Nieuwsbrief 7 - december 2018

1 month 30 days ago


Text only:

View this email in your browser
Nieuwsbrief ChristenUnie/SGP Den Haag
Jaargang 5, nummer 7, december 2018
Kerstgroet en uitnodiging Nieuwjaarsborrel
De ChristenUnie/SGP Den Haag kijkt dankbaar terug op het afgelopen verkiezingsjaar waarin 6.129 kiezers ons hun stem toevertrouwden. Wij zien er naar uit om ons ook in 2019 in te zetten voor onze prachtige stad. 
Graag nodigen wij u uit voor onze Nieuwjaarsborrel op donderdag 3 januari in de bovenzaal van Café Pavlov (Spui 173). U bent allen van harte welkom vanaf 20:00. Zou u willen laten weten of u komt?
Wij wensen u goede kerstdagen en veel zegen in 2019!
Uitnodiging voor eindejaarsgift
Er zijn natuurlijk veel goede doelen die we een warm hart toedragen. Stichting De Haven (hulp en zorg aan prostituees) hoort daar zeker bij. Ze moeten het aankomend jaar onverwacht met minder subsidie doen. Wilt u aan deze Haagse stichting denken bij uw eindejaarsgiften?
Oproep om uw woonverhaal te delen
Kunt u, uw zoon of dochter, vrienden of bekenden maar heel moeilijk een betaalbaar huis vinden in onze stad? Vist u steeds achter het net, omdat beleggers de huizen steeds voor uw neus wegkapen? Voelt u zich gedwongen om uw woonheil buiten de stad te zoeken? Hebt u te maken met grote huurprijsstijgingen? Ondervindt u de leefbaarheidsgevolgen van woningsplitsing of verkamering? Of hebt u een andere woonervaring, die u graag zou willen delen? Deel uw verhaal met onze fractie via mail en sociale media.
Waarom deze oproep? Nou, 16 januari a.s. vindt het eerste grote woondebat van waarschijnlijk een hele serie debatten in de Haagse raad plaats. Dit naar aanleiding van de precaire situatie op de (Haagse) woningmarkt. En naar aanleiding van de begin deze maand door wethouder Revis uitgebrachte woonagenda. In aanloop daar naartoe had ons raadslid Pieter Grinwis zijn Discussienota ‘Voor een woonstad met toekomst’ uitgebracht. Graag betrekken we bij onze inzet en inbreng uw ervaringen.
Winkeltijden
De ChristenUnie/SGP heeft zich flink verzet tegen het voorstel om de winkeltijden op zondag uit te breiden naar 23:00 uur. Wij vinden dat hiermee voorbij wordt gegaan aan de waarde van gemeenschappelijke rust en aan de belangen van kleine ondernemers, werknemers en omwonenden van winkelgebieden. Helaas steunde een meerderheid van de gemeenteraad het uitbreidingsplan.
Wel is, mede op aandringen van de ChristenUnie/SGP, het uitbreiden van de openingstijden van nachtwinkels in woonwijken teruggedraaid. Ook is een amendement van de ChristenUnie/SGP, om meer rekening te houden met bewoners bij nachtelijke openingen van winkels, door de gemeenteraad aangenomen.
Binckhorst
De Binckhorst wordt de komende jaren getransformeerd van een verouderd industriegebied naar een woon-werkwijk. De afgelopen maanden heeft de raad meerdere malen hierover gedebatteerd. We hebben ons tijdens deze debatten onder andere ingezet voor een goede OV-verbinding, het de komende decennia betaalbaar houden van middeldure woningen, voor ontwikkelruimte voor bestaande bedrijven, zodat oer-Haagse bedrijven als Maison Kelder een toekomst houden op de Binckhorst. En verder hebben we het verbod dat er was op het bouwen van gebouwen met een religieuze bestemming van tafel kunnen halen. Zo blijft er de mogelijkheid voor de diverse kerken die op de Binckhorst samenkomen, daar te blijven samenkomen. Een totaaloverzicht van onze resultaten vindt u hier
        
Betaald parkeren
Ondanks de belofte van dit college dat draagvlak onder bewoners essentieel is voor goed parkeerbeleid, worden de bewoners van de Architectenbuurt en het Florence Nightingalepark niet betrokken bij de invoering van betaald parkeren. Omdat er 's nachts de buurt vol staat en auto's illegaal geparkeerd worden, wordt er betaald parkeren ingevoerd. Dit gebeurt echter al vanaf 13.00 uur. En dat is niet nodig volgens ons én bewoners. Lees hier verder. 
Schriftelijke vragen
De afgelopen heeft de ChristenUnie/SGP voor verschillende onderwerpen aandacht gevraagd met schriftelijke vragen:
Vragen over het verdwijnen van kaderuimte in de Scheveningse haven en zorgen over de vitaliteit van de haven. Zie ook bijbehorend artikel op de website. 
Vragen over ORAC's en parkeerdruk in Duindorp. Zie ook bijbehorend artikel op de website.
Vragen over de stand van zaken rondom de uitbreiding van  de Galvanischool in Duinoord.
In deze nieuwsbrief informeren we u over het werk van de ChristenUnie/SGP in de gemeenteraad van Den Haag. Op onze website en via Facebook en Twitter blijft u ook op de hoogte van ons raadswerk. Indien u ergens tegenaan loopt waar de fractie actie op zou moeten ondernemen of als u een andere vraag hebt, kunt u ons mailen (christenunie-sgp@denhaag.nl). 
Gemeenteraadsfractie ChristenUnie/SGP
Bezoekadres: Spui 70
Postadres: Postbus 19157
2500 CD Den Haag
E: christenunie/sgp@denhaag.nl
T: 070-7525403
Copyright © ChristenUnie/SGP Den Haag. All rights reserved.
U ontvangt deze e-mail als lid van de ChristenUnie of SGP.
This email was sent to newsletter@newslettercollector.com
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences
ChristenUnie/SGP Den Haag · Postbus 19157 · The Hague, Zh 2500 CD · Netherlands

Christenunie.nl

Categories: Politics | Political Party
Age: 19 until 30 year 31 until 64 years 65 and older

Deel deze nieuwsbrief op

© 2019