Nieuwe tool: website www.checkdereclamecode.nl

4 years ago


Text only:

Heeft u de check al gedaan?


Als deze e-mail niet goed wordt weergegeven klik dan hier om de e-mail in uw browser te openen.
OKTOBER 2014
Nieuws
Uit de praktijk
Afhandeling van klachten in cijfers
Compliance en het effect van zelfregulering
Agenda

Geachte heer Do,


Deze maand introduceerde de Stichting Reclame Code haar nieuwe website: www.checkdereclamecode.nl.
Met een ludieke en opvallende online campagne bestaande uit tien verschillende uitingen attenderen we iedereen die actief te maken heeft met reclame op deze hulptool. Aan de hand van een paar eenvoudige vragen, gerubriceerd naar branche, marktsegment of algemene onderwerpen, komt u al snel te weten wat u moet doen en laten om binnen de grenzen te blijven die de Nederlandse Reclame Code stelt aan een reclameboodschap.
Voor alle informatie rondom deze campagne verwijzen we graag naar de campagne-editie van onze nieuwsbrief.
In dit boekje krijgt u meer uitleg over de campagne en website.
Nieuws

In het nieuws
Er is veel media-aandacht geweest voor de campagne en nieuwe website van de SRC. Zo verwijzen we u bij voorbeeld naar het interview in Adformatie van 3 oktober jl. en de radio-uitzending van BNR’s Klantenshow van 15 oktober jl.


Bijzondere Reclamecodes
Het bestuur van de Stichting Reclame Code heeft recentelijk de wijze van totstandkoming en de redenen die ten grondslag liggen aan het ontstaan van bijzondere reclamecodes geëvalueerd. Deze evaluatie heeft er o.a. toe geleid dat de wijze van totstandkoming van dergelijke codes is geformaliseerd.
Lees meer


EASA is het platform van nationale zelfreguleringsorganisaties
EASA is het platform van nationale zelfreguleringsorganisaties en andere organisaties die het reclame makend bedrijfsleven in Europa vertegenwoordigen. Het is de Europese spreekbuis voor zaken op het gebied van zelfregulering van reclame. EASA heeft onder andere tot doel ervoor te zorgen dat klachten over grensoverschrijdende reclame snel en doeltreffend worden behandeld. Om dit doel te kunnen bereiken hebben de leden van EASA voor de afhandeling van klachten over grensoverschrijdende reclame afspraken gemaakt.
Lees meer


Samenstelling RCC en CvB
Zo nu en dan verandert de bezetting van de Reclame Code Commissie en het College van Beroep, bijvoorbeeld omdat de zittingstermijnen van de leden verlopen. De commissies/colleges bestaan uit vier leden en een onafhankelijke voorzitter. Die vier leden vertegenwoordigen de adverteerders, de communicatieadviesbureaus, de media en de consument. Momenteel vindt de selectieprocedure plaats voor het aanstellen van nieuwe leden die de consument vertegenwoordigen.
Lees meer


Social Media
Niet lang geleden heeft de SRC zich voorzichtig begeven op het terrein van de social media en we verheugen ons dan ook in een groeiend aantal LinkedIn-relaties, volgers op Twitter en vrienden/likes op Facebook. Wilt u ook niets missen van wat we u daar tonen of te vertellen hebben, dan is het zinvol om Stichting Reclame Code nu alvast te volgen, liken en/of linken via Twitter en Facebook en LinkedIn.


 


Uit de praktijk


Pornoworst en schijnmasturbatie
In een reclamecampagne voor festivals zijn abri’s te zien waarop twee jonge vrouwen zijn afgebeeld, waarbij in de ene versie is te zien dat zij aan de worst van een hotdog likken, en in de andere versie de hotdog is ‘gescrambled’.
Lees meer


Aanprijzen voor een gebruik dat strafbaar kan zijn
In een televisiecommercial en een commercial die via een website kan worden gezien, worden een aantal situaties nagespeeld waarin het nuttig zou zijn de REC Pen te gebruiken. De REC Pen is een ballpoint die is voorzien van een videocamera.
Lees meer


De ene pijnstiller is de andere niet
Op de website van een pijnstiller (Aleve) staat dat deze langer werkt dan paracetamol. Klager maakt tegen deze mededeling bezwaar omdat beide pijnstillers volgens hem niet met elkaar kunnen worden vergeleken.
Lees meer


RSS-feed 
Wilt u automatisch alle uitspraken van de Reclame Code Commissie en het College van Beroep per e-mail ontvangen? Vraag een RSS-feed aan via de website en u mist geen enkele uitspraak.


 


Afhandeling van klachten in cijfers


In het afgelopen kwartaal (juli tot en met september) zijn in totaal 733 klachten ontvangen, dat zijn er iets meer dan vorig jaar (725). Tot nu toe loopt 2014 qua aantal klachten ongeveer gelijk aan 2013.


Hieronder ziet u een overzicht van de afhandeling van klachten in het 3e kwartaal (Q3) van 2014 (vergeleken met het 3e kwartaal van vorig jaar):
Lees verder


Voorzittersbeslissingen
Er werden in het afgelopen kwartaal 227 beslissingen zelfstandig genomen door de voorzitter van de Reclame Code Commissie. De voorzitter doet dit als is hij van oordeel is dat de klacht de Commissie aanleiding zal geven een aanbeveling te doen of dat de Commissie de klacht zal afwijzen.
Lees verder


Reclame Code Commissie (RCC)
De Reclame Code Commissie nam in het 3e kwartaal van 2014 in totaal 88 beslissingen.
Lees verder


 


College van Beroep (CvB)
Het College van Beroep deed in het afgelopen kwartaal 4 uitspraken. Het College heeft 2 aanbevelingen van de RCC bevestigd, 1 afwijzing van de RCC vernietigd (en dus alsnog strijd met NRC geconstateerd) en 1 tussenbeslissing genomen. In 2014 heeft het College van Beroep in de eerste 3 kwartalen 15 keer de beslissing van de RCC bevestigd en 5 keer (deels) vernietigd.
Zie de grafiek hieronder voor een overzicht van de door het College genomen beslissingen van januari tot en met september (Q1-Q3) 2014.
Compliance en het effect van zelfregulering


De Afdeling Compliance gaat na of de adverteerder gevolg geeft aan de uitspraak van de (voorzitter van de) RCC of het CvB. De beoordeling door de Afdeling Compliance blijft beperkt tot de constatering of een reclame-uiting waarover een aanbeveling is gedaan, wordt ingetrokken of gewijzigd.
Lees meer


Cijfers
De afdeling Compliance is na het 3e kwartaal van 2014 momenteel in 10 van de 255 dossiers waarin (na bezwaar/beroep) een overtreding van de NRC is geconstateerd nog in afwachting van een reactie van de adverteerder dat hij de reclame-uiting niet meer zal gebruiken/verspreiden dan wel zal aanpassen.
Lees meer


 


Agenda
In de agenda ziet u wanneer de zittingen zijn gepland van de Reclame Code Commissie en het College van Beroep.
Rond de feestdagen sluit het bureau van de Stichting Reclame Code haar deuren van donderdag 25 december 2014 tot en met vrijdag 2 januari 2015.
Mocht u in de toekomst deze nieuwsbrief niet meer willen ontvangen, dan kunt u zich onderaan deze nieuwsbrief afmelden.


 
 
 Raadpleeg onze
 website voor
 meer informatie
 over de SRC.
  • Gegevens wijzigen
  • Afmelden
     nieuwsbrief

  • Contact

Uitspraken via RSS-feed
Wist u dat u alle uitspraken van de Reclame Code Commissie en het College van Beroep kunt raadplegen via de uitsprakendatabase op www.reclamecode.nl. U kunt zich hier (gratis) abonneren op de Feed.


COPYRIGHT © 2014 | WWW.RECLAMECODE.NL | DISCLAIMER

Reclamecode.nl

Categories: Media advertising agency
Age: 14 until 18 year 19 until 30 year 31 until 64 years

Deel deze nieuwsbrief op

© 2018