Iepen Mienskipsfûns, KH2018, worksh ops en meer!

2 years ago


Text only:


Iepen Mienskipsfûns, KH2018, workshops en meer!


Iepen Mienskipsfûns weer open voor aanvragen


Vanaf 9 januari is het Iepen Mienskipsfûns weer open voor subsidieaanvragen. Met deze regeling stimuleert de provincie initiatieven die bijdragen aan een leefbaar Fryslân. Voorbeelden zijn de getijdenwijzer in de in de passantenhaven van Terschelling, de
natuurijsbaan op Ameland en postcoderoos projecten (zonnecollectieven) voor duurzame Waddeneilanden.               


In 2017 kunnen initiatiefnemers subsidie aanvragen op de volgende momenten:


Van 9 januari tot en met 3 februari Van 1 mei tot en met 24 mei Van 18 september tot en met 13 oktober

Advies en ondersteuning


Het projectbureau Streekwerk Friese Waddeneilanden helpt u graag bij het opstellen van het projectplan en het aanvragen van subsidie. Dien uw idee tijdig in op
www.streekwurk.frl/imf, zodat er voldoende tijd is om uw idee te bespreken voordat u een subsidieaanvraag indient. Op woensdag 25 januari zijn medewerkers van Streekwerk aanwezig in Het Dorpshuis, Torenstreek 18a,
Schiermonnikoog om u te adviseren over uw projectplannen. U kunt hiervoor vrij binnenlopen of u kunt zich aanmelden bij Durk Holwerda of Yvonne de Vries, telefoon 058 – 2925812, email:
eilanden@fryslan.nlHoe wordt mijn idee een uitvoerbaar plan?


Met een aantal dorpsgenoten of bestuursleden heeft u een leuk idee voor een project. Maar hoe maakt u van dat idee een goed projectplan? En waar vindt u geld om dat plan te realiseren? Streekwerk Waddeneilanden organiseert twee workshops over deze onderwerpen
in het nieuwe jaar te beginnen op Schiermonnikoog.
Op woensdag 18 januari geven we een workshop met informatie en tips om een goed projectplan te schrijven waarmee u subsidies en fondsen aan kunt vragen.
Op woensdag 25 januari geven we een workshop crowdfunding; wat is crowdfunding en hoe zet ik dat in voor het realiseren van mijn project?


De workshops worden beide dagen gehouden in Het Dorpshuis, Torenstreek 18a, Schiermonnikoog van 11.00 – 16.00 uur. Deelname en lunch zijn gratis. U kunt de workshops ook afzonderlijk van elkaar volgen.


Aanmelden en meer informatie


Meld u voor 11 januari aan voor één of beide dagen via
eilanden@fryslan.frl
. Wees er op tijd bij, er is een beperkt aantal plaatsen beschikbaar. 


€ 2018,- bonus


In de derde en laatste subsidieronde van het Iepen Mienskipsfûns 2016 zagen we op alle Friese Waddeneilanden weer mooie initiatieven ontstaan. 17 projecten ontvingen een positief advies van het Gebiedsplatform.
Eén van deze initiatieven ontving onlangs een extra bonuscheque van € 2.018,- van Kulturele Haadstêd. Deze organisatie reikt ook volgend jaar weer iedere subsidieronde een bonus uit, voor
het project dat het best aansluit bij de doelen van KH2018.


Bekijk het filmpje waarin de winnaar blij verrast wordt met de cheque >


 


Idee voor 2018? Meld je aan voor de Greidesessies!


Heb je een idee, een plan voor 2018? Is jouw plan hét middel om de sociale cohesie in jouw dorp of op het hele eiland te versterken? Is jouw project goed voor de lokale economie? Of wil je gewoon een te gek feestje organiseren? Maar weet je even niet hoe
verder? En zou creatieve input jou verder helpen? Of wil je gewoon je idee (samen met anderen) verder uitwerken zodat je in 5 schitterende minuten iedereen kunt overtuigen van het mooie en goede van je plan? Dan zijn daar de Greidesessies!


Leeuwarden-Fryslân 2018 organiseert, samen met Gave Dingen Doen, de Greidesessies. In gezelschap van andere mensen met ideeën en initiatieven ga je drie dagen werken aan jouw plan én aan de plannen van anderen. Tijdens de derde dag ga je jouw plan pitchen
voor een publiek dat jij (deels) hebt uitgezocht om meteen je plan bij de goede mensen voor het voetlicht te kunnen brengen. De drie dagen kun je zelf inplannen, over een periode van een jaar. Dat geeft je ook de tijd om tussendoor verder te werken aan je
plan.


Deelname is volledig gratis en je komt er, qua ideeën, creativiteit en netwerk, rijker uit!
Meer informatie >Meepraten over natuur en water thema’s


Twee keer per jaar praten overheden, belangenorganisaties en lokale partijen op Vlieland, Terschelling en Ameland elkaar bij in het BOG (Beheer Overleg Groep) over natuur en water actualiteiten. De gemeente, provincie, Wetterskip Fryslân, Staatsbosbeheer,
Rijkswaterstaat en lokale partijen (natuurorganisaties en vogelbescherming) die betrokken zijn bij deze onderwerpen zitten aan tafel. Het overleg is voor iedereen toegankelijk.Het belangrijkste bespreekpunt is op dit moment de uitvoering van de Beheerplannen
Natura 2000. In dit plan wordt aangegeven hoe de natuur op de eilanden wordt behouden en onderhouden. In het BOG wordt de voortgang besproken en de activiteiten die de komende tijd moeten gebeuren. Streekwerk verzorgt de voorbereiding van het overleg.Voor
Schiermonnikoog worden deze onderwerpen besproken in het overleg van het Nationaal Park Schiermonnikoog. De bijeenkomsten worden door de gemeenten aangekondigd in de lokale media.  


Subsidieregeling voor dorpshuizen en provinciale projecten platteland weer open


De subsidieregeling voor de bouw, verbouw en het verduurzamen van dorpshuizen is weer open. Vanaf 2 januari 2017 is er in totaal € 900.000 beschikbaar. Initiatiefnemers kunnen hun aanvragen indienen bij de provincie. Zij kunnen daarbij ondersteuning vragen
bij Doarpswurk. Daarnaast is er € 155.000 beschikbaar voor projecten op provinciale schaal, die de leefbaarheid op het platteland versterken.


Meer informatie >
Foto: Doarpswurk

  
Kantooropening tijdens de feestdagen en personele wetenswaardigheden


Van dinsdag 27 januari tot en met vrijdag 30 januari is ons projectkantoor vanwege de kerstvakantie gesloten. Maandag 2 januari staan we weer voor u klaar. Vrijdag 6 januari gaat mevrouw Martien Verduijn met zwangerschapsverlof, vanaf mei zal zij weer op
kantoor zijn. Tot die tijd zal mevrouw Marieke Dykstra het kantoor versterken.


Wij wensen u hele fijne feestdagen en geluk en gezondheid voor 2017!

 


Hartelijke groet,


Durk Holwerda
Martien Verduijn
Yvonne de Vries  


 


 


 


 


 


 


Profiel bewerken / Afmelden    © 2016 - Provincie Fryslân
<< Disclaimer >>
Aan dit bericht kunnen geen rechten worden ontleend.
Provincie Fryslân
Oan dit berjocht kinne gjin rjochten ûntliend wurde.
Provinsje Fryslân

Fryslan.nl

Categories: Government County
Age: 14 until 18 year 19 until 30 year 31 until 64 years

Deel deze nieuwsbrief op

© 2019