'Jubileum SRC: Zelfregulering en verantwoorde reclame, ook digitaal’

4 years ago


Text only:

SRC viert Jubileum
Als deze e-mail niet goed wordt weergegeven klik dan hier om de e-mail in uw browser te openen.
APRIL 2014
Nieuws
Uit de praktijk
Afhandeling van klachten in cijfers
Compliance en het effect van zelfregulering
Agenda

Geachte heer Do,


De Stichting Reclame Code (SRC) vierde deze maand het 50-jarig bestaan van de Nederlandse Reclame Code en de Reclame Code Commissie.
Tijdens een jubileumseminar in het Rijksmuseum presenteerde onderzoeker Goos Eilander onder meer de resultaten van een onderzoek dat hij ter gelegenheid van het jubileum in opdracht van SRC deed en waren er diverse sprekers.
U leest meer hierover in het hoofdstuk Nieuws.


Wat leest u verder in deze nieuwsbrief?
In de rubriek Uit de praktijk zoomen we deze keer in op vier zaken: een zaak die betrekking heeft op de Bijzondere Code Reisaanbiedingen; een zaak waar de clausule met betrekking tot de informatieverplichting werd toegepast; een zaak over misleiding door een wasmiddelenfabrikant en ten slotte een zaak waarbij de Kinder- en Jeugdreclame Code moest worden geraadpleegd.
 
Ook krijgt u zoals gebruikelijk een kwartaaloverzicht met daarin het totaal aantal verwerkte klachten, de klachten die zijn afgehandeld door de Reclame Code Commissie en hoeveel zaken bij het College van Beroep terecht zijn gekomen.


Mocht u specifieke wensen hebben over onderwerpen die u nader belicht wilt zien in deze nieuwsbrief dan kunt u een e-mail sturen naar communicatie@reclamecode.nl.


Nieuws
Internationaal seminar EASA en SRC
Ter gelegenheid van het 50-jarig jubileum van de Reclame Code Commissie bracht de Stichting Reclame Code (SRC) alle buitenlandse Reclame Code Commissies en het (inter)nationale en adverterend bedrijfsleven verenigd in European Advertising Standards Alliance (EASA) te Brussel begin april bijeen in een seminar. Diverse sprekers bespraken hoe, ook in het digitale tijdperk, verantwoord reclame maken door middel van zelfregulering, kan worden gewaarborgd.
Aan de orde kwamen de verdere internationalisering van reclames, de positie van de consument en de invloed van nieuwe grote spelers zoals Google, Facebook etc. op het huidige systeem van zelfregulering.


Onderzoek ‘Zelfregulering en verantwoorde reclame, ook digitaal’
Ter voorbereiding op het seminar heeft SRC bureau Trendbox een onderzoek laten doen naar de visie van het Nederlandse adverterend bedrijfsleven op de zelfregulering in reclame. Tevens is onder Nederlandse consumenten de herkenbaarheid van nieuwe digitale marketingtechnieken onderzocht. Het onderzoek leverde drie conclusies op.
Lees verder


Klikt u hier voor een samenvatting van het gehele Trendbox-onderzoek.


Hoe nu verder?
De Stichting Reclame Code gaat zowel aan de slag met de conclusies van het Trendbox-onderzoek als de uitkomsten van het seminar. De eerste stappen zijn hiertoe al gezet; later dit jaar komt SRC met een ‘awareness campagne’ voor het adverterend bedrijfsleven. Ook zal SRC een expertgroep oprichten om de vraag uit te werken ‘Hoe zou het systeem van zelfregulering in reclame er uit zien wanneer het in deze tijd zou worden opgericht?’ In de volgende nieuwsbrieven zullen we u van de voortgang op de hoogte houden.


Jaarverslag 2013
Begin deze maand is het jaarverslag 2013 van de Stichting Reclame Code verschenen. U kunt het verslag als pdf op onze website vinden. Als u liever een gedrukt exemplaar wilt ontvangen dan kunt u dat opvragen bij communicatie@reclamecode.nl.


Nieuwe editie Nederlandse Reclame Code
1 april jl. is een nieuwe editie beschikbaar gekomen van het Nederlandse Reclame Code (NRC) boekje. Belangrijkste wijzigingen zijn een aanvulling op de toelichting bij artikel 2 van de NRC, actualisering van de Reclamecode voor Alcoholhoudende dranken (RvA), Reclamecode Reisaanbiedingen (RR) en de Kinder- en Jeugdreclame Code (KJC) en de volledig nieuwe Reclamecode Social Media (RSM).


Vanzelfsprekend is de laatste versie ook terug te vinden op de website. Wilt u een gedrukt exemplaar van het boekje ontvangen dan kunt u een bericht sturen naar communicatie@reclamecode.nl.


Financiering
Deze maand verstuurt de Stichting Reclame Code de jaarlijkse financiële bijdrageverzoeken naar alle adverteerders in Nederland. 
Lees verderUit de praktijk


Eerlijke concurrentie en ‘uitnodiging tot aankoop’.
Bedrijven kunnen op grond van de Nederlandse Reclame Code elkaar scherp houden door te klagen over reclame van een concurrent, met als doel alle aanbieders in de markt volgens dezelfde geldende regels te laten handelen, waardoor eerlijke concurrentie gewaarborgd wordt. Een voorbeeld hiervan is de beslissing in dossier 2013/00991, waarin de ene reisaanbieder de andere reisaanbieder ervan beschuldigt op zijn websites en in zijn nieuwsbrieven geen correcte en duidelijke prijzen te vermelden.
Lees verder


Veilingsite met hotelarrangementen valt ook onder de Reclamecode Reisaanbiedingen
Een website waarop men kan bieden op hotelarrangementen met een startprijs van € 1,- valt volgens de Reclame Code Commissie in dossier 2013/00992 onder de Reclamecode Reisaanbiedingen. De betreffende veilingwebsite moet dan ook volledig aan de eisen van deze code voldoen wat niet het  geval bleek. De Reclame Code Commissie kwam in dit dossier dan ook tot een aanbeveling.
Lees verder


Voor reisaanbiedingen geldt een check die te raadplegen is via http://www.checksrc.nl/check/reisaanbiedingen. Deze check is afgestemd op de huidige regelgeving.


Datingreclame in spelletjes-app toegestaan
Tijdens het spelen van een online voetbalspel krijgt de 11-jarige zoon van klager regelmatig de vraag of hij zin heeft in een date. Door op de banner te klikken kwam de zoon op een datingsite terecht. De klager vindt dat dergelijke reclame niet thuishoort in spelletjes die ook regelmatig door (zeer) jonge kinderen wordt gespeeld. De Commissie oordeelt echter in dossier 2014/00033 dat dit niet zonder meer in strijd met de Nederlandse Reclame Code is.
Lees verder


De beste witwasser volgens de Consumentenbond.
In dossier 2014/00120 maakt de adverteerder reclame voor een wasmiddel met de woorden “Het beste wasmiddel”. Onder deze claim zijn in de advertentie twee verpakkingen afgebeeld met daarbij de predicaten: “Beste koop” en “Beste uit de test”. Deze predicaten zijn door de Consumentenbond aan die producten toegekend op grond van een test die zich beperkte tot witwasmiddelen. Dat staat echter niet in de uiting, waardoor het kan lijken dat de betreffende wasmiddelen de beste zijn van álle wasmiddelen. Een concurrerende wasmiddelenproducent dient daarom een klacht in.
Lees verder


RSS-feed 
Wist u dat u automatisch alle uitspraken van de Reclame Code Commissie en het College van Beroep per e-mail ontvangen kunt? Vul het RSS-aanvraagformulier op onze website in en u mist geen enkele uitspraak.


Afhandeling van klachten in cijfers

Er werden in het 1ste kwartaal van 2014 in totaal 790 klachten ontvangen.
Hieronder ziet u een overzicht van hoe deze klachten zijn afgehandeld:Lees verder


Voorzittersbeslissingen
Er werden in het afgelopen kwartaal 163 beslissingen zelfstandig genomen door de voorzitter van de Reclame Code Commissie.
Lees verder


Zie de grafiek hieronder voor de verdeling per maand van de voorzittersbeslissingen in het 1e kwartaal van 2014.


Reclame Code Commissie (RCC)
De Reclame Code Commissie nam in het 1e kwartaal van 2014 in totaal 89 beslissingen.
Lees verder


De grafiek hieronder geeft u een overzicht van het aantal door de RCC genomen beslissingen per maand in het afgelopen kwartaal.


College van Beroep (CvB)
Het College van Beroep deed in het afgelopen kwartaal 7 uitspraken waarin het CvB 4 uitspraken van de RCC bevestigd en 3 (deels) vernietigd heeft.


Zie de grafiek hieronder voor een jaaroverzicht van de door het CvB genomen beslissingen.


Compliance en het effect van zelfregulering

De Afdeling Compliance gaat na of de adverteerder gevolg geeft aan de uitspraak van de (voorzitter van de) RCC of het CvB. De beoordeling door de Afdeling Compliance blijft beperkt tot de constatering of een reclame-uiting waarover een aanbeveling is gedaan, wordt ingetrokken of gewijzigd. Indien de reclame wordt gewijzigd en een nieuwe reclame-uiting ontstaat, kan uitsluitend de Reclame Code Commissie c.q. het College van Beroep oordelen of die uiting voldoet aan de eisen van de Nederlandse Reclame Code.


Cijfers
De afdeling Compliance is na het 1e kwartaal van 2014 nog in 13 van de 76 dossiers, waarin een overtreding van de NRC is geconstateerd, in afwachting van een reactie van de adverteerder dat hij de reclame-uiting ofwel niet meer zal gebruiken dan wel zal aanpassen. In 2013 heeft de adverteerder in 96% van de dossiers gevolg gegeven aan een aanbeveling/toewijzing van de klacht.


Het SRC-team bij het 50-jarig jubileum in het Rijksmuseum

v.l.n.r. Judith Borret, Iedje de Gelder, Jeanette Hollenberg, Fiona Vening, Laura van Lingen, Anneke Thijssen, Bert Lagerweij, Loes Brons, Eshe Reijnders, bestuursvoorzitter Willem van der Mee, directeur Prisca Ancion, Peggy van Amstel, Joan Lorang en Margot Bary.


Agenda
In de agenda ziet u wanneer de zittingen zijn gepland van de Reclame Code Commissie en het College van Beroep.
Mocht u in de toekomst deze nieuwsbrief niet meer willen ontvangen, dan kunt u zich onderaan deze nieuwsbrief afmelden.


 
 
 Raadpleeg onze
 website voor
 meer informatie
 over de SRC.
  • Gegevens wijzigen
  • Afmelden
     nieuwsbrief

  • Contact

Uitspraken via RSS-feed
Wist u dat u alle uitspraken van de Reclame Code Commissie en het College van Beroep kunt raadplegen via de uitsprakendatabase op www.reclamecode.nl. U kunt zich hier (gratis) abonneren op de Feed.


COPYRIGHT © 2014 | WWW.RECLAMECODE.NL | DISCLAIMER

Reclamecode.nl

Categories: Media advertising agency
Age: 14 until 18 year 19 until 30 year 31 until 64 years

Deel deze nieuwsbrief op

© 2018