Loading...

Nieuws ChristenUnie/SGP Den Haag

By Christenunie.nl received 1 year ago

Categories: Politics | Political Party
Age: 19 until 30 year 31 until 64 years 65 and older
  • Html
  • Text
View this email in your browser
Nieuwsbrief raadsfractie ChristenUnie/SGP Den Haag Jaargang 4, nummer 3, najaar 2017
Save the date Woensdag 10 januari 2018 is er een gezamenlijke avond van de ChristenUnie en SGP. Hierbij zullen het verkiezingsprogramma en de kandidatenlijst voor de verkiezingen worden vastgesteld, is de campagne-kick-off en de nieuwjaarsborrel. Nadere informatie volgt nog, maar reserveert u de datum vast!
Betaald parkeren
Vanaf 30 november geldt betaald parkeren in de Scheveningse wijken Havenkwartier, Geuzenwijk en Statenkwartier. De ChristenUnie/SGP is niet tevreden over de wijze waarop en de snelheid waarmee dat is ingevoerd. Daarom heeft de fractie verschillende moties ingediend. Lees hier verder. Op verzoek van de ChristenUnie/SGP gaat er de komende weken nog niet strak gehandhaafd worden op betaald parkeren en gaat de wethouder met scholen en ondernemers in gesprek hoe zij tegemoet kunnen worden gekomen in hun parkeerkosten. Den Haag moet immers een fijne stad zijn om te wonen en te werken.
Armoede
Ondanks dat het economisch weer beter gaat met onze stad, komt armoede onder met name kinderen veel voor. Reden om bij de begrotingsbehandeling een inspiratienota in te dienen om het armoedebeleid te verbeteren. Pieter Grinwis: “Het armoedebeleid kan en moet beter. Smartphones, laptops, winterkleding, schoolspullen, fietsen: steeds als er geldt vrijkomt wordt er weer een nieuw project in het leven geroepen om armoede, met name onder kinderen, te bestrijden. En dat armoedebestrijding onder gezinnen met kinderen nodig is staat buiten kijf: 22 procent van de Haagse kinderen groeit immers op in armoede, dus het is goed dat het college hier aandacht voor heeft. Maar nu stuurt de gemeente behoorlijk betuttelend op welk product, hoe duur, waar moet worden gekocht. Dat moet én kan anders en beter.”
Aandelen Eneco
De ChristenUnie/SGP heeft zich de afgelopen tijd ingezet voor behoud van de aandelen in handen van de gemeente in energiebedrijf Eneco. Samen met CNV en Greencrowd lanceerde de fractie de site www.enecoblijftvanons.nl. In zowel de commissievergadering als de raadsvergadering heeft de fractie haar standpunt duidelijk gemaakt: het publieke en strategische belang is té groot om Eneco nu te verkopen.  Een meerderheid van de aandeelhoudende gemeenten heeft het principebesluit genomen om wel te verkopen. De komende maanden zal er daarom worden onderhandeld met potentiële kopers. De ChristenUnie/SGP heeft ervoor gezorgd dat ook de belangen van de niet-verkopende gemeenten, waar Den Haag dus bij hoort, behartigd zullen worden.
Campagne
Nog minder dan vier maanden en dan gaat Den Haag naar de stembus voor de gemeenteraadsverkiezingen. Er wordt hard gewerkt om een mooie campagne neer te zetten, zodat het onderscheidende geluid van de ChristenUnie/SGP ook na 21 maart 2018 blijft klinken en versterkt wordt in de Haagse raad. Om dat zo goed mogelijk te doen hebben we uw hulp hard nodig! Wil je meedoen met campagneacties? Helpen bij met het maken van mooie flyers? Of weten hoe je mensen in jouw buurt, kerk of omgeving enthousiast kan maken voor de ChristenUnie/SGP? Stuur dan een mailtje naar campage@denhaag.christenunie-sgp.nlen kijk hoe u betrokken kunt raken. Als elk lid 20 mensen op de ChristenUnie/SGP laat stemmen, verdubbelen we ons zetelaantal!
Begroting
Bij de laatste begroting van dit college heeft de ChristenUnie/SGP gesproken over het debacle  cultuurpaleis (OCC), Eneco, het armoedebeleid en de grote uitgaven die worden gedaan voor de viering van 200 jaar Scheveningen als badplaats. Pieter Grinwis: “Het is natuurlijk prachtig om 200 jaar badplaats Scheveningen te vieren, laat dat voorop staan. Maar €4,5 miljoen belastinggeld in één jaar verbrassen aan vuurwerk, champagne en kekke filmpjes? Dat vindt mijn fractie echt too much.” Lees de hele begrotingsbijdrage hier.
Schriftelijke vragen
Naast al het mondelinge raadswerk stellen we ook schriftelijk zaken aan de orde. Kijk hier voor alle onderwerpen. Heeft u zelf iets waar u tegenaan loopt? Laat het ons weten!
Week van het Leven
4 december organiseert de ChristenUnie samen met de VBOK een symposium ‘Onbedoelde zwangerschap en de kerk. Blijdschap? Schaamte? Abortus?’
Het wetenschappelijk instituut van de SGP organiseert 7 december een thema-avond‘Nieuwe taboes – Over seksuele druk onder tieners.
Op zaterdag 9 december vindt vanaf 12.00 uur demars voor het leven plaats op het Malieveld in Den Haag.
Gemeenteraadsfractie ChristenUnie/SGP
Bezoekadres: Spui 70
Postadres: Postbus 19157
2500 CD  Den Haag
E: christenunie/sgp@denhaag.nl
T: 070-7525403
Copyright © ChristenUnie/SGP Den Haag. All rights reserved.
U ontvangt deze e-mail als lid van de ChristenUnie of SGP, of als belangstellende.

This email was sent to newsletter@newslettercollector.com
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences
ChristenUnie/SGP Den Haag · Postbus 19157 · The Hague, Zh 2500 CD · Netherlands

Share this newsletter on

Loading...

Related newsletters

© 2019