Inspirerende voorbeelden centraal in De Staat van de Schoolleider 2017 - Nieuwsbrief funderend onderwijs

1 year ago


Text only:

 Nieuwsbrief slecht leesbaar?
Klik hier voor de online versie


 Nieuwsbrief funderend onderwijs - nummer 13
Inspirerende voorbeelden centraal
in De Staat van de Schoolleider 2017
 
Wat behelst het takenpakket van schoolleiders, wat moeten zij in huis hebben om hun werk succesvol te kunnen uitoefenen, en zijn daar verschuivingen in te zien? Hoe geven schoolleiders in de praktijk uitvoering aan hun vak, en wat zijn aandachtspunten en uitdagingen
hierbij? Op 12 april is tijdens het congres van de Onderwijsinspectie De Staat van de Schoolleider gepresenteerd, waarin via onder meer inspirerende interviews met schoolleiders en deskundigen een overzicht wordt gegeven van de staat van de schoolleider
anno 2017.
Te grote kwaliteitsverschillen tussen scholen
De inspectie constateert dat er te grote kwaliteitsverschillen tussen scholen zijn. Vergelijkbare leerlingen presteren op de ene basisschool maar liefst n of twee niveaus lager dan op een andere basisschool. En op de ene vo-school hebben ze 20 procent minder
kans op een diploma dan op de andere vo-school. De schoolleider is een belangrijke schakel. De rol en professionaliteit van schoolleiders is belangrijk en verdient een eigen agenda, benadrukt  AVS-voorzitter Petra van Haren. 
Enqute cao-bepalingen invullen voor 24 april
Bij het vaststellen van de CAO PO 20142015 en de CAO PO 20162017 is door de sociale partners, waaronder de AVS, afgesproken dat onderzoeken gaan plaatsvinden op het gebied van: werkdruk, personeelsbeleid,40-urige werkweek en vervanging.
De staat van de schoolleider 2017
Overig nieuws
Uiterlijk 21 april inschrijven voor TechniekTrofee 2017
Vertrouwen, ontwikkeltijd en professionalisering
nodig voor toekomstig curriculum

Vooral administratieve rompslomp veroorzaakt hoge werkdruk
Eindtoets minder cruciaal voor oordeel inspectie
Subsidie Lerend Werken nu ook voor adjunct-directeuren 
Schoolleiders stellen andere prioriteiten dan OCW 
Aanvraag ondersteuningsaanbod Gezonde School weer gestart
Wetsvoorstel samenwerkingsschool strijdig met grondwet
Meer zittenblijvers door dubbel advies
Proef recht op maatwerk op middelbare scholen 
Leerlingendaling nu ook in vo verwacht
Bedragen personele bekostiging PO voor het schooljaar
20172018 bekendgemaakt

Wijziging bekwaamheidseisen vmbo
Advertentie
Nieuwe leergang: Ondernemend leiderschap
Advertentie
AVS Centrum Educatief leiderschap
Training -
Meerscholendirecteur? Dat is echt wat anders!
* - 18 mei 2017
Training -
Geluk voor leidinggevenden
* - 22 mei 2017
Training -
Effectief en efficint vergaderen
* - 24 mei 2017
Leergang -
Leidinggeven aan gepersonaliseerd onderwijs
* - start 12 mei 2017
Meer professionaliseringsaanbod
* Deze trainingen en leergangen zijn gecertificeerd (in het kader van de herregistratie) of als bron opgenomen bij het Schoolleidersregister PO.
Uitgelicht
Vacatures
Een warme en betrokken schooldirecteur met een stevige visie op onderwijs - De Leeuwerikhoeve (Den Haag) (per 1-8-2017)
Een toekomstgerichte schooldirecteur met een stevige persoonlijkheid en een eigen visie op onderwijs - De Wissel 
(Den Haag) (per direct)
Een toekomstgerichte schooldirecteur met oog voor ieders kwaliteiten en talenten - De Zonnebloem (Den Haag) (per 1-8-2017)
Lid centrale directie (Deventer) (per 1-9-2017)
Teamleider havo (Deventer) (per 1-9-2017)
Enthousiaste directeur m/v 0,5 fte (Alem) (per 1-8-2017)
Directeur (Medemblik) (per 1-9-2017)
Meer vacatures 
Actie
Agenda
Parentificatie bij scheiding en rouw - 13 april 2017
Landelijke Actieweek Thuiszitters - 8 mei 2017
Scholingsmarkt Schoolleidersregister PO - 12 mei 2017
Onderwijsverlatersdag voor (bijna) gepensioneerde leidinggevenden
- 18 mei 2017
Meer gebeurtenissen
Disclaimer
Ondanks het feit dat de AVS zorgvuldigheid in acht neemt bij het samenstellen en onderhouden van deze nieuwsbrief en zij daarbij gebruik maakt van bronnen die betrouwbaar geacht worden, kan zij niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van
de geboden informatie en kan zij hiervoor niet aansprakelijk gesteld worden.
U ontvangt deze nieuwsbrief omdat u lid van de AVS bent of omdat u zich heeft geabonneerd op deze nieuwsbrief.
Afmelden voor deze nieuwsbrief?  
U kunt zich afmelden via deze link:
http://www.avs.nl/avsnieuwsbrief/afmelden?emailadres=newsletter@newslettercollector.com

www.avs.nl |
Uitgebreide disclaimer
|
AVS Helpdesk
| info@avs.nl


Avs.nl

Categories: Training | Studies | Education School | Study | Diploma
Age: 14 until 18 year 19 until 30 year 31 until 64 years 65 and older

Deel deze nieuwsbrief op

© 2018