Leerkrachten staken massaal - Nieuwsbrief funderend onderwijs

1 year ago


Text only:

 Nieuwsbrief slecht leesbaar?
Klik hier voor de online versie


 Nieuwsbrief funderend onderwijs - nummer 4
Leerkrachten staken massaal
Ondanks weercodes geel en oranje in delen van het land hebben zo’n 60.000 leerkrachten op 5 oktober hun weg gevonden naar het Zuiderpark in Den Haag om een krachtig code rood-signaal af te geven aangaande de hoge werkdruk en lage salariëring in het primair
onderwijs. 
Schoolleiders en bestuurders in gesprek met Alma Harris 
Schoolleiders en bestuurders hebben op 8 november de gelegenheid hun ervaringen en visie te toetsen aan die van prof. dr. Alma Harris. Zij heeft een grote reputatie vanwege haar internationaal vergelijkend onderzoek naar leiderschap in het onderwijs. Leden
van de AVS en leden van de PO-Raad kunnen zich aanmelden, mits zij zich aanmelden als duo: de schoolleider neemt zijn bestuurder mee, de bestuurder neemt een schoolleiders mee. Deelnemers krijgen de Nederlandse versie van de Dutch way.
Personeel in po is ‘meest bevlogen’
Van alle overheidssectoren is het personeel in het primair onderwijs het meest bevlogen. Zo’n 94 procent is trots op zijn werk en 88 procent is enthousiast over zijn beroep. Tegelijkertijd is het verzuim gestegen, mede door werkdruk. Verder vindt het onderwijspersoneel
dat schoolleiders met een persoonlijke en inspirerende stijl van leidinggeven voor meer betrokkenheid en tevredenheid zorgen binnen het team. Dat blijkt uit de derde Onderwijsatlas die op 9 oktober is gepubliceerd, een initiatief van het Arbeidsmarktplatform
PO.  
Word lid van de AVS en ontvang een cadeaubon van 50 euro
Overig nieuws
Tot 13 oktober aanmelden voor ontwikkelschool of –team curriculum.nu 
Werkdruk leerkrachten door Passend onderwijs toegenomen
Leraren stellen pensioen uit vanwege lerarentekort
Commissie OCW wil input over lumpsumbekostigingssystematiek
Onderwijsraad kritisch over wetsvoorstel modernisering WVO
Regeling subsidie cultuurbegeleider primair en speciaal
onderwijs gepubliceerd

Subsidieregeling zij-instroom voor korte scholingstrajecten vo
Meer nieuws »
Advertentie
Educatieve reizen 2017-2018
Advertentie
AVS Centrum Educatief leiderschap
Leergang -
Action Learning
*  (3 november 2017)
De methodiek Action Learning leert u anders kijken, handelen en beleven en biedt een antwoord op de eisen die de continu veranderende wereld aan u en uw organisatie stelt.
Leergang -
Opbrengstgericht Leiderschap in een lerende school: van moetisme naar moreel besef
* (17 november 2017)
Opbrengstgericht leiderschap is één van de speerpunten van deze tijd. In deze leergang gaan we in op de vraag hoe we de opbrengsten van het onderwijs duurzaam kunnen verhogen en wat dit betekent voor leiders.
Leergang -
Verbindend leiderschap
* (24 november 2017)
Hoe kunnen leiders de omslag maken van fragmentering en overbelasting naar samenhang en focus?  Fragmentering is bij besturen en in scholen vaak een knelpunt. Het is voor veel leiders en voor leerkrachten lastig om door de bomen het bos te zien. In deze leergang
leren de deelnemers verbinden van leerkrachten om van elkaar te leren en het realiseren van samenhang bij schoolontwikkeling.
Leergang -
Ondernemend leiderschap
(start 16 november 2017)
Dicht bij de school, dicht bij de praktijk leren we met en van elkaar en van collega’s bij bedrijven en instellingen in de eigen regio. Zo versterk je als schoolleider je eigen rol, de positie van je school en de kansen van de kinderen. Je bouwt aan een solide
netwerk en bovenal aan een goede toekomst voor je leerlingen.
Meer professionaliseringsaanbod »
* Deze trainingen en leergangen zijn gecertificeerd (in het kader van de herregistratie) of als bron opgenomen bij het Schoolleidersregister PO.
Uitgelicht
Goed zicht op het digibord?
Lumadesq werkplekzonwering garandeert een goed zicht op het digibord. Het unieke lichtfilter is warmtewerend maar toch transparant zodat je gewoon naar buiten kan kijken. Frisse school begint met Lumadesq werkplekzonwering. Interesse
in een proefopstelling ?

Vacatures

Enthousiaste en daadkrachtige schooldirecteur (per 1-1-2018)
- Haaren
Teamleider (per 1-12-2017)
- Deventer
Directeur basisschool (per 1-1-2018)
- Ottersum
Bestuursassistent AVS (per direct) - Utrecht
Meer vacatures  »


Fiscaal voordeel - verrekening vakbondscontributie
 
Agenda
Nationale onderwijsweek (2 oktober 2017 tot en met 6 oktober 2017)
Lerarencongres 2017 (6 oktober 2017)
Informatiebeveiliging en privacy in het onderwijs (11 oktober 2017)
Onderwijs en onderzoek (1 november 2017)
Succesverhalen leerlingendaling (2 november 2017)
Meer gebeurtenissen »
Disclaimer
Ondanks het feit dat de AVS zorgvuldigheid in acht neemt bij het samenstellen en onderhouden van deze nieuwsbrief en zij daarbij gebruik maakt van bronnen die betrouwbaar geacht worden, kan zij niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van
de geboden informatie en kan zij hiervoor niet aansprakelijk gesteld worden.
U ontvangt deze nieuwsbrief omdat u lid van de AVS bent of omdat u zich heeft geabonneerd op deze nieuwsbrief.
Afmelden voor deze nieuwsbrief?  
U kunt zich afmelden via deze link:
http://www.avs.nl/avsnieuwsbrief/afmelden?emailadres=newsletter@newslettercollector.com

www.avs.nl |
Uitgebreide disclaimer
|
AVS Helpdesk
| info@avs.nl


Avs.nl

Categories: Training | Studies | Education School | Study | Diploma
Age: 14 until 18 year 19 until 30 year 31 until 64 years 65 and older

Deel deze nieuwsbrief op

© 2018