Filahome Postzegel Nieuwsbief

7 years ago


Text only:

  
Verzonden aan abonnee: Nnewsletter@newslettercollector.com Afmelden
Als u zich wilt afmelden voor deze informatieve nieuwsbrief:
KLIK op de link onderaan in dit bericht bij
To UNSUBSCRIBE.
Onze sites:
Filahome.nl Postzegels
Encyclopedie
Postzegellanden
Nieuwe uitgiften
Postdiensten
Winkel
Filahome Stamps
GratisAanbiedingen.nl
HierBestellen.nl
AbsoluteFacts.nl
CultuurArchief.nl
AbsoluteFigures.nl
KennisQuiz.nl
Startpagina
Onze uitgaven:
Boekjes & cd-roms
Digitale boeken
Kastelen
Kunst
Literatuur
Royalty
Beroemde vrouwen
Onze auteurs:
Ruud van Capelleveen
Ben Hendriks
L.A. Dumonde
J.C.M. Wiesman
Filahome.nl Nieuwsbrief
Thema: De postzegel
Naast onze normale nieuwsbrief, die wij u eens per veertien dagen op woensdag sturen, zenden wij u af en toe een speciale nieuwsbrief met een bepaald postzegelthema.
In deze aflevering informeren wij u over de postzegel.
Portzegels
Portzegels worden speciaal uitgegeven om poststukken, die door de afzender onvoldoende zijn gefrankeerd, ambtshalve bij te frankeren. Vaak worden deze postzegels ook "strafportzegels" genoemd, maar dat is eigenlijk onjuist, omdat van straf geen sprake is. Wel zal de ontvanger van de brief dit als straf voelen, omdat het port dat door de afzender niet werd voldaan nu bij de ontvanger wordt gend. De ontvanger moet doorgaans ook iets extra betalen voor de moeite die de post moet doen om het port te innen.
Lees verder: Portzegels
Dubbele koe
Op 30 juli 1974 verscheen een postzegel van 25 cent ter gelegenheid van het eeuwfeest van de vereniging Het Nederlandsche Rundvee-Stamboek. De door Jaap Drupsteen ontworpen postzegel toont drie BSE-vrije runderen, waar toch iets raars mee aan de hand is.
Lees verder: Dubbele Koe
Gelegenheidszegels
Gelegenheidszegels worden uitgegeven ter gelegenheid van een speciale of actuele gebeurtenis. Voorbeelden hiervan zijn een jubileum, een tentoonstelling of de voltooiing van een bouwkundig of technisch project. De gelegenheidszegel is voor themaverzamelaars veel aantrekkelijker dan de gewone frankeerzegel.
Lees verder: Gelegenheidszegels
Frankeerzegels
Als we naar het gebruik kijken zien we dat er veel soorten postzegels bestaan, zoals frankeerzegels, portzegels en dienstzegels. De naam frankeerzegel refereert aan het gebruik: deze postzegels worden uitgegeven om een brief te frankeren. De term 'frankeerzegel' stamt uit 1870.
Lees verder: Frankeerzegels
Verzamelwoede columns
Ruud van Capelleveen is een enthousiaste verzamelaar. Maar ook een filatelist die ongezouten zijn mening geeft over het verenigingsleven en het beleid van de postdiensten.
Lees verder: Verzamelwoede
Dag van de Postzegel
De Dag van de Postzegel is een jaarlijks terugkerend evenement. Het is een internationaal gebeuren. De Dag van de Postzegel wordt echter niet in alle landen steeds op dezelfde dag gevierd, meestal op de eerste zondag na 9 oktober. De Dag van de Postzegel wordt door filatelisten gevierd met ruilbeurzen, tentoonstellingen en andere bijzondere bijeenkomsten van filatelisten.
Lees verder: Dag van de Postzegel
Interneringszegels
In Nederland werden in 1916 twee postzegels gedrukt zonder waardeaanduiding, die tijdens de Eerste Wereldoorlog aan genterneerden uit de oorlogvoerende landen uitgedeeld. In de Nederlandse kampen verbleven vooral Belgen. In de Eerste Wereldoorlog verbleven veel gevluchte Belgische militairen in het neutrale Nederland. Deze vluchtelingen werden in Nederland in interneringskampen ondergebracht.
Elke genterneerde kreeg toestemming om twee brieven of briefkaarten per maand te verzenden. Ter controle werden plakzegels vervaardigd, waarna de eerste interneringszegel tegen 1 cent per twee stuks verkrijgbaar werd gesteld. Deze zegels konden gebruikt worden in de maand februari 1916 voor portvrije verzending van brieven en kaarten.
Lees verder: Interneringszegels
Plaatselijke uitgave
Een plaatselijke uitgave is een postzegel of poststuk, bestemd voor gebruik binnen een bepaald gebied. Dit gebied maakt doorgaans een onderdeel uit van het grotere gebied waar de postdienst actief is.
Lees verder: Plaatselijke uitgave
Reclame op postzegels
In onze tijd is reclame alom aanwezig, maar ook vroeger kon men er wat van. Verschillende postdiensten experimenteerden in het begin van de twintigste eeuw met reclame-uitingen in combinatie met een postzegel.
Lees verder: Reclame op postzegels
Kleurproeven
Kleurproeven zijn afdrukken van bijvoorbeeld postzegelbeelden door een drukker. Deze afdrukken kunnen door de drukker gebruikt worden.
Lees verder: Kleurproeven
Klassieke postzegels
Postzegels uit de 19de eeuw worden in het algemeen aangemerkt als klassieke postzegels. Sommigen beschouwen postzegels die van 1900 tot 1940.
Lees verder: Klassieke postzegels
Postzegels kopen en verkopen
Met 'Postzegels kopen en verkopen' beschikt u eindelijk over een boek met specifieke opmerkingen en tips, waarmee u als verzamelaar geld kunt verdienen. U leert hoe u bespaart op de aankoop van postzegels. En als u de aanwijzingen in dit boek zorgvuldig volgt, helpen de tips u om een zo hoog mogelijke opbrengst te realiseren bij de verkoop van uw verzameling, uw doubletten of uw deelverzameling.
Lees verder: Postzegels kopen en verkopen
Graag zien wij u terug op onze website:
http://www.Filahome.nl
Met vriendelijke groet,
Ruud van Capelleveen
(Redacteur en auteur van Postzegels kopen en verkopen)
PS
Kent u iemand die belangstelling heeft voor deze informatie?
Wijs hem of haar dan op het bestaan van onze nieuwsbrieven.
Stuur uw vriend of vriendin dan naar: Gratis Nieuwsbrieven op AbsoluteFigures.nl
(C) Absolute Figures
Absolute Figures, Margrietstraat 4, 6921 ZD Duiven, NETHERLANDS
To unsubscribe or change subscriber options visit:
http://www.aweber.com/z/r/?7MycnKwctKxMTIzMTBwctGa0jIzsLOzMTAw=

Filahome.com

Categories: Hobby | Leisure
Age: 7 until 13 year 14 until 18 year 19 until 30 year 31 until 64 years

Deel deze nieuwsbrief op

© 2019