Met moeite genoeg leraren voor nieuwe schooljaar - Nieuwsbrief funderend onderwijs

1 year ago


Text only:

 Nieuwsbrief slecht leesbaar?
Klik hier voor de online versie


 Nieuwsbrief funderend onderwijs - nummer 1
Met moeite genoeg leraren voor nieuwe schooljaar
Op 21 augustus zijn de basisscholen in de regio Midden weer begonnen. Hoewel het voor veel scholen kunst- en vliegwerk was om genoeg leerkrachten te vinden voor elke klas, is het de meeste scholen wel gelukt. Dat meldt de NOS, die een rondgang deed langs basisscholen
in Midden-Nederland.
Lonen schoolleiders en leraren in PO fors lager dan marktsector
Schoolleiders in het primair onderwijs verdienen 12 procent minder loon dan vergelijkbare werknemers in de marktsector. Het gemiddelde loon van leraren in het primair onderwijs ligt zelfs 14 procent onder dat van vergelijkbare werknemers in de marktsector Deze
verschillen zijn sinds 2006 vrijwel constant. 
Leraren en schoolleiders gaan curriculum actualiseren
Onder de naam Curriculum.nu buigen leraren, schoolleiders en scholen zich in 2018 over de vraag wat leerlingen in het primair en voortgezet onderwijs moeten kennen en kunnen. Dit gebeurt voor 9 themas of vakgebieden, zoals Nederlands, wiskunde en digitale
geletterdheid. Eind 2018 presenteren de teams hun resultaten, die de basis leggen voor nieuwe kerndoelen en eindtermen. Dit staat in de brief die staatssecretaris Dekker 7 juli naar de Tweede Kamer heeft gestuurd.
Educatieve reizen 2017-2018
Overig nieuws
Eerste Kamer stemt in met wet vereenvoudiging samenwerkingsschool 
Per 1 augustus 2017 ook lichtere fusietoets 
Subsidie voor begeleiding van achterstandsleerlingen 
Subsidieregeling doorstroomprogrammas po-vo
Internetconsultatie wetsvoorstel actualisering deugdelijkheidseisen
Kennismaken met het nieuwe lerarenregister als koploperschool
Meer nieuws
Advertentie
Fiscaal voordeel - verrekening vakbondscontributie
 
Advertentie
AVS Centrum Educatief leiderschap
Training -
Bezoek onderwijsinspecteur
* (14 september 2017)
Training -
Hoe lees ik een begroting, jaarrekening en kengetallen?
* (25 september 2017)
Leergang - Veranderen in de onderstroom* (12 oktober  2017)
Training -
Begroten, budgetteren en bezuiniging, basis
* (13 oktober 2017)
Leergang -
Action learning
* (3 november 2017)
Leergang - Leidinggeven aan gepersonaliseerd onderwijs* (9 november 2017)
Meer professionaliseringsaanbod
* Deze trainingen en leergangen zijn gecertificeerd (in het kader van de herregistratie) of als bron opgenomen bij het Schoolleidersregister PO.
Uitgelicht
Uw mediatheek professionaliseren?
Met de digitale informatiebronnen van NBD Biblion heeft u altijd kwalitatieve content in huis. Op zoek naar betrouwbare recensies, uittreksels of inspiratie voor werkstukken? Bekijk meer informatie of vraag een gratis

proefaansluiting
aan.
 Vacatures
Gouda -
Rector Carmelcollege Gouda
(per 1-1-2018)
Hengelo -
Rector Scholengroep Carmel Hengelo - Centrale directie
(per 1-1-2018)
Utrecht -
Bestuursassistent AVS
(per 1-9-2017)
Meer vacatures 
Agenda
Week tegen pesten - 18 tot en met 22 september 2017
Iedereen is van de wereld en - 4 oktober 2017
Nationale Schoolleiders Top primair onderwijs - 25 november 2017
11e WMS-congres - Medezeggenschap, zo doe je dat! - 29 november 2017
Meer gebeurtenissen
Disclaimer
Ondanks het feit dat de AVS zorgvuldigheid in acht neemt bij het samenstellen en onderhouden van deze nieuwsbrief en zij daarbij gebruik maakt van bronnen die betrouwbaar geacht worden, kan zij niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van
de geboden informatie en kan zij hiervoor niet aansprakelijk gesteld worden.
U ontvangt deze nieuwsbrief omdat u lid van de AVS bent of omdat u zich heeft geabonneerd op deze nieuwsbrief.
Afmelden voor deze nieuwsbrief?  
U kunt zich afmelden via deze link:
http://www.avs.nl/avsnieuwsbrief/afmelden?emailadres=newsletter@newslettercollector.com

www.avs.nl |
Uitgebreide disclaimer
|
AVS Helpdesk
| info@avs.nl


Avs.nl

Categories: Training | Studies | Education School | Study | Diploma
Age: 14 until 18 year 19 until 30 year 31 until 64 years 65 and older

Deel deze nieuwsbrief op

© 2018