Introductie van Zuid-Koreaanse industriële R&D pr ogramma’s | Nieuwsbrief SubsidieTotaal Ondernemers

3 years ago


Text only:

Kunt u deze e-mail niet goed lezen, klik dan hier
E-mailnieuwsbrief | 04 december 2015
 
Nieuws
Introductie van Zuid-Koreaanse industriële R&D programma’s
Bijna € 6 miljoen voor nieuwe kennis en innovatieprojecten van Topsector T&U
RVO organiseert drie voorlichtingsbijeenkomsten over het Eurostars programma
Nieuwe Creative Europe-oproep voor Publieksbereik
Klijnsma komt met aanpassing Regeling Loonkostensubsidie Participatiewet
Webstream 2015 CEF Transport Info Day
New Responsible Innovation call in the spring of 2016
Meer subsidie voor collectieve zelfbouw in Noord-Holland
Regels voor Ruimte Gelderland 2016 gepubliceerd
Drenthe wijzigt Subsidieregeling Asbest eraf, zonnepanelen erop
Uitvoeringsregeling POP3 subsidies Noord-Holland van start
 
 
Nieuws
Introductie van Zuid-Koreaanse industriële R&D programma’s
Buitenlandse organisaties met een kantoor in Zuid-Korea mogen deelnemen aan R&D-programma’s voor ondernemingen, onderzoeksinstituten en universiteiten van het Evaluation Institute of Industrial Technology (KEIT). In onderstaand artikel van het Innovatie Attaché Netwerk Seoel worden enkele van deze programma's beschreven.
lees verder
 
Bijna € 6 miljoen voor nieuwe kennis en innovatieprojecten van Topsector T&U
Voor de vierde Call voor onderzoek van de Topsector Tuinbouw & Uitgangsmaterialen binnen het Topsectorenbeleid zijn 72 voorstellen ingediend voor projecten die samen met kennisinstellingen worden uitgevoerd in een publiek-private samenwerking (PPS). 59 van deze voorstellen zijn positief beoordeeld.
lees verder
 
RVO organiseert drie voorlichtingsbijeenkomsten over het Eurostars programma
Ter voorbereiding op de eerstvolgende sluitingsdatum van 18 februari 2016 van Eurostars, organiseert de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) drie bijeenkomsten in Den Haag, Roermond en Utrecht. Eurostars is een Europees innovatieprogramma en onderdeel van Eureka.
lees verder
 
Nieuwe Creative Europe-oproep voor Publieksbereik
De Europese Commissie heeft een nieuwe call binnen het subprogramma Media van het Creative Europe Programma (2014-2020) gepubliceerd. De oproep Publieksbereik (Support for Audience Development, EACEA 22/2015) heeft een budget van € 1,9 miljoen.
lees verder
 
Klijnsma komt met aanpassing Regeling Loonkostensubsidie Participatiewet
Sinds 1 januari 2015 komen werkgevers in aanmerking voor een loonkostensubsidie als zij een werknemer met een arbeidsbeperking in dienst nemen. Dit is de zogenoemde Regeling Loonkostensubsidie Participatiewet.
lees verder
 
Webstream 2015 CEF Transport Info Day
The 2015 CEF Transport Info Day which was due to take place on November 30, 2015 in Brussels, was cancelled. The event was substituted with a virtual Info Day which took place only via live web streaming.
lees verder
 
New Responsible Innovation call in the spring of 2016
NWO announces that a new call for the programme Responsible Innovation (NWO-MVI) will be published in the spring of 2016. With a budget of more than € 6 million the programme has acquired a prominent position in NWO's contribution to the Dutch 'Knowledge and Innovation Contract' for 2016-2017, which was signed on October 5, 2015.
lees verder
 
Meer subsidie voor collectieve zelfbouw in Noord-Holland
Gedeputeerde Staten van Noord-Holland hebben besloten, van de Uitvoeringsregeling collectieve zelfbouw 2013 het subsidieplafond voor 2015 met € 7.855 te verhogen tot € 236.322. De verhoging van het budget is uitsluitend bestemd voor projecten, die zich nog in de initiatieffase bevinden.
lees verder
 
Regels voor Ruimte Gelderland 2016 gepubliceerd
Gedeputeerde Staten van Gelderland hebben de Regels voor Ruimte 2016 bekendgemaakt. De regeling treedt met ingang van 1 januari 2016 in werking.
lees verder
 
Drenthe wijzigt Subsidieregeling Asbest eraf, zonnepanelen erop
Op 1 juli 2013 trad in Drenthe de Subsidieregeling 'Asbest eraf, zonnepanelen erop' in werking. De regeling werd op 1 juli 2014 met een jaar verlengd en verruimd.
lees verder
 
Uitvoeringsregeling POP3 subsidies Noord-Holland van start
Noord-Holland heeft de Uitvoeringsregeling POP3 subsidies vastgesteld. De regeling is met ingang van 3 december 2015 van kracht.
lees verder
 
 
 
Wilt u zich aanmelden voor deze nieuwsbrief? Klik dan hier
Wilt u zich afmelden voor deze nieuwsbrief? Klik dan hier
Wit u uw e-mailadres wijzigen? Klik dan hier
© 04 december 2015 Copyright SubsidieTotaal
  Contact  privacystatement

Subsidietotaal.nl

Categories: Business goods Financially Consumer Government
Age: 14 until 18 year 19 until 30 year 31 until 64 years

Deel deze nieuwsbrief op

© 2019