Nieuwsbrief #6 - november 2018

2 months ago


Text only:

View this email in your browser
Nieuwsbrief ChristenUnie/SGP Den Haag
Jaargang 5, nummer 6, november 2018
Terugblik begroting
Afgelopen week heeft de Haagse Gemeenteraad maar liefst vijftien uur vergaderd over de begroting van Den Haag. In deze nieuwsbrief leest u meer over onze inzet bij die begrotingsbehandeling en de voorstellen die wij hebben gedaan.
Voor héél Den Haag
Fractievoorzitter Pieter Grinwis heeft in zijn bijdrage het stadsbestuur opgeroepen oog te hebben voor álle inwoners van Den Haag. Hij gebruikte daarbij de gelijkenis van het verloren schaap en het belang om juist ook te letten op die ene inwoner die uit beeld dreigt te verdwijnen. De volledige tekst van de bijdrage kunt u hier nalezen.
Ondanks veel onduidelijkheid en zorgen over bezuinigingen van het college op welzijnswerk en beschermd wonen heeft de ChristenUnie/SGP uiteindelijk wel ingestemd met de begroting van 2,5 miljard. Daarover zei Pieter Grinwis: "De ChristenUnie/SGP stemt niet zomaar tegen een begroting. Met die 2,5 miljard gebeuren een hoop goede dingen. Tegelijkertijd is er nog wel veel onduidelijk als het gaat om welzijn en beschermd wonen. Mijn stem voor mag het college dan ook beschouwen als een aanmoedigingsprijs."
Huizen zijn om in te wonen, niet om aan te verdienen
De Haagse woningmarkt lijkt volledig op hol geslagen. Afgelopen jaar stegen de huizenprijzen met maar liefst 25%. De markt is bijna volledig drooggekookt. Vooral starters en gezinnen die willen doorstromen zijn de dupe. Tijd voor actie vindt Pieter Grinwis. Daarom diende hij donderdag tijdens de begrotingsbehandeling de discussienota ‘Voor een woonstad met toekomst’ in met tien concrete verbetervoorstellen, vooral gericht op het uitdelen van prikkels die de overspannen woningmarkt nu nodig heeft.
Boter bij de Visafslag
Grote teleurstelling bij de ChristenUnie/SGP was er bij de weigering van het college om financieel over de brug te komen voor de Visafslag. Dit is nodig voor een grondige renovatie die eigenlijk in oktober al had moeten beginnen. Pieter Grinwis: "Ik ben ronduit teleurgesteld in het college en vooral in de verantwoordelijk wethouders Revis en De Mos. Waar is het kloppende hart voor de Scheveningse visafslag en visserij gebleven?" Ons hele bericht en de motie die helaas geen meerderheid haalde kunt u hier vinden.
Voer de strijd op tegen ondermijning
Steeds vaker lees je berichten over schietpartijen op klaarlichte dag of wietplantages en drugsafval midden in woonwijken. Deze vermenging van de onder- en bovenwereld, ondermijning genoemd, vormt ook in Den Haag een groot probleem. Daarom deed Pieter Grinwis afgelopen week drie concrete voorstellen om ondermijning in Den Haag aan te pakken. Helaas werd door de coalitiepartijen tegengestemd, zonder dat er ook maar één inhoudelijk tegenargument was ingebracht. Teleurstellend, maar bij de bespreking van de veiligheidsplannen van het college zal de ChristenUnie/SGP opnieuw aandacht vragen voor dit probleem.
Aanpak lachgas en extra inzet voor de Grote Kerk
Bij de begroting was er brede steun voor twee voorstellen van de ChristenUnie/SGP. Allereerst het voorstel om de verkoop van lachgas in Den Haag tegen te gaan. In april kaartten we dit ook al aan samen met Groep de Mos. Lachgas wordt vooral door jongeren veel gebruikt als genotsmiddel. Naast schadelijke effecten op de gezondheid is er ook veel hinder van lege lachgaspatronen op straat.
Ook de motie die het college oproept zich in te spannen voor het behoud en een gezonde exploitatie van de Grote Kerk werd aangenomen. In oktober en in onze vorige nieuwsbrief vertelden we al dat dit hard nodig is, omdat er problemen waren met de financiering van het onderhoud van het eeuwenoude kerkgebouw.
Sintvoorieder1
Hoewel Sinterklaas zaterdag weer zijn entree maakt, zal hij niet bij ieder gezin langskomen. Gewoon omdat er geen geld voor is. En dat is jammer. Daarom steunen wij de actie van Sintvoorieder1. Zij zamelen cadeaus in voor deze kinderen. Doe je ook mee? Dat kan door een cadeau (+/- €15,-) af te leveren bij onze fractie (Spui 70), indien dit niet mogelijk is kunnen wij het ook bij u ophalen. U kunt dit afstemmen per mail of door te bellen naar 070-7525403. Ook kunt u een gift overmaken naar NL65 RABo 0174 1036 03 t.n.v. gemeenteraadsfractie ChristenUnie/SGP Den Haag o.v.v. Sintvoorieder1. Dit kan tot donderdagochtend 15 november. Dan zal woordvoerder armoede Judith Klokkenburg langs de studio van Den Haag FM gaan om alle cadeaus in te leveren!
In deze nieuwsbrief informeren we u over het werk van de ChristenUnie/SGP in de gemeenteraad van Den Haag. Op onze website en via Facebook en Twitter blijft u ook op de hoogte van ons raadswerk. Indien u ergens tegenaan loopt waar de fractie actie op zou moeten ondernemen of als u een andere vraag hebt, kunt u ons mailen (christenunie-sgp@denhaag.nl). 
Gemeenteraadsfractie ChristenUnie/SGP
Bezoekadres: Spui 70
Postadres: Postbus 19157
2500 CD Den Haag
E: christenunie/sgp@denhaag.nl
T: 070-7525403
Copyright © ChristenUnie/SGP Den Haag. All rights reserved.
U ontvangt deze e-mail als lid van de ChristenUnie of SGP.
This email was sent to newsletter@newslettercollector.com
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences
ChristenUnie/SGP Den Haag · Postbus 19157 · The Hague, Zh 2500 CD · Netherlands

Christenunie.nl

Categories: Politics | Political Party
Age: 19 until 30 year 31 until 64 years 65 and older

Deel deze nieuwsbrief op

© 2019