Minister Kamp brengt werkbezoek aan Saoedi-Arabië

3 years ago


Text only:

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 3 november 2015 - 09:00


Minister Kamp brengt werkbezoek aan Saoedi-ArabiëMinister Henk Kamp van Economische Zaken brengt op 4 en 5 november een werkbezoek aan Saoedi-Arabië. Aanleiding voor het bezoek is een internationale conferentie over CO2-opslag.  Het bezoek heeft daarnaast als doel de economische kansen voor Nederland in Saoedi-Arabië te vergroten.
 
CO2-opslag
Minister Kamp spreekt op 4 november op het Carbon Sequestration Leadership Forum (CSLF), een internationale ministeriële conferentie over CO2-afvang en – opslag (CCS) in Riyad, de hoofdstad van Saoedi-Arabië. CCS is een relatief nieuwe technologie waarbij CO2 die vrijkomt bij verbranding van fossiele brandstoffen, wordt afgevangen en opgeslagen zodat het niet wordt uitgestoten in de lucht. De verdere ontwikkeling van de technologie kan een belangrijke bijdrage leveren aan het terugdringen van de wereldwijde uitstoot van CO2 en het behalen van de internationale klimaatdoelen.
 
Nederland spant zich al jaren in om CCS verder te ontwikkelen, mede vanwege de goede uitgangspositie die ons land heeft voor de toepassing van de techniek. Bedrijven die grote hoeveelheden CO2 uitstoten, zoals elektriciteitscentrales en de industrie, liggen in Nederland dicht bij de kust en er zijn voldoende lege gasvelden onder zee die geschikt zijn voor opslag van CO2. 
 
Het Nederlandse project ROAD kan het eerste grootschalige CCS-project worden. Hierbij is het de bedoeling dat de CO2 die wordt opgewekt bij de nieuwe kolencentrale op de Maasvlakte vanaf 2020 wordt opgevangen en opgeslagen onder de Noordzee.  Naar verwachting wordt er in de eerste helft van volgend jaar een definitief investeringsbesluit over het project genomen. De Nederlandse kennis die hierbij wordt opgedaan kan vervolgens wereldwijd worden vermarkt.
 
Economische kansen
Nederland heeft een substantieel handelsbelang in Saoedi-Arabië, met name in de sectoren petrochemie, bouw, landbouw en transport. De relatie tussen Saoedi-Arabië en Nederland kent een lange geschiedenis. In 1872 opende Nederland als één van de eerste Europese landen een consulaat in Jeddah. Het is voor Nederlandse bedrijven van belang dat deze relatie wordt onderhouden zodat de economische kansen benut kunnen worden.
 
Saoedi-Arabië is ambitieus als het gaat om het toekomstbestendig maken van haar economie  en Nederlandse bedrijven en kennisinstellingen hebben het land hierbij veel te bieden. Op dit moment zijn circa dertig Nederlandse bedrijven in het land actief, op tal van terreinen. Zo bouwt Strukton mee aan een hypermodern onbemand metrosysteem door de stad Riyad en werkt Philips samen met het Saoedische bedrijf Al Faisaliah Medical Systems (FMS) aan het verbeteren van de gezondheidszorg in de regio. Het petrochemische bedrijf Sabic levert in Nederland met 2700 banen een belangrijke bijdrage aan de werkgelegenheid in Limburg en Noord-Brabant. Tijdens het bezoek zal Minister Kamp een bezoek brengen aan een bouwlocatie van Strukton van het nieuwe metrosysteem en aan het hoofdkantoor van het  bedrijf Sabic, waar hij zal spreken met de bestuursvoorzitter van Sabic, prins Saud Bin Abdullah Bin Thunayyan Al-Saud.
 
Ook bezoekt minister Kamp het onderzoekscentrum in oprichting Estidamah, waar in de toekomst in meer dan 20 hightech glazen kassen en een laboratorium onderzoek zal worden gedaan naar de vermindering van watergebruik bij het telen van groenten en fruit en het verbeteren van voedselkwaliteit. Het ontwerp van dit onderzoekscentrum is gemaakt in samenwerking met Wageningen Universiteit. Een Nederlandse kassenbouwer, Bom Greenhouses, bouwt het complex.
 
Tijdens het verblijf zijn daarnaast bilaterale gesprekken voorzien tussen minister Kamp en  de Saoedische minister van Petroleum en minerale grondstoffen, Ali bin Ibrahim Al-Naimi, en met de minister van Landbouw, Abdelrahman Al Fadly.


 

Colofon


Afzenders


Ministerie van Economische Zaken (kerndepartement)


Thema's


Economie en ondernemen


 
Wilt u geen persberichten meer ontvangen? Meld u dan nu af
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is toegezonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen. De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten.
This message may contain information that is not intended for you. If you are not the addressee or if this message was sent to you by mistake, you are requested to inform the sender and delete the message. The State accepts no liability for damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic transmission of messages.


persberichten.rijksoverheid.nl

Categories: New newsletter subcribe Town Information Army | Military Local Government Police County Science News
Age: 14 until 18 year 19 until 30 year 31 until 64 years 65 and older 7 until 13 year

Deel deze nieuwsbrief op

© 2019