Internationale reclame campagne? Vraag advies via Fio na Vening

5 years ago


Text only:

Aanbod van trainingen wordt uitgebreid
Als deze e-mail niet goed wordt weergegeven klik dan hier om de e-mail in uw browser te openen.
NOVEMBER 2013
Uit de praktijk
Afhandeling van klachten in cijfers
Compliance en het effect van zelfregulering
Zelfregulering in Europa
Interview met Fiona Vening van de afdeling Compliance
Nieuws
Agenda

Geachte heer Do,


In deze nieuwsbrief geven wij u graag een indruk van de activiteiten van de Stichting van het afgelopen kwartaal. Zo gaan we wat dieper in op een aantal klachten die ter behandeling aan de RCC en het CvB zijn voorgelegd, leest u hoeveel klachten we ontvangen en behandeld hebben, wat de ontwikkelingen zijn binnen de zelfregulering in Europees verband, vindt u een interview met Fiona Vening van de afdeling Compliance & Copy Advies en tellen we af naar ons lustrum.
Mocht u suggesties hebben voor onderwerpen waar u graag wat meer over zou willen lezen in onze nieuwsbrief, dan kunt u een email sturen naar communicatie@reclamecode.nl
Uit de praktijk
Aanvulling herkenbaarheid van reclame gericht op kinderen mbt digitale media per 1 november 2013.
De Kinder- en Jeugdreclamecode heeft een aantal aanvullingen gekregen. Nieuw is dat in de reclamecode ook bepalingen zijn opgenomen over de herkenbaarheid van reclame in social media, de virtuele wereld en (in)game advertising. Deze aanpassing was nodig omdat zowel kinderen als adverteerders steeds actiever worden in de digitale media.
Lees verder
Voor de meest geüpdatete versie van de volledige Nederlandse Reclame Code gaat u naar www.reclamecode.nl/nrc
De Reclame Code Commissie en College van Beroep doen uitspraken over zeer uiteenlopende onderwerpen waar regelmatig een bredere reclamevraag achter schuilt. Bijgaand vindt u een aantal actuele zaken.


Mag het woord "voedingsrijk" worden gebruikt in reclame?
De Europese wetgeving voorziet in strenge regels voor het gebruik van voedingsclaims. De belangrijkste voorschriften zijn terug te vinden in de zogenaamde Claimsverordening.
Slechts een beperkt aantal voedingsclaims is toegelaten, te vinden in een bijlage bij de Claimsverordening. Tegen deze achtergrond heeft het College van Beroep geoordeeld over het gebruik van het woord "voedingsrijk" in een reclame-uiting voor melk.
Lees verder
Lees hier de volledige uitspraak van de Reclame Code Commissie en het College van Beroep.
Raadpleeg hier de Check Voedingsclaims.


E-sigaret: het gezonde alternatief?
Met betrekking tot de mogelijkheid reclame te maken voor de e-sigaret, volgen de ontwikkelingen zich snel op. Ten tijde van het verschijnen van deze nieuwsbrief geldt dat het in het algemeen is toegestaan reclame te maken voor de nicotine houdende e-sigaret die geen tabak bevat. Mogelijk dat dit in de toekomst wijzigt.
Lees verder
Lees hier de volledige uitspraak van de Reclame Code Commissie.


Donorweek 2013
Wij hebben veel klachten ontvangen over de commercial in verband met de donorweek 2013. In deze commercial is onder meer te zien hoe een triatlon atleet met een donorhart al rennend een spoorwegovergang oversteekt waar op dat moment de spoorbomen aan het sluiten zijn in verband met een naderende trein, alsmede hoe hij al fietsend een brug passeert die open gaat. De Commissie heeft de klachten gegrond geacht.
Lees verder
Lees hier de volledige uitspraak van de Reclame Code Commissie.
Met dank aan de secretarissen van de Reclame Code Commissie en het College van Beroep.


Afhandeling van klachten in cijfers
In totaal zijn in het 3de kwartaal van 2013 (juli t/m september) 669 klachten ontvangen.
Algemeen
Hiervan zijn;
- 406 klachten afgedaan zonder tussenkomst van de (voorzitter van de) Reclame Code Commissie. Daarbij gaat het met name om klachten die niet voldoen aan de vormvereisten voor behandeling van een klacht (bijvoorbeeld het ontbreken van de motivatie voor het indienen van de klacht, ontbreken NAW-gegevens, etc.). Ook kan het gaan om klachten die zijn ingetrokken of die rechtstreeks zijn opgelost tussen klager en adverteerder.
- 28 gelijkluidende klachten. Dit zijn klachten die niet apart in behandeling worden genomen, omdat een soortgelijke klacht die representatief is voor de verschillende klachten in behandeling is genomen. De klagers ontvangen de uitspraak die is gedaan in het dossier van deze klacht.
- tot slot het afgelopen kwartaal 235 klachten behandeld door de (voorzitter van de) Reclame Code Commissie en het College van Beroep, waarop hieronder nader zal worden ingegaan.
Voorzittersbeslissingen
Er werden in deze periode 132 beslissingen genomen door de voorzitter van de Reclame Code Commissie.
Lees verder

Reclame Code Commissie
De Reclame Code Commissie nam in het 3de kwartaal in totaal 92 beslissingen.
Lees verder
College van Beroep
Het College van Beroep nam in deze periode in totaal 11 beslissingen.
Lees verder
Met dank aan Fiona Vening en Bert Lagerweij


Compliance en het effect van zelfregulering

De Afdeling Compliance gaat na of de adverteerder gevolg geeft aan de uitspraak van de (voorzitter van de) RCC of het CvB. In het derde kwartaal is in 86 uitspraken de klacht toegewezen. Dit betekent dat er in 2013 tot en met september in totaal 271 klachten zijn toegewezen. Gelijktijdig met de toezending van de uitspraak ontvangt de adverteerder ook een compliance formulier. Via dit formulier zegt de adverteerder toe dat hij de reclame-uiting, die volgens de (voorzitter van de) RCC of het CvB in strijd is met de Nederlandse Reclame Code, niet meer zal gebruiken of zal aanpassen.
Lees verder
Met dank aan Fiona Vening, Compliance en Copy Advies


Zelfregulering in Europa
De Stichting Reclame Code (SRC) is aangesloten bij EASA (het overkoepelende platform van nationale zelfreguleringsorganisaties en andere organisaties die het reclamemakend bedrijfsleven in Europa vertegenwoordigen). Hieronder kunt u het belangrijkste nieuws in Europees verband op het gebied van zelfregulering lezen.
Wist u dat er in Europa het afgelopen jaar 62.000 klachten zijn behandeld, waarvan ruim 4000 in Nederland?
Wist u dat via EASA in het afgelopen jaar 95 grensoverschrijdende dossiers zijn behandeld?
Wist u dat er in 24 landen in Europa Copy-Advies wordt aangeboden?
Trends
Op een bijeenkomst voor EASA leden tussen 22 en 25 oktober in Parijs werd onder meer het rapport "European trends in advertising complaints, copy advice and pre-clearance-2012" besproken.
Lees hier verder voor de belangrijkste bevindingen.
Cross-border complaints
EASA heeft sinds 1992 een 'Cross-Border Complaints'-systeem (CBS). Met de toename van media die over de grenzen reiken is het CBS-systeem geïntroduceerd om bedrijven en consumenten in de gelegenheid te stellen klachten in te dienen over reclame-uitingen van adverteerders die buiten hun land van herkomst adverteren, en deze adverteerders aan dezelfde eisen waar reclame in hun land van herkomst aan moet voldoen te onderwerpen. In het 'Cross-Border complaints-2012'-rapport, vindt u een overzicht van de behandelde grensoverschrijdende reclame klachten. Tevens kunt u hierin lezen wat de eisen zijn waar een grensoverschrijdende klacht aan moet voldoen.
Lees hier verder voor de belangrijkste bevindingen.
Beide rapporten kunt u raadplegen via de volgende link
Meer landen bieden Copy-Advies aan
Eind september zijn de SRC's van Bulgarije (NSCR) en Zweden (RO), begonnen met het aanbieden van de (internationaal) Copy Advies-dienst aan adverteerders. Dit betekent dat er nu 24 landen zijn, waaronder ook Nederland, waar adverteerders terecht kunnen met vragen over hoe men compliant kan zijn en toekomstige reclame campagnes kan laten toetsen. Alles met het doel om adverteerders zoveel mogelijk te helpen bij het maken van verantwoorde reclame.
Interview met Fiona Vening van de afdeling Compliance
Wat is je belangrijkste taak?
Allereerst controleer ik of adverteerders die de Nederlandse Reclame Code hebben overtreden wel de uitspraak van de Reclame Code Commissie opvolgen. Maar ook hou ik bij wat er met een klacht gebeurd en hoe vaak deze wordt toegewezen of afgewezen en door wie.
Lees verder
Wat is Copy Advies precies?
Bij een Copy Advies wordt de voorgelegde (concept)reclame-uiting getoetst aan de Nederlandse Reclame Code, en worden aan de hand van uitspraken van de Reclame Code Commissie en het College van Beroep de risico's in kaart gebracht.
Lees verder
Kunnen grote internationale campagnes gelijktijdig copy-advies in verschillende landen aanvragen?
Ja. Dat kan worden aangevraagd via de online faciliteit www.ad-advice.org. Deze is door onze Europese organisatie EASA en het Engelse Clearcast (de organisatie die in Engeland alle reclame voor publicatie keurt) opgezet in samenwerking met de verschillende zelfreguleringsorganisaties en erg handig voor een advertentiecampagne die in verschillende landen zal worden gelanceerd. Er nemen 22 landen deel aan deze "one-stop shop" voor internationale campagnes. Ook kan "pre-clearance" (verplicht onderzoek voor uitzending of publicatie) worden aangevraagd voor die landen die een dergelijk systeem kennen.
Wat doet SRC nog meer om adverteerders op weg te helpen?
Op verzoek van een brancheorganisatie kunnen we analyse maken van de meest voorkomende fouten op brancheniveau. Zo krijgt een branche inzicht in de "do's and don'ts" met betrekking tot reclame voor hun producten of diensten en kan inzicht worden gegeven in de naleving van de eigen bijzondere reclamecode Tevens doen we op verzoek 'monitoring' projecten waarbij we reclame-uitingen zoals websites controleren of ze voldoen aan de afgesproken regels.
Lees verder
Geven jullie ook training?
Ja. Onlangs waren we in Londen om een training over reclameregels te geven aan internationale reclamebureaus. We hebben toen ook een bezoek gebracht aan Clearcast en onze Engelse zusterorganisatie CAP Daar hebben we een hoop ideeën opgedaan om onze serviceverlening naar adverteerders toe verder te professionaliseren en uit te breiden.
Welke plannen hebben jullie voor de toekomst?
We willen volgend jaar in elk geval verder gaan met het aanbieden van trainingen aan adverteerders en communicatieadviesbureaus. Daarbij denken we aan korte en praktische sessies waarin helder wordt uiteengezet wat de belangrijkste reclameregels zijn, en hoe je daar aan kunt voldoen. We willen onze ervaring en deskundigheid graag delen en een betrouwbare partner worden in het creatieve proces van reclamemaken.
Tevens gaan we verder met het opstellen van risicoanalyses per branche nav het aantal behandelde klachten.
Zie voor meer informatie Copy Advies. Meer informatie over de trainingen in 2014 zal via de website en deze nieuwsbrief worden gecommuniceerd.
Nieuws
Aftrap Jubileum SRC
In 2013 bestaat de Nederlandse Reclame Code 50 jaar. Op 14 november 2013 staan wij stil bij het historisch moment dat precies op die dag 50 jaar eerder in 1963 Voorzitter Jhr. W. van Andringa de Kempenaer, tijdens het Congres van het Genootschap voor Reclame namens het College van Contractanten, de komst van de Nederlandse Code voor het Reclamewezen aankondigde. Dit doen wij met alle mensen die zich nu en in het verleden hebben ingespannen voor de Stichting Reclame Code, de Reclame Code Commissie en het College van Beroep.
Op 3 april 2014 zal er een jubileum seminar georganiseerd worden met de titel '50 jaar zelfregulering en een blik op de toekomst' in het Rijksmuseum te Amsterdam. In een volgende nieuwsbrief kunt u daarover meer lezen.
Wijzigingen bij de Stichting Reclame Code
Naast mr. Hans Fokker is mr. Dineke de Groot, Raadsheer bij de Hoge Raad in Den Haag als nieuwe voorzitter van het College van Beroep aangetrokken ter vervanging van de vertrokken voorzitters mr. Hans Vrakking en mr. Willem van Schendel. Met de komst van Dineke de Groot is de bezetting van voorzitters CvB weer op sterkte.
Verhuizing
Het secretariaat is per 1 september intern verhuisd. De RCC en CvB zittingen vinden nu plaats op de 4e verdieping van het kantoor aan de Buitenveldertselaan. Het secretariaat zelf is nu gevestigd op de 2e verdieping aan de rechterzijde

Agenda
Klik hier voor een actueel overzicht van de geplande zittingen van de Reclame Code Commissie en het College van Beroep.
Direct op de hoogte van de meest recente RCC en CvB uitspraken via de RSS-feed
Wist u dat u alle uitspraken van de Reclame Code Commissie en het College van Beroep kunt raadplegen via de uitsprakendatabase op www.reclamecode.nl. U kunt zich hier ook (gratis) abonneren op de RSS-feed, te vinden rechts onderaan de pagina.
Mocht u in de toekomst deze nieuwsbrief niet meer willen ontvangen, dan kunt u onderaan de mail op de afmeldlink te klikken.


 
 
 Raadpleeg onze
 website voor
 meer informatie
 over de SRC.
  • Gegevens wijzigen
  • Afmelden
  • Contact

Uitspraken via RSS-feed
Wist u dat u alle uitspraken van de Reclame Code Commissie en het College van Beroep kunt raadplegen via de uitsprakendatabase op www.reclamecode.nl. U kunt zich hier (gratis) abonneren op de Feed.


COPYRIGHT © 2013 | WWW.RECLAMECODE.NL | DISCLAIMER

Reclamecode.nl

Categories: Media advertising agency
Age: 14 until 18 year 19 until 30 year 31 until 64 years

Deel deze nieuwsbrief op

© 2019