Fornyelse og nedrivning / Københavns bef æstning / Energiforbruget i byggeriet / V ærdien af bygningsarven

3 years ago


Text only:

AKTUELT fra Bygningskulturens Hus


12.8.2015


Morgensamling / Fornyelse og nedrivningNår befolkningen flytter fra land til by efterlader det bygninger, som står tomme og forfalder. Det påvirker helheden i både landsbyer og byer i landdistrikterne og skaber en oplevelse af tilbagegang. 19. august kl. 8-9 præsenterer Esben Dannemand Frost, Dansk Bygningsarv, en guide til nedrivning og fornyelse som grundlag for en positiv udvikling på landet.Tilmeld


Tilbage til fremtiden


Københavns befæstning24. august kl. 16-18 giver Fogh & Følner Arkitektfirma et fagligt indblik i historien og omdannelsen af det gamle fredede Mosede Fort. Det var en aktiv del af Danmarks militære forsvar fra 1916 til 1922. Fortet var fuldt bemandet og med til at forsvare Danmarks neutralitet under 1. Verdenskrig.Tilmeld


Temamøde


Energiforbrug i byggerietFor at opfylde de politiske målsætninger om fossilfri energiforsyning kræves en reduktion af energiforbruget i bygningsmassen. 26. august kl. 15-18 inviterer Bygherreforeningen og Bygningsstyrelsen til temamøde om performancetesten som værktøj til at styre energiforbruget i byggeriet.Læs mere


Morgensamling


Værdien af bygningsarvenDanmarks bevaringsværdige bygninger er mere end gode oplevelser og øget livsværdi. En analyse opgør, at bygningsarvens værdi kan omregnes til kroner og ører. 9. september kl. 8-9 præsenterer projektleder Eske Møller, Realdania og partner Kristian Kolstrup, Incentive analysen “Værdien af Bygningsarven”.Tilmeld


Borgergade 111
DK-1300 København K
www.bygningskulturenshus.dk
info@bygningskulturenshus.dk


Bygningskulturens Hus er en del af
Dansk Bygningsarv og støttet af Realdania


Send nyhedsbrevet videre | Afmeld nyhedsbrev


Deel deze nieuwsbrief op

© 2019