Loading...

MediNews.be : 2 berichten

By Medinews.be received 3 years ago

Categories: News Media Abroad Information
Age: 7 until 13 year 14 until 18 year 19 until 30 year 31 until 64 years 65 and older
  • Html
  • Text

MediNews.be : 2 berichten

Wat weet je over het mantelzorgattest?

Posted: 06 Mar 2016 06:07 PM PST

Het attest voor de mantelzorger geeft een juridische basis aan de mantelzorger wanneer hij specifieke verpleegkundige handelingen stelt, handelingen die hem toevertrouwd en aangeleerd werden door een verpleegkundige. Verpleegkundige, mantelzorger en patië

Pediaters pleiten opnieuw voor erkenning subspecialismen

Posted: 06 Mar 2016 06:05 PM PST

Al jaren bepleit de pediatrische sector het erkennen van alle subspecialismen in de kindergeneeskunde. Ook de Hoge Raad is er een voorstander van. Toch blijft de erkenning al jaren politiek geblokkeerd. De pediaters verliezen hun geduld. Immers, het kind

Share this newsletter on

Loading...

Related newsletters

© 2019