Kunstgebouw nieuwsbrief - april 2013

5 years ago


Text only:

Nieuwsbrief - april 2013

Extra: gedicht Lieve Koning


Beste lezer,

In 2013 kunt u van Kunstgebouw als vanouds cultuureducatie met kwaliteit verwachten. Kunstmenu en Kunst in uitvoering gaan verder onder de namen Kijk|Kunst en Doe|Kunst. We ondersteunen diverse Zuid-Hollandse regio’s bij de Deelregeling Cultuureducatie met Kwaliteit en we gaan door met het organiseren van netwerkactiviteiten en deskundigheidsbevordering voor gemeenten, onderwijs en culturele instellingen. Ook blijven we actief met cultuurparticipatie onder de noemer De hartslag van …
Kunstgebouw is ervan overtuigd dat kunst en cultuur een onmisbare bijdrage leveren aan de ontwikkeling van kinderen. Berichten uit Nederland en daarbuiten laten zien dat we hierin niet alleen staan. De Vereniging CultuurProfielScholen lanceerde bijvoorbeeld een manifest voor cultuureducatie. En IBM constateerde uit interviews met CEO’s van over de hele wereld dat zij creativiteit beschouwen als de meest belangrijke competentie voor de leiders van de toekomst.
Alles is te zien op onze vernieuwde website. Maar ook via Twitter, Facebook of tijdens een gesprek of bijeenkomst blijven we graag met u in contact om samen te werken aan kunst en cultuur voor zoveel mogelijk mensen in Zuid-Holland.Margriet Gersie
directeur Kunstgebouw 

lees meer over Kunstgebouw in 2013


Lesprogramma's

Kijk|Kunst en Doe|Kunst

Kunstgebouw biedt basisscholen in Zuid-Holland complete en samenhangende programma’s aan, die voldoen aan de landelijke kwaliteitsrichtlijnen voor cultuureducatie. Deze programma’s heten nu nog Kunstmenu en Kunst in Uitvoering. Vanaf schooljaar 2013-2014 wordt dat Kijk|Kunst en Doe|Kunst. Met Kijk|Kunst ontdekken de leerlingen hoe inspirerend kunst kan zijn, met Doe|Kunst ontwikkelen ze hun eigen creativiteit.

lees meer


Inspirerend gedicht met lesideeën

Lieve Koning

Met plezier biedt Kunstgebouw het primair onderwijs een extraatje aan: het gedicht Lieve Koning, speciaal gemaakt ter ere van de inhuldiging van Willem-Alexander. Het is bedoeld om leerlingen te inspireren bij het schrijven van een brief aan de nieuwe koning en voorzien van een aantal lesideeën voor alle groepen van het primair onderwijs.

lees Lieve Koning en bekijk de lesideeën


Kunsteducatieve lesideeën bij de Kinderboekenweek

Lesboek met cd Klaar voor de start!

De Kinderboekenweek 2013 staat dit jaar in het teken van sport en spel. Kunstgebouw en Kunst Centraal ontwikkelen voor de Kinderboekenweek opnieuw samen een kunsteducatief lesboek met cd. Het lesboek staat vol met inspirerende lesideeën en liedjes over sport en spel in combinatie met acht leesboeken. Lezen gecombineerd met beeldende kunst, muziek, dans, theater, sport en spel is pas echt een feest! De uitkomsten van de enquête over de vorige editie zijn in het nieu
we lesboek meegenomen.

lees meer


Meest gewaardeerde Kunstmenu-voorstelling

Het Blauwe Huis wint Kijk|Kunst-Kup

De voorstelling POEP van Theatergroep Het Blauwe Huis (in nauwe samenwerking met Stichting Twee-ater) heeft een pluim verdiend! Deze is dit schooljaar als meest door de scholen gewaardeerde Kunstmenu-voorstelling uit de bus gekomen.

lees meer


Cultuurparticipatie

De hartslag van ...

Cultuur vormt het hart van een dorp, stad, buurt of regio. Inwoners bepalen samen de culturele hartslag. Kunstgebouw biedt onder De hartslag van … vijf typen projecten aan om cultuurparticipatie te bevorderen. Daarbij gaat het bijvoorbeeld om het zichtbaar maken van de identiteit van een gemeente of de waarde van amateurkunst in een regio. Of het stimuleren van samenwerking tussen organisaties en het realiseren van cultuuraansluiting voor ouderen. De projecten worden op maa
t gemaakt voor uw gemeente, regio of organisatie.

bekijk het filmpje en lees meer over de projecten


Deelregeling

Cultuureducatie met Kwaliteit

Kunstgebouw is door diverse regio's in Zuid-Holland gevraagd om een rol te spelen bij het realiseren van de plannen voor de Deelregeling Cultuureducatie met Kwaliteit. Daarnaast stimuleren we de informatie-uitwisseling tussen alle betrokkenen bij de aanvragen voor deze regeling, onder andere met netwerkbijeenkomsten. De eerste netwerkbijeenkomst vond plaats in maart en de volgende wordt kort na de zomervakantie gepland. Dit voorjaar verschijnt ook de eerste nieuwsbrief over de Deelregeling.

lees meer


Trainingen en netwerken

Voor de ICC'ers

Kunstgebouw blijft cursussen en netwerkbijeenkomsten organiseren voor de intern coördinatoren cultuureducatie in het primair onderwijs. Daarnaast ontwikkelt Kunstgebouw  een nieuwe training voor deskundigheidsbevordering in cultuureducatie, bedoeld voor het primair onderwijs en culturele instellingen. In de volgende nieuwsbrief volgt daarover meer informatie.

lees meer


Nieuwe lespakketten primair onderwijs

Zin in zingen en MonsterMedia 2

Naast de programma's Kijk|Kunst en Doe|Kunst biedt Kunstgebouw ook losse kunsteducatieve lespakketten voor het primair onderwijs. Op dit moment zijn in ontwikkeling het lesboek Zin in zingen met de twaalf beste liedjes van alle jaren ZiZiZ en het lesboek Cadeau voor Nederland bij de viering van het tweehonderdjarig bestaan van het Koninkrijk der Nederlanden.
Van de media-educatiegame MonsterMedia verschijnt op 10 april een geheel vernieuwde versie. De nieuwe lespakketten kunt u vanaf het voorjaar via de website bestellen.

lees meer over MonsterMedia2


Cultureel aanbod Zuid-Holland voor het onderwijs

Makkelijk zoeken in CultuurMe.nu

Op www.cultuurme.nu vindt u heel gemakkelijk cultuureducatieve projecten en activiteiten in
Zuid-Holland voor het primair en voortgezet onderwijs. Zoeken in het aanbod van provinciale, regionale en lokale culturele instellingen en individuele kunstenaars kan onder meer op niveau, discipline, regio of prijs. Wilt u zelf een activiteit op deze website aanbieden, stuurt u dan een mail naar wendy.korten@kunstgebouw.nl.

bekijk het aanbod op CultuurMe.nu


Verhuisd

Uitleencentrum zelfstandig door

Uitleencentrum voor muziekinstrumenten en meer is sinds 1 januari 2013 geen onderdeel meer van Kunstgebouw en gaat verder als zelfstandige stichting. Voor klanten verandert er niet veel. Het aanbod blijft van dezelfde kwaliteit en kwantiteit! Alleen de ingang van het Uitleencentrum is naar een deur verderop verhuisd.

www.uitleencentrum.nl

lees meer


Meld u aan voor de nieuwsbrief Kunstgebouw

Kans op lespakket of prentenboek

Bent u nog geen abonnee van deze nieuwsbrief? Meldt u zich dan aan via de link. Onder de eerste honderd aanmelders verloten we drie keer het lespakket 'De poëzie ligt op straat' en acht keer het prentenboek 'Het prinsenkind'. Doen!

aanmelden nieuwsbrief Kunstgebouw


Kunstgebouw
Broekmolenweg 16
2289 BE Rijswijk
telefoon 015 215 45 15
fax 015 215 45 66
e-mail kunstgebouw@kunstgebouw.nl
De activiteiten van Kunstgebouw worden mogelijk gemaakt door de provincie Zuid-Holland.
Deze nieuwsbrief online bekijken kan via deze link.
Afmelden voor deze nieuwsbrief kan via deze link.

Kunstgebouw.nl

Categories: Others | Miscellaneous Art | Culture
Age: 19 until 30 year 31 until 64 years 65 and older

Deel deze nieuwsbrief op

© 2018