Gemeente Meerssen houdt u op de hoogte

1 year ago


Text only:


Op 6 juli heeft de gemeenteraad de Jaarrekening 2016 behandeld. Dankzij strak financieel beleid en eenmalige meevallers sluit de gemeente Meerssen het begrotingsjaar 2016 af met een positief saldo van € 1.008.001.Wethouder Financiën drs Guido Houben: "Met dit positieve resultaat wordt ons weerstandsvermogen versterkt. Dat is nodig om toekomstige risico's en onzekerheden op te kunnen vangen. Want ook al houden wij bijna elk jaar geld over waardoor het lijkt alsof er financiële speelruimte ontstaat: we moeten als gemeente ook rekening houden met de toekomst."


In mei gaf de gemeente opdracht aan St. Lyvia om 'n project te starten met Zuyd Hogeschool en Stella Maris College. Het doel van het project is behoeften en meningen van de jeugd te betrekken bij het armoedebeleid. Studenten van Zuyd Hogeschool voerden het onderzoek uit. De resultaten werden 30 juni gepresenteerd. Op 4 juli overhandigde wethouder Berry van Rijswijk het rapport aan gedeputeerde Marleen van Rijnsbergen.


Kindcentrum Meerssen biedt vanaf eerste kwartaal 2018 onderdak aan de basisschool (fusieschool), peuterspeelzaal, buitenschoolse opvang en bibliotheek. Het centrum komt te liggen aan de Past. Dom. Hexstraat. De bouw is onlangs gestart. Met een periodieke nieuwsbrief worden ouders/verzorgers, omwonenden en andere belangstellenden regelmatig geïnformeerd. Vandaag verscheen de vierde editie.


Gemeenten in Maastricht-Heuvelland willen in gesprek komen met lokale bewindvoerders over verbetering van de onderlinge samenwerking. Hiervoor is er een bijeenkomst gepland op 27 september in Margraten. Bewindvoerders die graag willen meedenken en -praten en daarnaast hun netwerk willen versterken zijn van harte uitgenodigd.


De vakantietijd komt er weer aan! Een periode waarin (bijna) niets moet en veel mag! Een tijd van samen zijn, genieten en leuke dingen doen. Toch zullen veel ouders inmiddels weten dat de zomervakantie niet alleen maar rozengeur en maneschijn is. Daarom heeft het CJG043 tips over allerlei onderwerpen! Hoe voorkom je dat je gestresst aan de vakantie begint, anti-verveeltips voor tieners of tips voor omgaan met heimwee.


Begin 2015 heeft de gemeenteraad het plan van aanpak ‘meer ruimte voor coulance’ vastgesteld met daarin een tijdelijk coulancebeleid. Het doel hiervan was het oplossen van een achterstand die was ontstaan bij de behandeling van handhavingszaken. Het coulancebeleid biedt ruimere mogelijkheden tot legalisatie. De raad heeft besloten het coulancebeleid te beëindigen op 3 augustus. Tot dan krijgt u de gelegenheid zich te melden als u weet/vermoedt dat een situatie op uw perceel niet voldoet aan de regels. Wij bekijken samen of u in aanmerking komt voor legalisatie op grond van het coulancebeleid.


In juli worden weer slijpwerkzaamheden verricht aan de spoorrails op het traject Maastricht - Valkenburg. De werkzaamheden vinden plaats in de nacht van dinsdag 18 juli op woensdag 19 juli en in de nacht van woensdag 19 juli op donderdag 20 juli.


Op zaterdag 8 juli vindt Carnaval Mundial Aelse plaats in de oude dorpskern van Elsloo. Het evenement begin om 18.00 uur met een parade. Aansluitend zijn er optreden van artiesten op diverse plekken. In verband met het evenement is Broekhoven-Kanaalweg in Geulle op 8 juli van 16.00-01.00 uur afgesloten voor doorgaand verkeer.


Op donderdag 28 september vindt de eerstvolgende raadsvergadering plaats. Aanvang 19.00 uur in het schoolgebouw Proost de Beaufortstraat 45 in Meerssen. Belangstellenden kunnen de vergadering bijwonen op de publieke tribune. U bent van harte welkom!


Op grond van artikel 40 van het reglement van orde kan de gemeenteraad schriftelijke vragen stellen aan het college van B&W. Op www.meerssen.nl vindt u een overzicht van de beantwoording van schriftelijke raadsvragen door het college. Afgelopen week zijn artikel 40 vragen gepubliceerd over structuurvisie regionale economie en onderzoek Streetwise.


De officiële bekendmakingen van de gemeente Meerssen kunt u elke week raadplegen via de gemeentepagina op www.meerssen.nl. In de Geulbode treft u een beknopte weergave aan. Lees verder voor de bekendmakingen van deze week.


Het is inmiddels een mooie traditie geworden op het Sint Agnesplein in Bunde: zaterdag 8 juli om 19.00 uur is er weer het Rabobank Pleinfestival met lichte muziek, dans en zang. Een gezellige avond met medewerking van Harmonie en Slagwerkgroep Sint Agnes, dansschool Op den Camp en kinderkoor Sing2Joy.


IVN Meerssen organiseert op zondag 9 juli een dagwandeling (14 km) vanuit Noorbeek. De wandeling voert door de Voerstreek. De ongerepte natuur in deze streek maakt deze wandeling tot een echte aanrader. U bent van harte welkom!


In navolging van de parcoursverkenningslopen van vorig jaar, heeft Marathon Meerssen haar aanbod aan voorbereidende trainingen uitgebreid. Wat is er leuker om door het jaar heen samen met andere lopers te trainen als voorbereiding. De volgende parcours-verkenning is maandag 10 juli. Start: 19 uur bij café de Keizer, Markt Meerssen.


Tijdens de zomermaanden vindt in Bibliotheek Meerssen een expositie plaats van de Beeldende Kunstenaars Bunde (BKB). De werken bestaan uit schilderijen, keramiek, beelden van brons, steen & papier-maché en sieraden. Wethouder Cultuur Berry van Rijswijk opent de expositie op woensdag 12 juli om 14.00 uur.


Op vrijdag 14 juli kunt u weer genieten van een openluchtfilm in het Proosdijpark van Meerssen. Aanvang 21.00 uur. U bent van harte welkom! Dit jaar is gekozen voor een Belgische film Hasta La Vista uit 2011. Toegang gratis.


Van 14 juli tot 13 augustus vindt weer het Orgelfestival Limburg plaats van de Stichting Samenwerkende Orgelvrienden Limburg. Ook Orgelkring Meerssen organiseert weer enkele concerten. Op de zondagen 23 juli en 6 augustus om 16.00 uur in de Basiliek van Meerssen. En op woensdag 2 augustus om 20.00 uur  in de Sint Martinuskerk Geulle.


Scouting Geulle organiseert ook dit jaar weer een zomerkamp. Van 22 t/m 29 juli 2017 gaan de welpen, scouts en explorers op kamp naar Nieuw Bergen. Tijdens het kamp worden allerlei leuke activiteiten georganiseerd.


Tot en met 28 augustus wordt in het Erfgoedhuis in Meerssen een tentoonstelling gehouden door de groep Creatief onder leiding van Els Tilleman. Er zijn werken te zien van keramiek, speksteen en schilderijen. U zult versteld staan van het creatieve talent van deze groep. Kom een kijkje nemen!


Afdelingen
Bestuur en organisatie
Bekendmakingen
Agenda
Overig nieuws
Gemeentewijzer
Bestuurscentrum
Bezoekadres:
Markt 50,
6231 LS Meerssen
Postadres:
Postbus 90
6230 AB Meerssen
tel. 14043
info@meerssen.nl
Openingstijden en contactinformatie
www.meerssen.nl

Vragen of opmerkingen
Afmelden nieuwsbrief

meerssen.nl

Categories: Town Information
Age: 14 until 18 year 19 until 30 year 31 until 64 years 65 and older 7 until 13 year

Deel deze nieuwsbrief op

© 2018