Hoeveel geld denken gemeenten de komende jaren nodig te hebben?

1 year ago


Text only:

Klik hier voor de online versie van deze mail.

Bereik 

Binnenlands Bestuur is een onafhankelijk platform waarmee ca. 350.000 hoger opgeleide ambtenaren en bestuurders worden bereikt.
Binnenlands Bestuur bestaat uit een tweewekelijks magazine, website, nieuwsbrieven, mobiele website, app, vacatures, boeken, opleidingen en events. Binnenlands Bestuur is ook actief op social media.


Verschijningsdatum 

Op 9 juni 2017 verschijnt de Binnenlands Bestuur special Financiën.


Aanleverdatum 

De uiterste aanleverdatum advertentiemateriaal is
5 juni 2017 tot 15:00 uur.

Contact 

Wilt u meer weten over de advertentiemogelijkheden van Binnenlands Bestuur?
Media Advies
Marcel van der Meer
T: 020 - 573 3628
E: mvdmeer@binnenlandsbestuur.nl


Jan-Willem Hulst
M: 06 - 226 636 74 
E: jhulst@binnenlandsbestuur.nl  
Traffic 
Gerda Bruggeman/Annet van Vliet
T: 020 - 573 3634
E: sales@binnenlandsbestuur.nl 


Thema: Groeiende verwachtingen

De economische crisis ligt achter ons. Overheden zien weer ruimte hun ambities op te schroeven. In de special financiën van Binnenlands Bestuur besteden we aandacht aan hoeveel geld gemeenten de komende jaren nodig denken te hebben – en waarvoor. Een groot deel is standaard afkomstig van het rijk. Hoeveel dat wordt, hangt mede af van de investeringsagenda van het nieuwe kabinet en van de ruimte die Den Haag (weg)geeft aan de regio op het gebied van het stimuleren en faciliteren van de economie. Daarnaast biedt crowdfunding extra mogelijkheden voor gemeenten om aan kapitaal te komen.
 


Onderzoek de Gemeentelijke Thermometer: verwachtingen en behoeften van gemeenten in de nieuwe kabinetsperiode
Welke gouden bergen belooft de meicirculaire?
Hoe het rijk via het gemeentefonds regionaal economisch beleid een boost zou kunnen geven
Crowdfunding biedt gemeenten extra financieringsmogelijkheden. Risico´s zijn er ook: waar komt al dat geld vandaan?

Heeft u interesse om te adverteren en bent u nieuwsgierig naar de advertentietarieven? Neem dan contact op met de afdeling sales; telefoon 020-57 33 634 of email sales@binnenlandsbestuur.nl.


De gehele top van het lokale bestuur heeft een abonnement op Binnenlands Bestuur. Zij ontvangen het blad elke veertien dagen op vrijdag op het huisadres. Het blad is al ruim 35 jaar hét medium voor onafhankelijk nieuws, opinie en achtergrond. Themanummers van Binnenlands Bestuur worden meer dan uitstekend gelezen.


De special verschijnt op vrijdag 9 juni 2017. U kunt uw advertentie reserveren tot uiterlijk maandag 5 juni 2017 11.00 uur. Meer informatie: http://bit.ly/specialfinancien2017


 
 
Privacy statement  |  
Disclaimer  |  
Algemene voorwaarden
Aanmelden
Wijzigen
Afmelden
Deze nieuwsbrief is mede mogelijk gemaakt door:
Ematters | Realtime Marketing en Tripolis Solutions.

Kluwer.nl

Categories: Labor | Work Law Jobs Business goods Financially
Age: 14 until 18 year 19 until 30 year 31 until 64 years

Deel deze nieuwsbrief op

© 2018