Nieuws ChristenUnie/SGP Den Haag

2 years ago


Text only:

View this email in your browser
Nieuwsbrief raadsfractie ChristenUnie/SGP Den Haag
Jaargang 3, nummer 3, kerst 2016
Prostitutie
De afgelopen weken is er in de Haagse gemeenteraad veel gesproken over de prostitutie in onze stad. Wij hebben alles in het werk gesteld om recht te doen aan de vrouwen en mannen in de prostitutie. Door onze inzet gaat er een aanpak komen om mensenhandel onder raamprostituees beter tegen te gaan. Lees hier meer over onze inbreng.
Waardig oud worden
In november bracht ChristenUnie-leider Gert-Jan Segers, omroepbaas Jan Slagter en ouderenbond KBO-PCOB een aanzet voor een  ‘Zilveren stembusakkoord’ naar buiten, waarmee zij pleiten voor een samenleving waarin ouderen een volwaardige plaats hebben. Fractievertegenwoordiger Bert Jan Urban riep op tot een lokale vertolking van het initiatief.
Verkeer Scheveningen en Soestdijkseplein
In november kwam het college met de langverwachte verkeersvisie Scheveningen. De ChristenUnie/SGP vindt dat er te weinig aandacht is voor de verkeersproblemen op de Westduinweg. Na lang aandringen van Pieter Grinwis wordt het Soestdijkseplein overzichtelijker en veiliger gemaakt voor met name fietsers
Maatschappelijke opvang
Op verzoek van de ChristenUnie/SGP komt het college binnenkort met een plan van aanpak, in overleg met het Leger des Heils en de Kesslerstichting, om ervoor te zorgen dat de doorstroom vanuit de daklozenopvang  naar een reguliere woning weer op gang komt. Vanwege een tekort aan woningen is deze doorstroom gestagneerd.
Personalia
In september hebben we afscheid genomen van fractievertegenwoordiger en beleidsmedewerker Anil Kumar. Hij wordt vervangen door:
Simon Fritschij, hij is onze nieuwe  beleidsmedewerker.
Harmjan Vedder, hij is geïnstalleerd als fractievertegenwoordiger.
Schriftelijke vragen
Naast al het mondelinge raadswerk stellen we ook schriftelijk zaken aan de orde. Kijk hier voor alle onderwerpen. Heeft u zelf iets waar u tegenaan loopt? Laat het ons weten!
Overige bijdragen en resultaten
- Lees hier de begrotingsbijdrage
Schuldhulpverlening
- Toegankelijkheid evenementen mindervaliden
- Bezuiniging Buurtcentrum De Mussen
- Overdragen marktvergunning
Betrokken raken?
Wil je actief worden binnen de ChristenUnie/SGP? Meld je dan aan via christenunie/sgp@denhaag.nl We gaan graag met je in gesprek!
Jaarwisseling
De ChristenUnie/SGP heeft in de Gemeenteraad aandacht gevraagd voor de samenwerking met salafistische organisaties rondom de inzet van vrijwilligers die de politie helpen tijdens de jaarwisseling. De gemeente moet de werving van deze vrijwilligers zelf ter hand nemen, zodat iedereen zich senang kan voelen in de wijk tijdens de jaarwisseling.
Gemeenteraadsfractie ChristenUnie/SGP
Bezoekadres: Spui 70
Postadres: Postbus 19157
2500 CD  Den Haag
E: christenunie/sgp@denhaag.nl
T: 070-7525403
Copyright © ChristenUnie/SGP Den Haag. All rights reserved.
U ontvangt deze e-mail als lid van de ChristenUnie of SGP, of als belangstellende.
This email was sent to newsletter@newslettercollector.com
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences
ChristenUnie/SGP Den Haag · Postbus 19157 · The Hague, Zh 2500 CD · Netherlands

Christenunie.nl

Categories: Politics | Political Party
Age: 19 until 30 year 31 until 64 years 65 and older

Deel deze nieuwsbrief op

© 2019