Nieuwe data trainingen Nederlandse Reclame Code

2 years ago


Text only:

Bekijk deze e-mail online

13 februari 2017 

Geachte heer of mevrouw **bedrijf**,
 

De Stichting Reclame Code (SRC) bevordert ook in dit nieuwe jaar weer dat het maken van reclame in Nederland op verantwoorde wijze gebeurt. Niet alleen langs de weg van de klachtenbehandeling bij de onafhankelijke Reclame Code Commissie, maar ook via proactieve dienstverlening vanuit de Stichting, zoals het aanbieden van trainingen over de Nederlandse Reclame Code. Voor het voorjaar van 2017 zijn drie nieuwe data vastgelegd waarop praktijkgerichte trainingen worden gegeven voor adverteerders, media en communicatieadviesbureaus. Daarnaast is er de mogelijkheid om als bedrijf of organisatie een training-op-maat door de SRC te laten verzorgen, die geheel wordt afgestemd op de wensen en informatiebehoefte van de aanvrager.

 

NieuwsSRC TrainingUit de praktijkAfhandeling van klachten in cijfersComplianceAgenda

Nieuws

 

Vacature Communicatie

Het kantoor van de SRC heeft in januari afscheid genomen van Margot Bary, Marketing & Communicatie coördinator. Wij hebben Margot ervaren als een fijne, flexibele en betrouwbare collega en wensen haar veel succes op het nieuwe pad dat zij inslaat. We zijn nu hard op zoek naar een nieuwe collega. Zie hier voor de vacaturetekst van de per 1 februari jl. vrijgekomen functie.  


Regels voor vloggers in de Nederlandse Reclame Code

Sinds januari 2014 staan er speciale regels voor reclame via social media in de Nederlandse Reclame Code, die óók voor vloggers gelden. De Reclamecode Social Media is drie jaar geleden geïntroduceerd door het adverterend bedrijfsleven omdat het voor consumenten soms onduidelijk is dat bedrijven betalen voor berichten, blogs en vlogs op social media of op een andere manier hierbij betrokken zijn. De Code verbiedt het inzetten van o.a. vloggers/bloggers niet, maar verplicht je wel hier eerlijk over te communiceren, Lees verder

Verantwoorde politieke campagnes toen en nu

Nu politieke partijen weer actief campagne voeren om kiezers voor zich te winnen, krijgt de SRC regelmatig de vraag of de uitingen die voor de campagne worden ingezet ook aan de Nederlandse Reclame Code moeten voldoen.

Het antwoord daarop luidt ja, omdat de aanprijzing van (politieke) denkbeelden ook als reclame kan worden aangemerkt. Dus net als alle andere reclame-uitingen mogen politieke reclame-uitingen niet misleiden en niet in strijd zijn met de wet. De Radboud Universiteit besteedt in een recent gepubliceerd artikel aandacht aan een uitspraak van de Reclame Code Commissie uit 1979 over een politieke campagne. Lees verder

Bezetting RCC/CvB

Christine Schouwenaar is toegetreden tot de Reclame Code Commissie. Ze is als legal counsel werkzaam bij het mediabedrijf BrandDeli.

Nieuwe trainingen
Er zijn dit voorjaar drie trainingsbijeenkomsten over de Nederlandse Reclame Code gepland. Praktijkgerichte trainingen die een duidelijk inzicht geven in de do’s & don’ts bij verantwoord reclame maken.

 

dinsdag 28 maart 2017: 'Algemene kennismaking met de Nederlandse Reclame Code'
Algemene basiskennis over de NRC: Lees verder

dinsdag 11 april 2017: 'Adverteren via digitale en sociale media'
Aandacht voor de regels voor online reclame.  Lees verder

dinsdag 16 mei 2017: 'Misleidende reclame en prijsvermelding' 
Ruim 40% van de klachten die worden ontvangen gaan over misleiding. Lees verder

Uit de praktijk

 

Botox vlog

In een op YouTube geplaatst videoverslag met de titel “Iets aan mijn gezicht laten doen” is te zien hoe een bekende vrouwelijke vlogger een cosmetisch arts bezoekt en daar een botoxbehandeling ondergaat. In de vlog zegt de vlogger dat zij de behandeling cadeau heeft gekregen. Lees verder

Als beste getest

In verschillende reclame-uitingen maakt adverteerder melding van het feit dat haar koffiepads volgens de Consumentenbond als beste zijn getest. Een dergelijke wijze van reclame komt vaker voor en is volgens de vaste lijn van beslissingen van de Reclame Code Commissie toelaatbaar als (onder meer) voldoende duidelijk wordt gemaakt op welke specifieke producten zo’n claim betrekking heeft.

Lees verder

What’s in a name?

In een radiocommercial wordt door IT-bedrijf Incentro een marketingactie aangekondigd om meer naamsbekendheid te krijgen: “Wie in verwachting is en zijn kindje straks Incentro noemt, maakt kans op 5000 euro” . Over deze reclame-uiting zijn klachten van uiteenlopende aard ontvangen. Lees verder

Fictief vlooiencircus

Op een billboard staat een aankondiging voor “Vlooiencircus Vlivlavlo.nl” met gratis toegang. Voor meer informatie wordt naar een website verwezen. Klaagster meende dat zij gratis een vlooiencircus kon bezoeken. Lees verder

Niet wild genoeg

In folders van een supermarkt wordt ‘wild’ aangeprezen. Wakker Dier is van mening dat de consument door de definitie van wild in deze folders (doelbewust) op het verkeerde been wordt gezet. Lees verder

RSS-feed 

Wilt u automatisch alle uitspraken van de Reclame Code Commissie en het College van Beroep per e-mail ontvangen? Vraag een RSS-feed aan via de website en u mist geen enkele uitspraak.

Afhandeling van klachten in cijfers

 

Na afloop van elk kwartaal rapporteert de SRC in de nieuwsbrief over het aantal klachten dat is ontvangen en wat er met die klachten is gebeurd. Dit zijn altijd voorlopige cijfers. De definitieve cijfers verschijnen elk jaar in ons jaarverslag, dat via onze website is te raadplegen.

 

In het laatste kwartaal van 2016 (oktober tot en met december 2016) zijn in totaal 830 klachten en meldingen ontvangen. Hieronder ziet u een overzicht van de klachtenbehandeling (vergeleken met het 4e kwartaal van 2015 en 2014):

 

Lees verder

Voorzittersbeslissingen

De voorzitter van de Reclame Code Commissie heeft in het vierde kwartaal van 2016 173 beslissingen zelfstandig genomen. De voorzitter doet dit als is hij van oordeel is dat de klacht de Commissie aanleiding zal geven een aanbeveling te doen of dat de Commissie de klacht zal afwijzen.

 

Lees verder

Reclame Code Commissie (RCC)

De Reclame Code Commissie nam in het 4e kwartaal van 2016 in totaal 96 beslissingen.

Lees verder

College van Beroep (CvB)

Het College van Beroep deed in het afgelopen kwartaal 10 uitspraken (8 aanbevelingen en 2 afwijzingen).

 

Lees verder

Compliance

 

De Afdeling Compliance controleert of de adverteerder de uitspraak van de (voorzitter van de) RCC of het CvB opvolgt. Een adverteerder wordt als compliant aangemerkt als hij het compliance-formulier retourneert of als hij op andere wijze laten weten dat de uiting is ingetrokken of aangepast. De Afdeling Compliance beoordeelt niet of een aangepaste uiting voldoet aan de Nederlandse Reclame Code. Als de reclame naar aanleiding van een uitspraak wordt gewijzigd en een nieuwe reclame-uiting ontstaat, kan uitsluitend de Reclame Code Commissie c.q. het College van Beroep op basis van een klacht beoordelen of die nieuwe uiting voldoet aan de eisen van de Nederlandse Reclame Code. Het percentage adverteerders dat na een gegronde klacht de betreffende reclame-uiting aanpast of intrekt ligt jaarlijks rond de 96%. De adverteerders die dit niet doen en dus als non-compliant zijn aangemerkt, vindt u hier.

 

De afdeling Compliance monitort elk kwartaal de dossiers waarin (na bezwaar/beroep) een overtreding van de NRC is geconstateerd en nog geen toezegging van de adverteerder is ontvangen dat hij de reclame-uiting niet meer zal gebruiken/verspreiden dan wel zal aanpassen. Als een adverteerder als compliant is aangemerkt, wordt dit sinds 2016 expliciet vermeld bij de online uitspraak op www.reclamecode.nl. Als u van mening bent dat een adverteerder onterecht als compliant staat vermeld, of als u als adverteerder meent dat u nog niet als compliant vermeld staat, kunt u dit met vermelding van het dossiernummer doorgeven via compliance@reclamecode.nl.

Agenda

In de agenda ziet u wanneer de zittingen zijn gepland van de Reclame Code Commissie en het College van Beroep, alsmede bijeenkomsten en activiteiten waar de Stichting Reclame Code een actieve rol in heeft.

 

Uitspraken via RSS-feed
Wist u dat u alle uitspraken van de Reclame Code Commissie en het College van Beroep kunt raadplegen via de uitsprakendatabase op www.reclamecode.nl. U kunt zich hier (gratis) abonneren op de Feed.

Raadpleeg onze website voor meer informatie | Gegevens wijzigen | Contact

Schrijf u hier uit


Reclamecode.nl

Categories: Media advertising agency
Age: 14 until 18 year 19 until 30 year 31 until 64 years

Deel deze nieuwsbrief op

© 2019