istaNyt: Nye krav til måling af varmt vand / Reducér administrationstiden / Optimering af energiforbruget

3 years ago


Text only:

Besøg også www.ista.dk


   Læs nyhedsbrevet i din browser

istaNyt i udviklingens tegn


At gøre fremtiden lettere for såvel forbrugere som administratorer er blandt istas prioriteter. Derfor bruger vi rigtig mange ressourcer på at udvikle nye systemer, på at tænke nyt og ikke mindst på at tænke branchen ind i fremtiden. Dette nummer af istaNyt står i udviklingens tegn, og du kan bl.a. læse om et nyt ADE-system til automatisk udveksling af data mellem ista og boligadministrationssystemerne. I et interview med Jesper Nørgaard fra Energistyrelsen får du også et indblik i den nye vejledning til BEK nr. 563.
God læselyst!
Læs hele Benny Mathiesens leder

Nye krav til måling af varmt vand


Et brugbart værktøj kalder Jesper Nørgaard den nye vejledning til BEK nr. 563, der omhandler individuel måling af el, gas, vand, varme og køling, og som om kort tid udgives. Vejledningen vil uddybe ændringerne i bekendtgørelsen og give guidelines til, hvordan ejendomsbestyrelser, andelshavere og administratorer kan efterleve den.
Læs interviewet med Jesper Nørgaard


Spar på administrationen:


ista satser på fremtiden
 


Tiden er ikke længere til bunkevis af skemaer på det ene ark papir efter det andet eller til filer, man skal huske at maile. Netop derfor er vi i fuld gang med udvikle et helt nyt ADE-system (Automated Data Exchange), der vil reducere administrationstiden og lette arbejdet betydeligt for administratorerne i boligselskaberne og samtidig minimere fejlmulighederne.
Læs om fordelene ved det nye ADE-system

Optimér ejendommens energiforbrug


Trenden i samfundet lyder på, at vi skal bruge vore ressourcer fornuftigt, og ikke mindst optimere energiforbruget. ista har udviklet MinuteView, der giver boligselskaberne et godt overblik, og som giver realtime alarm, hvis noget ikke er, som det skal være, så skader og overforbrug minimeres.
Læs om MinuteView
 

Nyt krav:


Varmtvandsforbruget skal måles


I den nye bekendtgørelse 563 §6 slås det fast, at er der ikke i forvejen installeret varmtvandsmålere i den enkelte lejlighed, skal der installeres en måler, der kan adskille energiforbruget til varmt vand og til varme.
Læs mere
 

Skærpede krav til forbrugeroplysninger


I forbindelse med Sikringsstyrelsens nye bekendtgørelse for varme-fordelingsmålere, skal udlejer, admini-strator eller bestyrelse fremover kunne stille flere oplysninger til rådighed for forbrugerne, end tilfældet er i dag.
Læs mere
 

To danske brødre sætter europæisk ista-fingeraftryk


To danske brødre, Peter og Henrik Justesen, har været med til at lægge grunden til istas europæiske succes. De er nemlig hjernerne bag ”Mirus”, der er baseret på dansk lov og tradition, og som er et af de 3 regnskabssystemer, ista på internationalt plan har valgt at satse på.
Læs om Peter, Henrik og Mirus
 

Ny chef for varmeregnskab og service


Peter Lysdahl, 52 år, overtog 1. februar jobbet som afdelingschef for varmeregnskab og service i ista Danmark, ligesom han også overtog stillingen som direktør for Clorius Varmemålerkontrol i Odense.
Peter har 25 års brancheerfaring og er dermed ingen novice på området.
Læs mere om Peter Lysdahl
 

Målere godkendt til drikkevand


istas vandmålere har nu gennemgået og bestået forskellige tests i forhold til at blive godkendt til drikkevand, og det forventes, at den endelige, administrative godkendelse foreligger i løbet af oktober.
Læs mere
 

Sværere at rette fejl


Udlejere og de virksom-heder, der udarbejder forbrugsregnskaber bli-ver sorteper i forbindel-se med forenklingen af lejeloven (privat udlej-ning) pr. 01. juli 2015. Der er nemlig sket store forringelser i forhold til muligheden for at rette fejl i regnskaberne.
Læs mere
 

Indberet direkte på ista online


Siden begyndelsen af 2015 har istas kunder kunnet indrapportere fyringsomkostninger, forbrug med videre på ista online. Det betyder, at administratorerne ikke længere skal sende mails eller finde papir og blyant frem.
Læs mere
 
Share
+1
Forward
Copyright © 2015 ista Danmark
Du modtager denne mail, fordi du har tilmeldt dig nyheder fra ista Danmark.
Vores adresse er:
ista Danmark
Brydehusvej 13
Ballerup 2750
Denmark
Frameld nyhedsbrev
 

Deel deze nieuwsbrief op

© 2018