Landbouwnieuwsbrief

1 year ago


Text only:

Alles over land- en tuinbouw in het gebied van Hunze en Aa's
Bekijk deze e-mail in je browser
'DE LANDBOUW MOET ANDERS'
In de Tusschenklappen polder tussen Muntendam en Zuidbroek wonen Peter Harry Mulder en zijn vrouw Eline Ringelberg. Op hun prachtige monumentale boerderij de Kloosterplaats houden ze zich al jaren bezig met natuur, akkerbouw en educatie. Lees verder >>
VERGUNNINGVERLENING MAKKELIJKER
Een van de belangrijkste taken van Hunze en Aa’s is om er voor te zorgen dat de inwoners droge voeten houden. Dat betekent dat we zorgvuldig met onze watergangen om moeten gaan.  Lees verder >>
PROJECT KEURINGSTATIONS VOOR VELDSPUITEN EN MEER
Er komen nog te veel gewasbeschermings middelen voor in het oppervlaktewater. Dat is slecht voor het milieu. Het waterschap heeft de opdracht om die gewasbeschermingsmiddelen terug te dringen. U begrijpt, dat kunnen we alleen met u. Lees verder >>
VOORKOM MEST IN DE SLOOT
Regelmatig hebben we te maken met hevige regenbuien.. Dat betekent dat er veel regenwater op mestbassins blijft liggen. Met alle gevolgen van dien. Om erger te voorkomen adviseren wij u om regelmatig regenwater van uw mestbassin af te laten lopen. Lees verder >>


REGELS ACTIVITEITENBESLUIT WIJZIGEN 
Omdat er nog te veel gewasbeschermingsmiddelen in het oppervlaktewater voorkomen, is landelijk de wetgeving aangepast. De emissie van gewasbeschermingsmiddelen... Lees verder >>


VOORLICHTINGSBIJEENKOMST ERFAFSPOELING 27 MAART
Speciaal voor akkerbouwers in de Veenkoloniën: informatie over erfafspoeling en maatregelen om dit te voorkomen. En subsidiemogelijkheden voor investeringen op het gebied van erfafspoeling. U kunt ondersteuning krijgen bij het doen van een subsidieaanvraag... Lees verder >>
Copyright © 2017 Waterschap Hunze en Aa's, All rights reserved.
U ontvangt deze nieuwsbrief omdat u zich heeft opgegeven.
Our mailing address is:
Waterschap Hunze en Aa'sAquapark 5Veendam, Groningen 9641 PJ Netherlands
Add us to your address book
Want to change how you receive these emails?
You can update your preferences or unsubscribe from this list

hunzeenaas.nl

Categories: Information | Government | City | Police | Military | Missing People | Science
Age: 7 until 13 year 14 until 18 year 19 until 30 year 31 until 64 years

Deel deze nieuwsbrief op

© 2019