Met nieuw bestuursmodel wordt KNSB een van de modernst geleide sportbonden

3 years ago


Text only:

 


nieuwsbericht


18 maart 2015
 

Met nieuw bestuursmodel wordt KNSB een van de modernst geleide sportbonden


Bernard Fransen is de beoogde nieuwe voorzitter van de KNSB. Dat maakte de speciale selectiecommissie, bij monde van Jan Loorbach, vanavond bekend tijdens de informele Ledenraad in Utrecht. Fransen zal leiding gaan geven aan de Raad van Toezicht. Deze Raad van Toezicht vormt samen met de Ledenraad en een directeur-bestuurder de nieuwe bestuurlijke structuur van de KNSB. In de Ledenraad op 18 april wordt de Raad van Toezicht benoemd.
Met het nieuwe bestuursmodel wordt de KNSB een van de modernst geleide sportbonden.
 


Op weg naar 2020 heeft de KNSB de ambitie de schaatssport structureel te ontwikkelen. De bond wil effectiever kunnen inspelen op de veranderende omgeving, waarbij vraag- en doelgroepgericht denken centraal staan. Voorwaarde om dit te kunnen realiseren is de invoering van een nieuw bestuursmodel en de herinrichting van de werkorganisatie. Dit nieuwe model moet de KNSB meer slagkracht geven.
 


Tot nu toe zag het bestuursmodel van de KNSB er als volgt uit: een bestuur; een Ledenraad en een uitvoerend management team onder het bestuur.
De centrale posities in het nieuwe model zijn: een Raad van Toezicht, de Ledenraad en een directeur-bestuurder.Om deze slag te kunnen maken heeft de Ledenraad in december jl. ingestemd met een Plan van Aanpak. Inmiddels zijn er flinke implementatiestappen gemaakt. Zo is het nieuwe bestuursmodel vertaald in statuten en zijn er profielen opgesteld voor de Raad van Toezicht. De Ledenraad heeft een gerenommeerde selectiecommissie aangesteld onder begeleiding van een professioneel searchbureau om de leden van de nieuwe Raad van Toezicht te selecteren. De commissie, bestaande uit een tweetal leden van de Ledenraad en oud- en huidige bestuursleden, staat onder voorzitterschap van Jan Loorbach. Het proces bevindt zich nu in de afrondende fase.
Bij de samenstelling van het team van leden van de Raad van Toezicht is de beoogde nieuwe voorzitter nadrukkelijk betrokken. Hij moet er onder andere op toezien dat de ’ploeg’ een evenwichtige samenstelling en de juiste competenties heeft om de toezichthoudende taak straks optimaal te kunnen uitvoeren en de KNSB te begeleiden op weg naar de ambities van 2020.De invoering van het nieuwe bestuursmodel heeft ook gevolgen voor de inrichting van het KNSB Bondsbureau. Een inrichting die past bij vraag- en doelgroepgericht werken met een prominente plek in de organisatie voor topsport, sportparticipatie en commercie.
 


Tijdens de Ledenraad op 18 april staat de definitieve benoeming van de bestuurskandidaten voor de Raad van Toezicht op de agenda. De huidige directie (Paul Sanders en Arie Koops) blijft om de continuïteit te waarborgen.
 


> Lees het  bericht op KNSB.nl


De KNSB nieuwsbrief informeert u over actuele ontwikkelingen bij de Koninklijke Nederlandsche Schaatsenrijders Bond. Deze uitgave verschijnt zo vaak als er nieuws te melden is..


Ga naar KNSB.nl voor meer nieuws en informatie over de KNSB.


Deze KNSB nieuwsbrief wordt mede mogelijk gemaakt door: 

Volg ons ook op:


Facebook
 
facebook.com/KNSB.nl
 
facebook.com/schaatsen.nl
 
 
Twitter
 
@KNSB
 
@schaatsennl
 
 
Youtube
 
youtube.com/SchaatsTV
 
youtube.com/KNSBnl

Mississippidreef 153
3565 CE Utrecht
Postbus 11084
3505 BB Utrecht
t 088 - 489 20 00
e info@knsb.nl
 KNSB.nl


U ontvangt deze nieuwsbrief omdat u zich heeft aangemeld voor de KNSB nieuwsbrief. Wilt u deze nieuwsbrief niet langer ontvangen? Klik dan hier om u uit te schrijven.
Klik hier om uw gegevens aan te passen.

Knsb.nl

Categories: Sport Hobby | Leisure
Age: 14 until 18 year 19 until 30 year 31 until 64 years

Deel deze nieuwsbrief op

© 2018