Nieuwsbrief: actualiteiten WWS, huursombenadering en rappelprocedure

3 years ago


Text only:

Korte introductie van deze nieuwsbrief
(zichtbaar in mailclient voor het openen...)
Open deze nieuwsbrief in je browser

Headlines


Huurprijscheck zelfstandige woonruimte onlineLet op! De Rappelprocedure is gewijzigdMinister Blok stuurt voorstel Huursombenadering naar Tweede Kamer


Huurprijscheck zelfstandige woonruimte online


Per 1 oktober 2015 wijzigt de puntentelling voor zelfstandige woonruimte. Een aantal onderdelen van het waarderingsstelsel (WWS) voor de puntentelling vervalt en de WOZ-waarde speelt vanaf die datum een grotere rol. Het gaat onder meer om de volgende wijzigingen.
een woning krijgt geen punten meer voor de woonomgeving  en ook geen aftrekpunten voor hinderlijke situaties;
de  woonvorm is vervallen en alleen bepalend voor het aantal punten voor de energieprestatie;
de waardering voor woningen gelegen in een schaarstegebied vervalt;
de WOZ-waarde bepaalt gemiddeld 25% van de waardering. De oppervlakte van de woning is bepalend voor het aantal punten.

Twee huurprijschecks


Vanwege deze wijzigingen biedt de Huurcommissie vanaf nu twee Huurprijschecks voor zelfstandige woonruimte aan: één volgens de waardering tót 1 oktober 2015 en één met de waardering die geldt vanaf 1 oktober 2015. De Huurprijschecks vindt u hier.
 

Extra cursus over het nieuwe WWS!


Er is erg veel belangstelling voor de cursus; het nieuwe WWS. De vier geplande cursussen zijn reeds volgeboekt. 
Daarom is nu een vijfde cursus gepland op 1 oktober. Kijk hier voor meer informatie en om u in te schrijven.

Let op! De Rappelprocedure is gewijzigd


De termijn waarbinnen u uw huurder een aangetekende rappelbrief moet sturen, indien u het huurverhogingvoorstel niet aangetekend heeft verstuurd, is verruimd. Dit was zes weken en is nu aangepast naar drie maanden ná de voorgestelde ingangsdatum van de huurverhoging, meestal 1 juli.
Dat betekent dat wanneer de huurder de huurverhoging niet betaalt en ook geen bezwaar heeft gemaakt tegen uw huurverhogingvoorstel, u voor 1 oktober een rappelbrief aangetekend dient te versturen. Daarin neemt u op dat de huurder nog twee weken de tijd heeft om schriftelijk te reageren op het huurverhogingvoorstel. De huurder heeft vervolgens tot 1 november de tijd om een procedure bij de huurcommissie te starten, indien hij het niet eens is met het voorstel.
De met terugwerkende kracht gewijzigde wettekst (artikel 7:253 BW) en een voorbeeld van een rappelbrief vindt u hier.
 

Minister Blok stuurt voorstel Huursombenadering naar Tweede Kamer


Volgend jaar is het waarschijnlijk gedaan met de inkomensafhankelijke huurverhoging. Dat stelsel wordt dan vervangen door de huursombenadering. Vastgoed Belang heeft hierop aangedrongen, omdat de inkomensafhankelijke huurverhoging een enorme rompslomp met zich meebrengt en de relatie met de huurder op spanning zet. Onlangs heeft minister Blok van Wonen aan de Kamer laten weten hoe hij de nieuwe huurverhogingssystematiek vorm wil geven. Vastgoed Belang heeft gehamerd op een simpel systeem, waarbij de huur in álle gevallen met een percentage boven inflatie mag worden verhoogd; ook woningen die al bijna op maximaal redelijk zitten.
 


Wensen Vastgoed Belang gehonoreerd


De minister lijkt rekening te houden met de bezwaren van Vastgoed Belang, want er geldt géén huursom (maximaal huurverhogingspercentage over het gehele bezit) voor particulieren zodat er geen berg aan administratieve handelingen hoeft te worden verricht. Ook hoevenzij, als het aan de minister ligt, niet meer met inkomensindicaties te werken. Verder wordt de maximale reguliere huurverhoging per woning voor alle particuliere verhuurders vastgesteld op inflatie +2,5%. Voor corporaties geldt een strenger regime.
 
Niet alleen is Vastgoed Belang positief over deze stap in de richting van een beter stelsel. Ook beschouwen wij dit als een succes, omdat het een doorbraak is in het onderscheid tussen corporaties en particuliere verhuurders. De brief van de minister aan de Kamer leest u hier.
 


© 2015 Vastgoed Belang
U heeft zich aangemeld voor updates van Vereniging Vastgoed Belang via onze website
Dit bericht is verzonden aan newsletter@newslettercollector.com. U kunt zich direct uitschrijven of uw voorkeuren aanpassen.
Heeft u nog verder vragen, neemt u dan contact op met
Vastgoed Belang
Nachtwachtlaan 20, 1058 EA Amsterdam
Telefoon: (020) 34 63 123
E-mail: info@vastgoedbelang.nl

vastgoedbelang.nl

Categories: Real Estate
Age: 14 until 18 year 19 until 30 year 31 until 64 years

Deel deze nieuwsbrief op

© 2019