Nieuwjaarsgroet en hoogtepunten 2017

1 year ago


Text only:

Januari 2018
Lees deze nieuwsbrief in je browser


Patricia Heijdenrijk-Can volgt Monica van Berkum op als directeur-bestuurder van Pharos


Patricia Heijdenrijk-Can heeft per 1 januari 2018 Monica van Berkum opgevolgd als directeur-bestuurder van Pharos, expertisecentrum gezondheidsverschillen. Patricia is sinds 2016 als adjunct directeur werkzaam bij Pharos. Zij heeft inmiddels ruime ervaring met de inhoudelijke portefeuilles van Pharos, gericht op het terugdringen van de grote gezondheidsverschillen en verbeteren van kwaliteit, effectiviteit en toegankelijkheid van zorg en ondersteuning voor laagopgeleiden en migranten.
Lees verder

Een greep uit de hoogtepunten in 2017


Ondersteuningsprogramma Gezondheid Statushouders


Ondersteuningsprogramma en het Kennisdelingsprogramma Gezondheid Statushouders kwam in 2017 goed op stoom. Er is veel gedaan om gemeenten en (zorg)professionals te helpen bij het opzetten van een integrale, samenhangende en preventieve aanpak rondom welzijn en gezondheid van statushouders. In het najaar verscheen het inspiratiemagazine met o.a. tips, handreikingen en ervaringsverhalen. Het programma loopt nog door tot juli 2018. 


Gezond in... 164 gemeenten 


Het stimuleringsprogramma Gezond in…, dat GIDS-gemeenten adviseert bij het versterken van hun lokale aanpak van gezondheidsachterstanden, wordt na 2017 met vier jaar verlengd. “De ondersteuning van gemeenten door Pharos/Platform31 is effectief gebleken. Het programma, en de integrale aanpak van gezondheidsachterstanden, heeft onder gemeenten en wethouders een breed draagvlak en positieve waardering. Het is goed om de energie en aandacht bij gemeenten en hun stakeholders vast te houden en verder uit te bouwen,” aldus voormalig staatssecretaris Van Rijn in zijn brief aan de Tweede Kamer over vervolg van dit programma.
Het programma organiseerde in 2017 twee grote landelijke bijeenkomsten: de Landelijke studiedag 'Boost' de verandering’ op 21 juni en een landelijk congres op 22 november. Daarnaast werden in co creatie met gemeenten diverse regiobijeenkomsten georganiseerd, o.a. in Friesland en in de regio Rijnmond. Op het online platform www.gezondin.nu vindt u o.a. praktische instrumenten en inspirerende praktijkvoorbeelden.


Handboek 'Ik heb diabetes, wat kan ik doen?' - in ringband of online


Het handboek 'Ik heb diabetes, wat kan ik doen?' is voor diabetespatiënten die behoefte hebben aan eenvoudige uitleg over diabetes. Denk hierbij aan laaggeletterden, migranten, ouderen en lager opgeleiden.
Het handboek (in ringband)  is nu ook digitaal beschikbaar, in twee vormen:


Handboek 'Ik heb diabetes, wat kan ik doen?', online (doorbladerbaar)
Handboek 'Ik heb diabetes, wat kan ik doen?', pdf voor print


Nieuwe kaart en brochure meisjesbesnijdenis


Meisjesbesnijdenis is bij wet verboden in Nederland. Maar toch lopen jaarlijks naar schatting tussen de 40 à 50 in Nederland woonachtige meisjes een reëel risico om besneden te worden, vooral bij bezoek aan het land van herkomst. Pharos ontwikkelde een nieuwe wereldkaart prevalentie vrouwelijke genitale verminking (vgv) en brochure.
Nieuwe Wereldkaart vgv Nieuwe brochure vgv
Methode 'Aan de Slag' succes!


Aan de Slag is een succesvolle methode om bewoners van asielzoekerscentra te betrekken bij vrijwilligerswerk in de gemeente. Naast Utrecht en Nijmegen, zijn er al in 27 gemeenten lokale Aan de Slag teams actief. Team Heerlen, Hoogeveen en Alkmaar lukte het om binnen minder dan een jaar meer dan 300 matches te realiseren waarin AZC-bewoners werden gekoppeld aan vrijwilligerswerk. Wilt u nieuwkomers ook betrekken bij uw vrijwilligersactiviteiten? Kijk dan op AandeSlag.info voor meer informatie en neem contact met ons op.
'Wereldreizigers' ondersteunt sociaal-emotionele ontwikkeling van nieuwkomerskinderen


De door Pharos ontwikkelde lesmethode Wereldreizigers is geschikt voor de midden- en bovenbouw van het basisonderwijs. Wereldreizigers richt zich op op de sociaal-emotionele ontwikkeling van nieuwkomerskinderen. Het eerste exemplaar van Wereldreizigers werd door Bram Tuk overhandigd aan juf Kiet, bekend van de documentaire ‘De kinderen van juf Kiet’. De lesmethode bestaat uit een docentenboek en werkmappen voor leerlingen en is te bestellen via de webshop voor respectievelijk  €34,95 en €4,95. 


Migranten of laagopgeleiden succesvol berekken bij je patiëntenorganisatie. Hoe doe je dat?


In de afgelopen jaren heeft Pharos patiëntenorganisaties en cliëntenraden geadviseerd over het betrekken van mensen met lage sociaal-economischte status en migranten bij hun werk. Met een aantal organisaties en raden zijn projecten uitgevoerd, bijeenkomsten georganiseerd en trainingen verzorgd. Zij vertellen op de website over hun aanpak en de samenwerking met Pharos.

Casussen uit achterstandswijken ondersteunen huisartsen


Hoe helpt u als huisarts patiënten in een achterstandssituatie? Met een aantal fictieve casussen schetst Pharos de complexe problematiek van deze patiënten, bedoeld om huisartsen te ondersteunen hen te helpen om gezond te leven. De casussen gaan over preventief handelen, inzetten van interventies, afstemming en aanpassing van communicatie op de patiënt en samenwerking in de wijk.


De verhalen achter een beeldverhaal - de totstandkoming van eenvoudig voorlichtingdmateriaal


Hoe krijgen we voor elkaar dat er meer eenvoudig voorlichtingsmateriaal over opvoeden en gezondheid beschikbaar komt voor de praktijk? Door meer samen te werken en van elkaar te leren! Dat dit kan, hebben we het afgelopen jaar laten zien op het minisymposium De verhalen achter een beeldverhaal: vertegenwoordigers van drie organisaties vertelden over de samenwerking met Pharos aan een concreet eindresultaat, een beeldverhaal voor laaggeletterde cliënten.


Statushouders ontvangen certificaat 'Sleutelpersoon Gezondheid Statushouders'


In 2017 ontving een grote groep sleutelpersonen het certificaat ‘Sleutelpersoon gezondheid statushouder’. Sleutelpersonen kunnen gemeenten helpen om statushouders te bereiken en te betrekken bij gemeentelijke activiteiten. Maar ook bij beleidsontwikkeling of plannen van aanpak. Ook professionals in preventie, zorg en welzijn hebben baat bij de voorlichtende en adviserende rol van sleutelpersonen. Lees meer over de rol van sleutelpersonen.


Pharos trainingsaanbod


Ook in 2018 kunt weer bij Pharos terecht voor in- en outcompany trainingen, zie het trainingsaanbod op onze site. Zo kunt u zich nog inschrijven voor de (gratis) trainingen ‘Heldere voorlichting over depressie’ op maart, speciaal voor zorgverleners en welzijnswerkers in de 0e, 1e en 2e lijn die in hun praktijk veel te maken krijgen met laaggeletterden. Laaggeletterdheid leren herkennen? Weten hoe u uw communicatie over depressie beter kunt laten aansluiten op het scholings- en taalniveau van de cliënt? Gebruik maken van beeldmateriaal? Kijk dan bij onze trainingen met open inschrijving.
 


Agenda


22 januari 2018
Symposium we-health: Samen Slim Gezond
21 februari, 10 april en 12 juni 2018
Werkend in de zorg? Deel je kennis en ervaring over culturele diversiteit
6 februari 2018
Zero tolerance day fgm 2018 - Building Bridges: Tussen Voorkomen en Vervolgen
Copyright © 2018 Pharos, All rights reserved.
Deze nieuwsbrief ontvangt u omdat u als abonnee bij Pharos geregistreerd staat.
Adresgegevens:
PharosArthur van Schendelstraat 620Utrecht, UT 3511 MJ Netherlands
Add us to your address book
Uw gegevens inzien en bijwerken of uitschrijven voor deze nieuwsbrief.

Pharos.nl

Categories: Health | Welfare
Age: 65 and older 31 until 64 years 19 until 30 year 14 until 18 year 7 until 13 year

Deel deze nieuwsbrief op

© 2019