Loading...

Nieuwsbrief #4 - augustus 2018

By Christenunie.nl received 1 year ago

Categories: Politics | Political Party
Age: 19 until 30 year 31 until 64 years 65 and older
  • Html
  • Text
View this email in your browser
Nieuwsbrief ChristenUnie/SGP Den Haag Jaargang 5, nummer 4, augustus 2018
Midden in deze warme en droge zomer is het weer tijd voor een nieuwsbrief vanuit de gemeenteraadsfractie van de ChristenUnie/SGP. In de weken voor het zomerreces is er veel besproken in de gemeenteraad, waarover we u informeren in deze nieuwsbrief. Ook bereikte ons het verdrietige bericht dat Leen van Popering is overleden. Hij was in 1982 het eerste raadslid namens onze gecombineerde raadsfractie. 
Een goede zomer en een hartelijke groet van de gemeenteraadsfractie.
In memoriam
De ChristenUnie/SGP Den Haag heeft met verdriet kennisgenomen van het overlijden van Leen van Popering. Van 1982-1990 was hij het eerste raadslid voor de SGP/GPV/RPF in onze stad. Hij heeft zich in zijn raadsperioden met hart en ziel ingezet voor een christelijk politiek geluid in onze stad. We herinneren hem als een plichtsgetrouw en toegewijd man. Wij wensen zijn vrouw en verdere familie Gods troostende nabijheid toe.
Barbaarse steekpartij op Bevrijdingsdag
In de vorige nieuwsbrief verwezen wij al kort naar de bijdrage van de ChristenUnie/SGP bij het debat over de moordaanslag op Bevrijdingsdag. Inmiddels is duidelijk dat het Openbaar Ministerie Malek F. verdenkt van poging tot moord met mogelijk terroristisch oogmerk. Dit bevestigt eens te meer dat de communicatie over mogelijke terreur in onze stad zorgvuldig en duidelijk moet zijn.
Duurder Onderwijs- en Cultuur Complex (OCC)
Na jarenlang gesoebat, wordt er nu gebouwd aan een nieuw cultuurcomplex op het Spuiplein. En wat we allemaal vreesden, is uitgekomen: het cultuurpaleis wordt €31 miljoen euro duurder dan begroot. Pieter Grinwis: “Nu er een groot cultuurcomplex wordt gebouwd, moet dat natuurlijk goed gebeuren. Maar met dit voorstel gaat té veel geld naar de bouwer om maar van de ontstane geschillen af te komen. En ook al wordt er zoveel geld uitgetrokken, nog steeds krijgen we geen ideale concertzaal: de beweegbare vloer ontbreekt evenals een concertorgel. Daarom heb ik tegen dit voorstel gestemd.” Een motie van de ChristenUnie/SGP om na deze extra €31 miljoen niet méér geld aan het project uit te geven, werd aangenomen.
Toegankelijk Den Haag voor mensen met een beperking
Fractievertegenwoordiger Judith Klokkenburg heeft een toegankelijk Den Haag voor mensen met een beperking als één van haar speerpunten gekozen. “Er zijn nog te veel plekken waar mensen met een beperking niet kunnen komen. Dat kan en moet echt beter. Laten we hen zo veel mogelijk helpen om zelfstandig te kunnen participeren!” Een maatregel die daarbij helpt is een fietsparkeersticker, waardoor mensen met een beperking hun fiets overal dichtbij kunnen stallen. Lees er meer over op onze site.
Koester het Haags mobiel erfgoed
Hoewel de ChristenUnie/SGP de maatregelen om de Haagse lucht schoner te krijgen van harte steunt, willen we voorkomen dat hiermee onbedoeld het bezit en recreatief gebruik van oldtimers en Puchs de das om wordt gedaan. Daarom hebben we een motie ingediend om dit te voorkomen. De wethouder heeft aangegeven met iedereen in gesprek te gaan als ze haar plannen voor een betere luchtkwaliteit gaat opstellen. Daarom hebben we de motie aangehouden. Tijdens deze raadsvergadering zijn drie andere moties van de ChristenUnie/SGP om de luchtkwaliteit in onze stad te verbeteren wel aangenomen.  
Verkoop Eneco-aandelen
Afgelopen oktober stemde een meerderheid van de gemeenteraad tegen de verkoop van de Eneco-aandelen. Na de verkiezingen van 21 maart jl. zijn de politieke verhoudingen veranderd en heeft de nieuwe coalitie er voor gekozen om de aandelen toch te gaan verkopen. Hierover en over de handelwijze van de verantwoordelijk wethouder is een extra raadsvergadering geweest, die u hier kunt terug zien. De ChristenUnie/SGP vindt het onverstandig om Eneco nu te verkopen en heeft daarom vorig jaar al samen met maatschappelijke partners het initiatief genomen om Eneco in publieke handen te houden.
Schriftelijke vragen
De afgelopen weken heeft de ChristenUnie/SGP voor verschillende onderwerpen aandacht gevraagd door schriftelijke vragen, hier een overzichtje:
- Vragen over de herinrichting van de Willem de Zwijgerlaan (juni 2018).
- Vragen over de dienstverlening van Medipoint (juni 2018).
Ook een idee voor schriftelijke vragen? Laat het ons weten! Mail naar christenunie/sgp@denhaag.nl.
Gemeenteraadsfractie ChristenUnie/SGP
Bezoekadres: Spui 70
Postadres: Postbus 19157
2500 CD  Den Haag
E: christenunie/sgp@denhaag.nl
T: 070-7525403
Copyright © ChristenUnie/SGP Den Haag. All rights reserved.
U ontvangt deze e-mail als lid van de ChristenUnie of SGP.

This email was sent to newsletter@newslettercollector.com
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences
ChristenUnie/SGP Den Haag · Postbus 19157 · The Hague, Zh 2500 CD · Netherlands

Share this newsletter on

Loading...

Related newsletters

© 2019