Gemeenten werken achterstanden Omgevingswet weg

1 year ago


Text only:

Klik hier voor de online versie van deze mail.

Bereik 

Binnenlands Bestuur is een onafhankelijk platform waarmee ca. 350.000 hoger opgeleide ambtenaren en bestuurders worden bereikt.
Binnenlands Bestuur bestaat uit een tweewekelijks magazine, website, nieuwsbrieven, mobiele website, app, vacatures, boeken, opleidingen en events. Binnenlands Bestuur is ook actief op social media.


Verschijningsdatum 

Op 29 september2017 verschijnt de Binnenlands Bestuur special Omgevingswet.


Aanleverdatum 

De uiterste aanleverdatum advertentiemateriaal is
25 september 2017 tot 15:00 uur.

Contact 

Wilt u meer weten over de advertentiemogelijkheden van Binnenlands Bestuur?
Media Advies
Marcel van der Meer
T: 020 - 573 3628
E: mvdmeer@binnenlandsbestuur.nl


Jan-Willem Hulst
M: 06 - 226 636 74 
E: jhulst@binnenlandsbestuur.nl  
Traffic 
Gerda Bruggeman/Annet van Vliet
T: 020 - 573 3634
E: sales@binnenlandsbestuur.nl 


Gemeenten werken achterstanden Omgevingswet weg

De nieuwe Omgevingswet zal niet op 1 juli 2019 in werking treden. Decentrale overheden zijn er blij mee, want ze zijn nog lang niet kaar met de mega-operatie die de nieuwe Omgevingswet is. 26 wetten, 120 AMvB’s en 65 visies op het gebied van bouw, natuur, waterbeheer en ruimtelijke ordening moeten terug naar 1 wet, 4 AMvB’s en 1 visie. De hele fysieke leefomgeving onder één noemer. Nu is het zaak dat gemeenten niet achterover gaan leunen maar de extra tijd gebruiken om de opgelopen achterstanden in te lopen. 


Op 29 september verschijnt de special Omgevingswet van Binnenlands Bestuur met daarin o.a.:


Wat voor gevolgen heeft het uitstel van de Omgevingswet: een rondgang langs gemeenten, adviesbureau's, het ministerie van I&M etc.
Interview met Ries van der Wouden, hoofd sector Ruimtelijke Ordening en leefomgevingskwaliteit van het Planbureau voor de Leefomgeving. Volgens hem worden omgevingsvisies teveel gekaapt door de ruimtelijke ordenaars, waardoor onderliggende maatschappelijke opgaven onderbelicht blijven.
Reportage over de gemeente Ede, die alle ambtenaren en bestuurders met behulp van ingehuurde acteurs/spelleiders onderwierp aan een serie trainingen om ze voor te bereiden op de flexibeler werkhouding die de Omgevingswet vergt.


De overheid heeft u nodig bij het wegwerken van de opgelopen achterstanden. De omgevingsspecial van Binnenlands Bestuur biedt u de mogelijkheid om middels een advertorial of advertentie uw oplossing onder de aandacht te brengen van alle beslissers binnen de overheid.


Heeft u interesse om te adverteren en bent u nieuwsgierig naar de dvertentietarieven? Neem dan contact op met de afdeling sales; telefoon 020-57 33 634 of email sales@binnenlandsbestuur.nl.


De gehele top van het lokale bestuur heeft een abonnement op Binnenlands Bestuur. Zij ontvangen het blad elke veertien dagen op vrijdag op het huisadres. Het blad is al ruim 35 jaar hét medium voor onafhankelijk nieuws, opinie en achtergrond. Themanummers van Binnenlands Bestuur worden meer dan uitstekend gelezen.


De special verschijnt op vrijdag 29 september 2017. U kunt uw advertentie reserveren tot uiterlijk maandag 25 september 2017 11.00 uur. Meer informatie: http://www.binnenlandsbestuur.nl/adverteren


Deze editie van Binnenlands Bestuur heeft een extra verhoogde verspreiding onder de bezoekers van het congres "Grip op de Omgevingswet" op 28 september 2017. Meer informatie: http://www.binnenlandsbestuur.nl/omgevingswet2017


 
 
Privacy statement  |  
Disclaimer  |  
Algemene voorwaarden
Aanmelden
Wijzigen
Afmelden
Deze nieuwsbrief is mede mogelijk gemaakt door:
Ematters | Realtime Marketing en Tripolis Solutions.

Kluwer.nl

Categories: Labor | Work Law Jobs Business goods Financially
Age: 14 until 18 year 19 until 30 year 31 until 64 years

Deel deze nieuwsbrief op

© 2018