Nieuwsbrief #1 - juni 2018

7 months ago


Text only:

View this email in your browser
Nieuwsbrief ChristenUnie/SGP Den Haag
Jaargang 5, nummer 3, juni 2018
Sinds de gemeenteraadsverkiezingen is er het nodige gebeurd in lokaal politiek Den Haag. Er is een nieuw stadsbestuur gevormd. Gisteren is de nieuwe wethoudersploeg geïnstalleerd. De coalitie bestaat uit de vier grootste fracties van de raad: Groep de Mos, VVD, D66 en GroenLinks. En ook onze eigen fractie is weer op volle oorlogssterkte.
Op 19 april zijn Judith Klokkenburg en Koen van Haeften geïnstalleerd als fractievertegenwoordiger. Dit betekent dat zij in commissievergaderingen namens de fractie het woord mogen voeren. Met die installatie, en natuurlijk met beleidsmedewerker Simon Fritschij, is het fractieteam weer compleet! Voor een verdeling van thema’s per fractielid, zie de website
Naast de kernfractie is ook de steunfractie de afgelopen week voor het eerst bij elkaar gekomen. Deze groep van acht mensen ondersteunen de kernfractie bij hun dagelijkse werkzaamheden. Alle mensen uit het fractieteam en uit de steunfractie stonden op de kandidatenlijst bij de verkiezingen van maart jl. Om de (steun)fractie heen bouwen we aan een netwerk van betrokken deskundigen, die ons waar nodig kunnen en willen bijstaan bij het werk voor onze mooie stad in de raad. Tijdens een netwerkavond op 23 april hebben we onder andere hierover met een aantal van u doorgesproken. U bent met uw expertise en kennis van de buurt waar u woont van harte welkom in dit netwerk (lees hier verder).
Hieronder vindt u een foto van de volledige fractie:
             
v.l.n.r.: Ko van Wingerden, Alette Paul, Judith Klokkenburg, Koen van Haeften, Linda Miedema, Pieter Grinwis, Sarah Gerssen, Arnout Verheij, Samilia Appiah, Johan Hofland, Simon Fritschij en Harmjan Vedder.
Coalitieakkoord
Vorige week dinsdag presenteerden Groep de Mos, VVD, D66 en GroenLinks hun coalitieakkoord 'Den Haag, Stad van Kansen en Ambities.' Wij zijn blij dat diverse van onze aangenomen moties en andere punten terug te vinden zijn in het akkoord. Bijvoorbeeld een stevigere aanpak van mensenhandel, bestrijding van eenzaamheid onder ouderen, 30% sociale woningbouw bij alle nieuwbouw, meer geld voor verkeersveiligheid en beter luisteren naar bewoners bij invoering betaald parkeren. Maar zijn minder positief over de verkoop van de aandelen Eneco, het feit dat er geen einde aan de raamprostitutie komt in Den Haag, en het ontbreken van aandacht voor thuiszorg en dagbesteding, maar ook de waarde van kerken en andere religieuze gemeenschappen voor Den Haag wordt niet genoemd.
Onze hele reactie op het akkoord, persbericht over de financiële zorgen bij het akkoord, én de bijdrage die Pieter Grinwis gisteren hield tijdens het debat over het coalitieakkoord, zijn terug te vinden op onze website. We zijn ook benieuwd naar uw reactie op het akkoord. Dus heeft u iets gemist, of bent u juist erg enthousiast over een coalitieafspraak, laat het ons weten en mail naar christenunie/sgp@denhaag.nl.
Eerste resultaten
De afgelopen weken zijn er al een aantal gevoelige debatten gevoerd in de gemeenteraad. Zo spraken we drie weken terug over de barbaarse steekpartij op het Johanna Westerdijkplein op Bevrijdingsdag en over de buitenlandse financiering van moskeeën, in het bijzonder de As-Soennah moskee. Hier vindt u de bijdrage terug bij het debat over de steekpartij, en hier de bijdrage over de As-Soennah moskee. Bij dit laatste debat heeft de ChristenUnie/SGP een motie aangenomen gekregen om als gemeente geen subsidie meer te geven aan de As-Soennah moskee. Tijdens deze vergadering kreeg Pieter Grinwis het ook voor elkaar dat er overleg komt met de Scheveningers over een waardige plek voor het Tonnenmonument.                  
Experts gezocht!
Als kernfractie en steunfractie maken we ook graag gebruik van de kennis en expertise van onze leden. Dus heeft u, al dan niet beroepsmatige, expertise rondom een specifiek thema, is er een onderwerp waar u graag eens over zou willen doorpraten met de fractie of vindt u dat er iets beter kan in uw straat, wijk of buurt, dan komen wij graag met u in gesprek! U kunt dit doen door te bellen met de fractie (070-752 5403) of te mailen naar christenunie/sgp@denhaag.nl.
Schriftelijke vragen
De afgelopen weken heeft de ChristenUnie/SGP voor verschillende onderwerpen aandacht gevraagd door schriftelijke vragen, hier een overzichtje:
- Samen met bewoners pleiten we al langer tegen de uitbreiding van de Galvanischool. Onze eerste vragen in deze raadsperiode gingen dan ook over deze uitbreiding.
- Naar aanleiding van verschillende ongelukken stelden we vragen over de verkeersveiligheid op de Koningin Emmakade en de Waldeck Pyrmontkade
- In april riepen we in vragen op voor een snellere OV-verbinding naar Scheveningen Haven
- In mei stelden we vragen om te komen tot een betere overgang in zorg van jongeren met een verstandelijke beperking die 18 jaar worden
- Voorafgaand aan de debatten over buitenlandse financiering van buitenlandse moskeeën stelden we deze vragen
- Samen met de Partij voor de Dieren vroegen we aandacht voor het zwerfafval op de Steijnlaan
- Met de PVV stelden we vragen over de overlast van shishalounge Carte Blanche
- Met D66 zetten we ons in voor een betere toegankelijkheid van Festival Classique
- Met een grote groep partijen hebben we vragen gesteld na de ondergang van The Hague Institute for Global Justice
Ook een idee voor schriftelijke vragen? Laat het ons weten! Mail naar christenunie/sgp@denhaag.nl
Gemeenteraadsfractie ChristenUnie/SGP
Bezoekadres: Spui 70
Postadres: Postbus 19157
2500 CD  Den Haag
E: christenunie/sgp@denhaag.nl
T: 070-7525403
Copyright © ChristenUnie/SGP Den Haag. All rights reserved.
U ontvangt deze e-mail als lid van de ChristenUnie of SGP.
This email was sent to newsletter@newslettercollector.com
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences
ChristenUnie/SGP Den Haag · Postbus 19157 · The Hague, Zh 2500 CD · Netherlands

Christenunie.nl

Categories: Politics | Political Party
Age: 19 until 30 year 31 until 64 years 65 and older

Deel deze nieuwsbrief op

© 2019