Nieuwsbrief #5 - oktober 2018

3 months ago


Text only:

Nieuwsbrief van de ChristenUnie/SGP Den Haag
View this email in your browser
Nieuwsbrief ChristenUnie/SGP Den Haag
Jaargang 5, nummer 5, oktober 2018
Vertel uw welzijnsverhaal aan de ChristenUnie/SGP
 
De ChristenUnie/SGP is vanwege de door het stadsbestuur aangekondigde miljoenenbezuinigingen op welzijnswerk benieuwd naar verhalen van mensen in onze stad voor wie het welzijnswerk erg belangrijk is. Dus maakt u of één van uw familieleden gebruik van welzijnswerk: bijvoorbeeld door activiteiten in buurthuizen of vrijwilligers die u thuis bezoeken, dan horen we graag van u! Ook als u medewerker of vrijwilliger bent of op een andere manier betrokken bent bij welzijnswerk en zich zorgen maakt over de bezuinigingen horen wij graag uw verhaal. Laat het horen door ons te mailen.
Wilt u meer weten over onze inzet voor welzijnswerk? Lees dan hier verder
Troonrede in de Grote Kerk?
De Grote Kerk is in zwaar weer gekomen. Daarom roept de ChristenUnie/SGP het college op de Protestantse Gemeente te 's-Gravenhage (PGG) te helpen bij het beheer van deze prachtige kerk. Pieter Grinwis: "Zo is het interessant om de activiteiten, die normaal gesproken in de Ridderzaal plaatsvinden, tijdens de verbouwing van het Binnehof in de Grote Kerk te laten plaatsvinden. Met als absoluut hoogtepunt natuurlijk de Troonrede op Prinsjesdag."
In september verscheen ook een bredere visie op de kerkgebouwen in onze stad. Deze Kerkenvisie is op verzoek van de ChristenUnie/SGP opgesteld. Daarover kunt u hier meer lezen. 
 
Mensenhandel Den Haag uit
Mensenhandel is een groot probleem in Den Haag. Mensenhandel gaat over kinderen die worden ingezet als drugsrunner, meisjes die een slavenbestaan hebben als au pair of sekswerker en mannen die worden uitgebuit in kassen of op de bouwplaats. Bijna een kwart van de slachtoffers is minderjarig en een grote groep durft geen aangifte te doen. In Den Haag zijn er 75 geregistreerde gevallen van mensenhandel. We weten dat dit slechts het topje van de ijsberg is. De ChristenUnie/SGP heeft daarom gevraagd om een breed onderzoek naar mensenhandel en een samenhangende aanpak ervan.
Noodklok voor peuters met een taalachterstand
In september luidde fractievertegenwoordiger Judith Klokkenburg de noodklok voor peuters met een taalachterstand. Veel peuters die een taalachterstand hebben en daarmee in aanmerking komen voor 4 dagdelen (bijna) gratis peuteropvang, blijken - sinds de invoering van nieuwe regels dit jaar - de peuterscholen te mijden. Judith heeft de afgelopen maanden ook voorstellen gedaan om het lerarentekort aan te pakken. Hier vindt u meer over haar inzet.
Reactie ChristenUnie/SGP op begroting
In de gemeenteraad staan de herfstmaanden altijd in het teken van de begrotingsbehandeling. Dat is dit jaar niet anders. Onze eerste reactie op de begroting kunt u hier teruglezen. Bij de begrotingsbehandeling zullen wij in elk geval aandacht vragen voor de (waarschijnlijke) vertraging bij de verkoop van Eneco. In een volgende nieuwsbrief zullen we uitgebreider terugblikken op de begrotingsbehandeling.
Schriftelijke vragen
De afgelopen weken heeft de ChristenUnie/SGP voor verschillende onderwerpen aandacht gevraagd door schriftelijke vragen aan het college te stellen. Hier een overzicht:
Vragen over short stay-appartementen in de Lekstraat (augustus 2018).
Vragen over de verkeerschaos na afloop van het Internationaal Vuurwerkfestival (augustus 2018).
Vragen over fietsdiefstal (september 2018). Zie ook bijbehorend artikel op de website. 
Vragen over gemeentelijke aanpak van mensenhandel (oktober 2018).
Vragen met de IslamDemocraten over een intern onderzoek naar financiële belangenverstrengeling bij de gemeente (oktober 2018).
Vragen over werkende armen (september 2018). Zie ook bijbehorend artikel op de website. 
Vragen over Kinderpardongemeente Den Haag (oktober 2018). 
Vragen over Klimaattop naar Den Haag (oktober 2018). Zie ook bijbehorend artikel op de website.
Vragen met de Partij voor de Dieren over problemen met het Spuikwartier (oktober 2018). Zie ook bijbehorend artikel op de website.
Ook een idee voor schriftelijke vragen? Laat het ons weten! Mail naar christenunie/sgp@denhaag.nl.
In deze nieuwsbrief informeren we u over het werk van de ChristenUnie/SGP in de gemeenteraad van Den Haag.  Op onze website en via Facebook en Twitter blijft u ook op de hoogte van ons raadswerk. 
Gemeenteraadsfractie ChristenUnie/SGP
Bezoekadres: Spui 70
Postadres: Postbus 19157
2500 CD  Den Haag
E: christenunie/sgp@denhaag.nl
T: 070-7525403
Copyright © ChristenUnie/SGP Den Haag. All rights reserved.
U ontvangt deze e-mail als lid van de ChristenUnie of SGP.
This email was sent to newsletter@newslettercollector.com
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences
ChristenUnie/SGP Den Haag · Postbus 19157 · The Hague, Zh 2500 CD · Netherlands

Christenunie.nl

Categories: Politics | Political Party
Age: 19 until 30 year 31 until 64 years 65 and older

Deel deze nieuwsbrief op

© 2019