Nieuws ChristenUnie/SGP Den Haag

1 year ago


Text only:

View this email in your browser
Nieuwsbrief raadsfractie ChristenUnie/SGP Den Haag
Jaargang 4, nummer 2, zomer 2017
Overlast ondergrondse containers
De ChristenUnie/SGP zet zich al lang in voor een stevige aanpak van overlast van ondergrondse containers. Dat gaat zowel over een harde en inventieve aanpak tegen de rommel die er naast wordt gezet, als voor een beter plaatsingsbeleid. Het is namelijk ongehoord op welke manier we mensen soms opzadelen met een heel rijtje containers vlak voor hun deur of slaapkamerraam. Lees hiermeer over ons pleidooi en voorstellen, die gelukkig voor een groot deel zijn aangenomen.
Wonen in Den Haag
De ChristenUnie/SGP wil een stad die aantrekkelijk blijft voor gezinnen. Ineen stad die groeit is dat een grote uitdaging. We hebben de afgelopen tijd onvermoeibaar gestreden voor gezinsvriendelijke woningen maar ook voor betaalbare huurwoningen voor nu en later. Lees hiermeer over wonen.
Zorg
De zorg in Den Haag kan beter én sneller worden gegeven. De ChristenUnie/SGP heeft daarom gevraagd om organisaties als het Leger des Heils een grotere rol te geven bij indicatiestelling. Zij kunnen dit beter en sneller dan ambtenaren op het stadhuis. Ook komt er dankzij de ChristenUnie/SGP meer maatwerk. Daarnaast blijft het zorgelijk dat er het afgelopen jaar wéér zorggeld op de plank is blijven liggen
Voor een duurzaam Den Haag
13 juni hebben raadsleden van 8 fracties, waaronder de ChristenUnie/SGP, samen een Klimaatpact ondertekend. Daarnaast hebben we bij de algemene beschouwingen een tweetal moties ingediend: één om voedselverspilling tegen te gaan en één om de mogelijkheden tot slimmere energie-opslag de onderzoeken.
Straatintimidatie
Na verschillende malen een verbod op straatintimidatie te hebben bepleit, is het eindelijk met een meerderheid gelukt de burgemeester aan het werk te zetten om samen met maatschappelijke organisaties te komen met een Haagse aanpak tegen dit soort gedrag.
 
Scheveningen Haven
We moeten zuinig zijn op onze enige haven. Daar knokt de ChristenUnie/SGP al jaren voor. Gelukkig is er een kentering in het beleid, maar de haven is helaas al erg vol gebouwd. En we moeten altijd nog blijven opletten. Pieter Grinwis: “Onlangs nog werd de haven aangewezen als zoekgebied van nota bene een casino! Als we de haven willen laten floreren moet hieraan een halt worden toegeroepen.” Daarom heeft de ChristenUnie/SGP gevraagd te stoppen met het toestaan van niet-havengebonden bedrijven.  Helaas leverde dit geen meerderheid op.
Bijdrage Algemene beschouwingen
Op 6 juli hield de raad haar algemene beschouwingen. De volledige bijdrage, getiteld ‘Bouwen én bewaren’, van Pieter Grinwis kunt u hierlezen.
Schriftelijke vragen
Naast al het mondelinge raadswerk stellen we ook schriftelijk zaken aan de orde. Kijk hier voor alle onderwerpen. Heeft u zelf iets waar u tegenaan loopt? Laat het ons weten!
Gemeenteraadsverkiezingen 2018
Op 21 maart 2018 zijn de gemeenteraadsverkiezingen. De ChristenUnie/SGP is ook volop bezig met het schrijven van een programma en het opzetten van de campagne. Wilt u een actieve bijdrage leveren aan de campagne, uw expertise beschikbaar stellen aan de verkiezingsprogrammacommissie of wilt u op de kandidatenlijst? Meld u aan via christenunie/sgp@denhaag.nl
Tot slot wenst de ChristenUnie/SGP-fractie u een mooie, gezegende en ontspannende zomer toe!
Gemeenteraadsfractie ChristenUnie/SGP
Bezoekadres: Spui 70
Postadres: Postbus 19157
2500 CD  Den Haag
E: christenunie/sgp@denhaag.nl
T: 070-7525403
Copyright © ChristenUnie/SGP Den Haag. All rights reserved.
U ontvangt deze e-mail als lid van de ChristenUnie of SGP, of als belangstellende.
This email was sent to newsletter@newslettercollector.com
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences
ChristenUnie/SGP Den Haag · Postbus 19157 · The Hague, Zh 2500 CD · Netherlands

Christenunie.nl

Categories: Politics | Political Party
Age: 19 until 30 year 31 until 64 years 65 and older

Deel deze nieuwsbrief op

© 2019