrijk de revolutie een einde had gemaakt aan de rampzalige regering van Lodewijk XVI, trok het Franse leger Europa in. De Zuidelijke Nederlanden werden na een korte oorlog onderworpen. De Noordelijke Nederlanden sloten zich aan bij de anti-Franse coalitie en de Fransen werden teruggedreven. Onder leiding van Pichegru veroverde Frankrijk in 1794 in enige maanden opnieuw de Zuidelijke Nederlanden. De Fransen stootten door tot aan de Waal. In januari 1795 trok Pichegru over de Waal en bezette Utrecht. Drie dagen later waren de Fransen in Amsterdam. Stadhouder Willem V vluchtte naar Engeland. In de Nederlandse steden werden de regenten vervangen door bestuurders met Franse sympathien. Deze machtsovername vond plaats zonder veel bloedvergieten en men sprak daarom van de 'fluwelen revolutie'.
Deze fluwelen revolutie zou ook een revolutie in de organisatie van het Nederlandse postwezen in gang zetten.
Lees verder: Postreorganisatie in Franse Tijd
Eerste gellustreerde envelop
De eerste gellustreerde envelop die door een postdienst werd uitgegeven werd ontworpen door William Mulready. Twee enveloppen werden in 1840 uitgegeven in Engeland: 1d en 2d.
Lees: Mulready
Rijdend postkantoor
Een postrijtuig waarin post wordt gesorteerd en gestempeld wordt rijdend postkantoor genoemd. Meestal worden hiervoor speciale spoorwegstempels gebruikt, waaruit is op te maken op welk traject de post is behandeld.
Lees verder: Rijdend postkantoor
Lees ook: Postvervoer per trein
Onjuist geadresseerde post
Onjuist geadresseerde post die door de postdienst niet bij de geadresseerde kan worden bezorgd en ook niet kan worden geretourneerd, omdat de verzender is vergeten om dit aan de buitenkant van het poststuk te vermelden, wordt doorgestuurd naar de rebutenafdeling of afdeling Onbestelbare Postzendingen van TNT in Den Haag.
Lees verder: Onjuist geadresseerde post
Postdienst als Nederlands staatsbedrijf PTT
In 1807 werden de posterijen in Nederland ondergebracht bij het departement van Financin. De eerste postwet regelde het staatsmonopolie op het verzamelen, vervoeren en uitreiken van brieven. Bovendien werden in heel Nederland nu dezelfde tarieven gehanteerd, gebaseerd op gewicht en afstand.
Lees verder: Postdienst als Nederlands staatsbedrijf PTT
Volkenbond
De Volkenbond was de eerste internationale organisatie die in 1922 postzegels uitgaf. In dat jaar verschenen in Zwitserland postzegels met de opdruk "Socit des Nations" die werden gebruikt door het in Geneve gevestigde hoofdkwartier van de Volkenbond. Deze postzegels komen alleen gestempeld voor.
Lees verder: Volkenbond
Uniform Penny Post
Vanaf 10 januari 1840 werd voor brieven in Groot-Brittanni een uniforme tariefsberekening ingevoerd. Deze maatregelen worden aangeduid met de term "Uniform Penny Post"
Lees verder: Uniform Penny Post
Laatste dag
Meestal wordt de term laatste dag gebruikt om de laatste dag aan te geven waarop een postzegel postaal gebruikt mag worden.
Lees verder: Laatste dag
Postzegels kopen en verkopen
Met 'Postzegels kopen en verkopen' beschikt u eindelijk over een boek met specifieke opmerkingen en tips, waarmee u als verzamelaar geld kunt verdienen. U leert hoe u bespaart op de aankoop van postzegels. En als u de aanwijzingen in dit boek zorgvuldig volgt, helpen de tips u om een zo hoog mogelijke opbrengst te realiseren bij de verkoop van uw verzameling, uw doubletten of uw deelverzameling.
Lees verder: Postzegels kopen en verkopen
Graag zien wij u terug op onze website:
http://www.Filahome.nl
Met vriendelijke groet,
Ruud van Capelleveen
(Redacteur en auteur van Postzegels kopen en verkopen)
PS
Kent u iemand die belangstelling heeft voor deze informatie?
Wijs hem of haar dan op het bestaan van onze nieuwsbrieven.
Stuur uw vriend of vriendin dan naar: Gratis Nieuwsbrieven op AbsoluteFigures.nl
(C) Absolute Figures

Absolute Figures, Margrietstraat 4, 6921 ZD Duiven, NETHERLANDS
To unsubscribe or change subscriber options visit:
http://www.aweber.com/z/r/?7MycnKwctKxMTIzMTBwctGa0jIyMTMycHBw=

Share this newsletter on

Related newsletters

Filahome.com

Categories: Hobby | Leisure
Age: 7 until 13 year 14 until 18 year 19 until 30 year 31 until 64 years

© 2019