Loading...

Medinews.be Nieuwsbrief

By Medinews.be received 1 year ago

Categories: News Media Abroad Information
Age: 19 until 30 year 14 until 18 year 31 until 64 years 65 and older 7 until 13 year
  • Html
  • Text

Medinews.be Nieuwsbrief

Tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging in de kosten van farmaceutische specialiteiten

Posted: 13 Dec 2017 07:57 PM PST

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid Maggie De Block een ontwerp van koninklijk besluit goed betreffende de vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte

Share this newsletter on

Loading...

Related newsletters

© 2019